Mike van Diemen
Als je met vertrouwen de uitdaging tegemoet gaat, kom je er uiteindelijk vanzelf uit.

Mike van Diemen, Cuijk

Mike van Diemen

Gemeente Cuijk

Naam: Mike van Diemen
Raadslid in de gemeente: Cuijk
Partij: GroenLinks
Hoofdberoep: Student Politicologie
Twitter: @mikevdiemen
Facebook: facebook.com/mike.vandiemen

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Mike van Diemen, 19 jaar oud en fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Cuijk. Daarmee ben ik het jongste raadslid in mijn regio en een van de jongste fractievoorzitters van ons land. Ik zou mezelf omschrijven als een raadslid vol energie en ambitie, die alles inzet om als eenmansfractie de komende jaren een groen en sociaal geluid te zijn in Cuijk.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, de gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan, maar ik denk niet dat je dat op die manier moet uitdragen. Wij zijn bij uitstek het politieke orgaan van onze inwoners, wij staan het dichtst bij onze kiezers en beslissen over alles wat hen heel direct raakt. Het zou misplaatst zijn om jezelf dan als hoger te zien dan iets of iemand anders. Ja, de besluiten worden in de gemeenteraad genomen, door de vertegenwoordigers van iedereen in de gemeente, maar wij zijn dan ook niet meer dan een verlengstuk van alle andere inwoners van onze gemeente. Dus zie ik mezelf als een doodnormale Cuijkse student, met de kleine kanttekening dat ik namens een aantal andere Cuijkse mensen mag spreken bij raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Inhoudelijk zijn er natuurlijk heel veel onderwerpen waar een partij als GroenLinks in een Brabantse landbouwgemeente verschillen kan maken en dat zullen we ook zeker doen, maar ik wil vooral het verschil maken in het algemene geluid van onze gemeenteraad. Ik hoor vaak sombere, weinig ambitieuze plannen in de politiek voorbij komen. Passen op de winkel en vooral geen gekke dingen doen, is dan het devies. Ik zou juist pleiten voor meer ambitie in de raad met een positief en optimistisch geluid. Natuurlijk moeten we altijd goed blijven afwegen wat realistisch is, maar door plannen eerst met een open blik te benaderen en juist te kijken naar wat er allemaal wél kan, denk ik dat je veel meer kan bereiken in je gemeente.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ik ben natuurlijk pas net begonnen, dus ik kan daar nog niet zo goed een inschatting van maken. Op dit moment ben ik mij aan het inlezen op stukken van de afgelopen tijd om een overzicht te krijgen van wat er nu allemaal precies al loopt. Daar zit nu wat meer tijd in dan het straks zal kosten om alleen nieuwe stukken door te nemen, maar een echte inschatting maken lukt mij nog niet.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Ik ben student en ik durf best te zeggen dat een raadsvergoeding een meer dan prima studentenloontje oplevert. Maar ik besef me heel goed dat ik daarmee een uitzondering ben op het gemiddelde raadslid. En als je terug gaat rekenen wat je uiteindelijke ‘uurloon’ zou zijn, vind ik dat nog behoorlijk laag, zeker in een relatief kleine gemeente als Cuijk. Dus als je het mij vraagt denk ik dat er een te groot gat zit tussen de kleinere en grotere gemeentes en daarmee is de raadsvergoeding misschien niet passend genoeg. Op het internet wordt onze beroepsgroep vaak als dat stelletje zakkenvullers omschreven, terwijl je dit juist voor het geld zeker niet hoeft te doen.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Natuurlijk trek ik mij die kritiek aan, ik vind dat je alle kritieken mee moet nemen en moet kijken wat er verbeterd kan worden. Er ligt voor ons allemaal dan ook een uitdaging om iets aan de kwaliteit te gaan doen. Maar ik zou er ook graag iets tegenover zetten. Al die raadsleden in Nederland, en dat zijn er relatief ontzettend veel als je bedenkt hoe weinig mensen eigenlijk maar lid zijn van politieke partijen, zij offeren stuk voor stuk heel veel op om ons allemaal te vertegenwoordigen. Wij leveren energie, onze vrije avonden, een luisterend oor, heel veel tijd, wij trotseren weer en wind in de campagne en het wordt ons veel te weinig in dank afgenomen. En dat allemaal omdat we stuk voor stuk ons in willen zetten voor maar één ding: het beste voor onze gemeentes en onze inwoners. Ik heb daar alleen maar respect voor. Het feit dat wij ons zo in willen zetten voor onze eigen gemeenschap, levert een soort kwaliteit die je bijna nergens anders tegenkomt. Een kwaliteit die wij veel meer in het licht mogen zetten.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De taken van de raad zijn dan misschien ander, maar in de kern lijkt de rol mij hetzelfde. Als lokale overheid heb je de kans om makkelijk met je inwoners om de tafel te gaan zitten. Blijf aan mensen vragen wat er nodig is, bijvoorbeeld in de zorg, combineer dat met jouw ideologie en politieke visie en maak daarmee je eigen afweging. Dat is de rol van een gemeenteraadslid en die rol is niet veranderd met de extra taken die we hebben gekregen.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Wat er verandert voor de raad, is dat we nog duidelijker de kaders van het ruimtelijk beleid aan zullen moeten geven. En hoe duidelijker je grenzen optrekt, hoe secuurder je moet zijn in je afwegingen, dus moeten we nog beter alle belangen afwegen voor we tot besluiten gaan komen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Op dit moment kan ik zeggen dat er in mijn gemeente adequate opleiding en ondersteuning is. Ik zit nu nog volop in het opleidingstraject, maar ik heb het gevoel dat het mij aan niks ontbreekt. Mijn vragen worden beantwoord, soms al voor ik ze zelf heb bedacht. Maar ook daarbij moet ik zeggen dat het als beginnend raadslid lastig is om voor de lange termijn een goede inschatting te maken. Op dit moment ben ik in ieder geval zeer tevreden.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik denk dat we moeten investeren in datgene wat onze gemeenteraden juist al zo krachtig en relevant maakt: het contact met onze kiezers. Als we aan hen kunnen laten zien waar we mee bezig zijn, met hen in gesprek kunnen blijven over alle onderwerpen die de revue passeren en duidelijk maken wat de afwegingen precies zijn die we maken, laten we zien hoe relevant gemeentepolitiek nu eigenlijk al is.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Ik denk dat het de rol is van een raadslid om je te verplaatsen in de ideeën en emoties van inwoners. Inhoudelijke kennis is belangrijk om uiteindelijk de beste afwegingen te kunnen maken, maar de ideeën en emoties die ten grondslag liggen aan of totstandkomen bij een bepaalde afweging zijn misschien nog wel belangrijker. Inhoudelijke kennis is belangrijk, maar kunnen uitleggen hoe je die kennis hebt toegepast, dat gaat niet zonder emoties en ideeën uit de samenleving te horen.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Raadsleden zijn niet verheven boven het volk, maar juist een onderdeel van de samenleving. Maar, wij hebben wel de bijzondere positie waarin we meer kennis hebben en betrokken zijn bij de lokale democratie. En juist daarom hebben we ook zeker een plicht om dat uit te dragen. Ik heb tijdens de campagne vaker gezegd dat ik liever nul zetels haal bij een hoge opkomst, dan een absolute meerderheid bij een lage opkomst. Hoe meer mensen wij namelijk kunnen betrekken bij de lokale democratie, hoe beter hij werkt. Ik zie dat zonder twijfel als een taak voor raadsleden.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Onze raad zit wat samenwerkingsverbanden betreft in een bijzondere positie. Het ziet er namelijk naar uit dat onze gemeente in de komende jaren gaat fuseren met twee of vier buurgemeentes. In de tussentijd zijn er daardoor meerdere samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende combinaties van de buurgemeentes. Met de gemeente Grave en Mill en Sint Hubert hebben we bijvoorbeeld één ambtelijke werkorganisatie. Die verschillende samenwerkingen zijn altijd op basis van gelijkwaardigheid gestart en dat zijn ze nu nog steeds. Ik heb ook het gevoel dat ze daardoor door alle raadsleden gelijkwaardig gecontroleerd en beïnvloed kunnen worden. Maar voor de overzichtelijkheid en de duidelijkheid voor inwoners is het maar goed dat er via een fusie hopelijk binnenkort een einde komt aan al die wisselende samenwerkingen.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Het is nu nog heel lastig om iets te zeggen over wat ik over vier jaar wil doen. Ik denk in ieder geval dat als ik over vier jaar dit soort interviews van mijzelf teruglees en merk dat ik nogsteeds even gemotiveerd ben en energie heb om iets van mijn gemeente te maken, ik me daar altijd voor in zal zetten. Maar je weet natuurlijk nooit wat er op je pad belandt.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Het belangrijkste advies wat ik heb gekregen, is om te vertrouwen in je fractie en in jezelf. Je bent om een reden in de gemeenteraad gekozen en op de lijst van een partij gekomen. Als je met vertrouwen de uitdaging tegemoet gaat, kom je er uiteindelijk vanzelf uit.

Vorige/volgende