Matin Abassi
Hulp vragen is geen zwakte, maar juist een sterke eigenschap

Matin Abassi, Haarlem

Matin Abassi

Gemeente Haarlem

Naam: Matin Abbasi
Raadslid in de gemeente: Haarlem
Raadslid sinds: Maart 2022
Partij: PvdA
Hoofdberoep: Consultant
LinkedIn 
Instagram
Twitter 
 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Al vanaf mijn jeugdjaren ben ik geïnteresseerd in de politiek. Vooral de lokale politiek spreekt mij aan, omdat we vanuit de gemeenteraad tastbare en concrete oplossingen kunnen bedenken voor de gemeente. Gemeentepolitiek staat erg dichtbij de burgers en als raadslid kan ik echt iets betekenen voor onze gemeente.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja, absoluut. De gemeenteraad heeft over heeft veel facetten in de gemeente het eindwoord. Zo gaan wij over hoe het geld in de gemeente wordt uitgegeven en bepalen wij het beleid voor de komende bestuursperiode. Tegelijkertijd wil ik zeggen dat ik mijn ogen de bewoners van de gemeente (en meer specifiek de kiezers) uiteindelijk bepalen wat er in hun gemeente moet gebeuren, want zij kiezen eens in de vier jaar wie in de gemeenteraad plaats mag nemen.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken? 

Ik zou graag meer instrumenten willen hebben om burgerparticipatie te verbeteren, zodat bewoners van de gemeente meer zeggenschap krijgen wat er in hun gemeente gebeurt. Uiteindelijk zijn we als gemeenteraadsleden bezig om de bewoners van onze gemeente te dienen.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik vind het ontzettend belangrijk om met de juiste informatie te werken, dus ik duik graag dossiers in. Maar ik vind het ook belangrijk om samen met bewoners besluiten te nemen. Daarom neem ik vaak contact op met betrokkenen voordat ik een besluit neem over een onderwerp.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens, zolang dat past binnen de wettelijke kaders die wij met elkaar hebben afgesproken. Discriminerende opmerkingen of bedreigingen zijn voor mij echt not done.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Door met de gemeenteraad af te spreken dat we op hoofdlijnen beleid moeten maken. Het is ontzettend belangrijk dat wij als gemeenteraad op tijd en correct worden geïnformeerd, maar we hoeven echt niet een mening te hebben over alle stoeptegels in Haarlem.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

We hebben meerdere samenwerkingsverbanden waarin onderwerpen die over gemeentegrenzen heen gaan behandelen. Dat kan gaan over onderwerpen als mobiliteit, energietransitie of woningbouw. Het is wel belangrijk om te benoemen dat wij als Haarlemse gemeenteraad besluiten wat er in onze gemeente gebeurt. De beslisbevoegdheid ligt dus niet bij de samenwerkingsverbanden.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

We hebben meerdere voorbeelden van positieve burgerparticipatie ,overigens zijn er ook projecten waar dat beter kon en daar proberen we van te leren). Een mooi voorbeeld van goed verlopen burgerparticipatie is Schalkwijk 100, waarin bewoners van de wijk Schalkwijk samen met de gemeente besluit hebben genomen over het bomenbestand in hun wijk.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens. De burgemeester staat boven de partijen en kan daarom zonder problemen voorzitter van de gemeenteraad blijven.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning van onze griffie is ontzettend goed en dat komt omdat onze griffier het erg belangrijk vindt dat de raad en de griffie heel goed samenwerken. We hebben vaak contact met de griffie. Adviezen en suggesties vanuit de raad worden door hen serieus opgepakt.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Voor het eerst in de Haarlemse geschiedenis zijn de vrouwen bij ons de raad in de meerderheid. Dat is natuurlijk ontzettend goed nieuws! We hebben ook meerdere raadsleden met een migratieachtergrond (Nederlanders met een connectie met bijvoorbeeld Iran, Afghanistan, Marokko, Turkije), maar toch denk ik dat we daar een verbeterslag in kunnen maken. Bepaalde groepen zijn namelijk niet vertegenwoordigd en het is ontzettend belangrijk om ook die groepen te blijven opzoeken. Ik vind dat de raad daar een zeer belangrijke rol in speelt.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Zorgen dat we in Haarlem meer woningen hebben in het sociale en middeldure huursegment.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Vraag om hulp aan meer ervaren raadsleden, wethouders of andere ervaren politici. Hulp vragen is geen zwakte, maar juist een sterke eigenschap. Je bent niet alleen, want voor jou zijn er al heel veel anderen die een rol als raadslid hebben gehad. Die kennis en ervaring kan jij als nieuw raadslid gebruiken om succesvol te worden.

Vorige/volgende