Mirjam Slobbe-Voogt
Vergeet nooit waarom je zo graag in de raad wilde, en voor wie je zo graag in de raad wilde.

Mirjam Slobbe-Voogt, Zwijndrecht

Mirjam Slobbe-Voogt

Gemeente Zwijndrecht

Naam: Mirjam Slobbe-Voogt
Raadslid in de gemeente: Zwijndrecht
Raadslid sinds: 2014
Partij: CDA
Hoofdberoep: Opleidingscoördinator 
Twitter: @SlobbeVoogt

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Mijn levensmotto is omzien naar elkaar, betrokken zijn bij mens en maatschappij en zo doe ik ook mijn raadswerk: gedreven en met veel plezier. Ik ben geboren en getogen in Zwijndrecht, al 33 jaar samen met Hinrich en trotse moeder van 3 volwassen kinderen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Zeker, vanaf het moment van de beëdiging voelde ik de verantwoordelijkheid voor al mijn kiezers en onze inwoners. Daarom neem ik mijn taak ook heel serieus.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Het verschil probeer ik te maken op het sociaal domein en met name de jeugdzorg. In onze regio heb ik met een aantal anderen raadsleden een commissie gevormd om na te denken hoe we 17 gemeenten op 1 spoor kunnen krijgen en effectiever te laten werken. Een geweldige uitdaging! Ook het monumentenbeleid heeft mijn aandacht, naast alle andere zaken.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Als je kijkt naar de tijdsbesteding in verhouding tot de vergoeding vind ik het erg beperkt.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee, iedereen heeft zijn eigen verantwoording ten opzichte van de kiezer. Ik weet van mijzelf dat ik me voor 100% inzet.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ja, door de decentralisaties en de gemeenschappelijke regelingen moet je constant alert blijven of het gaat over het welzijn van jouw inwoners. Kaders aan de voorkant meegeven blijkt regelmatig erg moeilijk, laat staan dat je het goed kan controleren.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Goede mogelijkheden om nieuwe plannen te maken in samenwerkingen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Zeker, er worden veel mogelijkheden aangeboden door de griffie en we hebben zelf als raadsleden ook een budget voor opleidingen!

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Wij hebben in Zwijndrecht geen oppositie of coalitie, maar wel een breed gedragen raadsprogramma. Dit geeft de mogelijkheid om ieder besluit te bekijken op inhoud! Dit is goed voor onze inwoners en zijn zo niet afhankelijk van politieke compromissen.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Jazeker, de afgelopen vier jaar is hier meerdere malen aandacht voor geweest en de protocollen zijn geüpdatet.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Nee, als je zichtbaar wil zijn in je gemeente en daarnaast alles goed wil voorbereiden ben je minimaal 20 uur per week bezig.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Beide is belangrijk, de basis is dat je volksvertegenwoordiger bent en door inhoudelijke kennis kan je er balans in  brengen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Het blijft lastig om aan de voorkant kaders mee te geven en hier later op te controleren. De materie is immens per samenwerkingsverband, je kan onmogelijk alles weten. Binnen onze regio zijn we daarom ook op zoek hoe we nu verder gaan. Wat doen we in regio verband? Wat doen we meervoudig lokaal en wat doen we zelf als gemeente? Een mooi uitdaging.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Blijvend betrokken blijven bij onze inwoners en de diverse onderwerpen die voorbijkomen. Gevraagd en ongevraagd bijt ik me vast in een onderwerp en laat niet los voordat er duidelijkheid is, dit om tot een goed leefklimaat van onze inwoners te komen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Vergeet nooit waarom je zo graag in de raad wilde, en voor wie je zo graag in de raad wilde.

Vorige/volgende