Metehan Hasirci
De zwijgende meerderheid in beweging zien te krijgen om ook hun stem te laten horen.

Metehan Hasirci, Purmerend

Metehan Hasirci

Gemeente Purmerend

Naam: Metehan Hasirci
Raadslid in de gemeente: Purmerend
Raadslid sinds: Maart 2014
Partij: Stadspartij Purmerend Beemster polder partij
Hoofdberoep: Hoofd administratie
Twitter: Metehan Hasirci
LinkedIn: Metehan Hasirci

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Na jaren vanaf de achterbank te roepen welke kant we op moeten, dacht ik als ik echt een andere kant op wil moet ik achter het stuur zitten anders kan ik wel blijven roepen maar er veranderd dan toch niets.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja, onder alle plannen, visies, kaders en ontwikkelingen voor de stad staat altijd een handtekening van de raad onder. Ieder voorstel vanuit het college wordt uitvoerig besproken in de commissie soms zijn er voorafgaand aan commissies informatie bijeenkomsten en uiteindelijk wordt het bekrachtigd in de raad.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De zwijgende meerderheid in beweging zien te krijgen om ook hun stem te laten horen. Op dit moment zie je alleen een handje vol mensen die ergens tegen zijn en flink van zich laten horen op het gemeentehuis, als je dan mensen in de stad en je eigen omgeving spreekt hoor je pas ook het andere geluid.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Wij zijn aangesloten bij metropool regio Amsterdam en de vervoersregio voor onder meer een betere afstemming op het gebied van openbaarvervoer en huisvesting.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

De beste burgerparticipatie die Purmerend heeft is het van buiten naar binnen werken. Dit vergde voor de gemeente een totaal andere werkwijze, van wij verzinnen voor u wat u een prettige leefomgeving vindt, naar hoe kunnen wij uw leefomgeving zo inrichten zodat uw hier prettig kan wonen, werken en recreëren.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

In Purmerend is er voldoende gereserveerd. Er blijft zelfs jaarlijks geld over.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Een gekozen burgermeester (grotere democratische legitimiteit) kan iemand zijn die populair (artiest, sporter) is binnen een gemeente en geen bestuurlijke ervaring heeft. Van de burgemeester tevens voorzitter van de raad wordt verwacht dat deze de raadsvergaderingen ordentelijk en volgens de richtlijnen laat verlopen. Hier kan wrijving ontstaan tussen raad en burgemeester.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

Zonder de griffie wordt je raadswerk bijna onmogelijk, zij ondersteunen je op alle vlakken en denken goed met je mee. Bij een gemeente met veel ambities zou de griffie de werkdruk beter in de gaten kunnen houden.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Nee.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

De passie, vind ik het nog leuk, en ga ik nog met evenveel enthousiasme naar de fractie commissie- en raadsvergaderingen? Heb ik nog genoeg toegevoegde waarde om de komende vier jaar aan het stuur te zitten? Het antwoord daarop is een volmondig ja.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Nee.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Het buiten naar binnen werken, dit is niet mijn verdienste maar van de partij. Wij zien hierdoor dat je meer draagvlak creëert bij bewoners. Het was en is een lang traject waar naast het college ook de ambtenaren hier invulling aan moeten geven.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Raadslid zijn is een mooi vak en je kan je gemeente nog mooier, veiliger etc. maken, maar doe het wel vanuit een passie voor je gemeente. Trajecten duren lang en er gaat heel veel tijd inzitten.

Vorige/volgende