Murat Memis
Daarom ben ik raadslid geworden: zorgen dat ik een stem van de mensen kan zijn die zich niet gehoord voelen, proberen om de politiek zo dicht mogelijk bij de mensen te organiseren, en zo de mensen ook een onderdeel te laten zijn van het besluitvormingsproces.

Murat Memis, Eindhoven

Murat Memis

Gemeente Eindhoven

Naam: Murat Memis
Raadslid in de gemeente: Eindhoven
Raadslid sinds: Maart 2018
Partij: Socialistische Partij (SP)
Hoofdberoep: Ondernemer/uitzendbranche
TwitterMuratMemis_SP
Facebook: Murat Memis

Waarom bent u raadslid geworden?

Voor mij is politiek net als ademhalen; als ik zou stoppen stop ik een mens te zijn.

De politiek heeft grote invloed op ons dagelijks leven én onze toekomst. Heel mijn leven ben ik actief geweest in de politiek om samen met andere mensen op te komen voor een eerlijke wereld voor iedereen.

Met deze gedachte ben ik ook raadslid geworden: zorgen dat ik een stem van de mensen kan zijn die zich niet gehoord voelen, proberen om de politiek zo dicht mogelijk bij de mensen te organiseren, en zo de mensen ook een onderdeel te laten zijn van het besluitvormingsproces.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Niet altijd. Ik vind dat onze raad te vaak keuzes voorgelegd krijgt die geen keuzes zijn. Daardoor moet je als raadslid ook dubbel zo hard lopen om te zorgen dat het hoogste politieke orgaan ook daadwerkelijk het hoogste orgaan van de gemeente blijft. Ik vind dat de raad te vaak achter het college aanloopt en te weinig haar controlerende en kader-stellende rol oppakt.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Omdat wij als fractie, als een team opereren en krachten bundelen maken we veel verschil in onze stad. Bijvoorbeeld op het onderwerp sociaal domein. Door de decentralisatie in het sociaal domein kampt net als veel andere gemeenten, ook onze gemeente met tekorten op zorgbudgetten. Daarom heeft het nieuwe college drastische bezuinigingen doorgevoerd zonder de gevolgen voor onze inwoners in kaart te brengen. Daar hebben we ons hard tegen verzet en samen met hen veel acties gevoerd. Uiteindelijk is het college het met ons eens dat ze té hard bezuinigd hebben en willen deze bezuinigingen nu terug draaien.

Daarom ben ik raadslid geworden: zorgen dat ik een stem van de mensen kan zijn die zich niet gehoord voelen, proberen om de politiek zo dicht mogelijk bij de mensen te organiseren, en zo de mensen ook een onderdeel te laten zijn van het besluitvormingsproces. 

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Wat mij opvalt is dat de gereserveerde budgetten niet opgemaakt worden. Ik vind het belangrijk dat een raadslid zich continu moet blijven ontwikkelen en laten opleiden. Uiteindelijk ben je wel een gekozen volksvertegenwoordiger die van verschillende onderwerpen kennis moet hebben.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Heel belangrijk, zonder ondersteuning van de griffier zou het ons bijna niet lukken om door de vele ingewikkelde processen heen te komen. Daarom waardeer ik ook de ondersteuning van de griffie enorm.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Ik denk dat griffier zich ook moet inzetten om een beetje persoonlijk te coachen van die raadsleden die moeite hebben met de schrijven van moties, amendementen of initiatiefvoorstellen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik denk dat je niet meer van te voren het coalitieakkoord dicht moet timmeren. In de lokale politiek moet je continu je oren en ogen open houden voor wat er speelt in de stad. Veranderingen kunnen alleen als je een stukje over je eigen grenzen heen kijkt en niet per se in de rol van coalitie en oppositie denkt.

Verder zal de gemeenteraad ook krachtiger worden als je meer inwoners mee laat denken en mee laat besluiten. De afstand moet echt veel kleiner worden tussen politiek en het dagelijks leven van mensen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Niet echt. Natuurlijk is regionale samenwerking belangrijk op sommige onderwerpen. Alleen is het huidige systeem dat we georganiseerd hebben, te ingewikkeld. Het is erg lastig om kaders te stellen en de controle te houden op iets wat over zoveel schijven gaat en waar de directe zeggenschap ver weg is

Gemeenteraden voelen zich niet betrokken, omdat ze denken dat er naar hun inbreng toch niet wordt geluisterd.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Wij zijn continu manieren aan het zoeken hoe we de burgerparticipatie kunnen faciliteren. Een mooi voorbeeld hiervan is hoe we inwoners rondom het nieuwe familiezwembad hebben betrokken. Samen met de gebruikers van het zwembad en mensen uit de stad hebben we nagedacht wat nodig is en hoe we het gaan aanpakken en tegen welke prijs. Dat vond ik wel een heel bijzonder proces dat ik zelf van dichtbij mee heb mogen maken. Zo kon ik ook zien dat de inwoners zich betrokken voelden en met mooie ideeën en oplossingen kwamen.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Ik vind het betrekken van inwoners op allerlei onderwerpen zeer belangrijk. In de lokale politiek zie je ook dat elk besluit dat je neemt één op één voelbaar is in de stad. Daarom is het zeer belangrijk om de inwoners continu te betrekken bij het besluitvormingsproces, en om er zo achter te komen hoe de uitvoering van je beleid in de stad landt.

Politici moeten niet bang zijn voor hun eigen inwoners. Je moet leren omgaan met de kritiek die je vanuit de stad krijgt. Dat maakt je sterk en houdt je scherp.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Helaas is bij ons in de gemeente het aandeel van vrouwen ook laag. We zetten ons wel breed in om te zorgen dat er bij de volgende raadsverkiezingen meer vrouwen op een verkiesbare plek staan. Ik ben wel trots dat het de SP wel gelukt is om met maar liefst 48 procent van onze kandidatenlijst in 2018 uit vrouwen te laten bestaan.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens? 

Eens. Natuurlijk probeer je zoveel mogelijke onderwerpen waar jouw achterban geïnteresseerd in is aan te kaarten in de raad. Ons verkiezingsprogramma is ook de leidraad voor mij in de raad. Uiteindelijk moet je ook de balans kunnen vinden tussen de uitgaanspunten van je partij en de nieuwe ideeën en ontwikkelingen in de stad. Wat je ook niet moet vergeten is dat je volksvertegenwoordiger bent voor al je inwoners.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester? 

De gemeenteraad moet volgens mij het hoogste bestuursorgaan blijven en dat kan prima samen gaan met een direct gekozen burgemeester. De rollen en taken zijn duidelijk en daarmee zullen ook in de praktijk weinig conflicten onstaan.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens? 

Helemaal mee eens. Het is niet alleen een aanval op gemeenteraad, het is ook meteen aanval op onze democratie, vrijheid en onze grondwet. Wij hoeven helemaal niet eens te zijn met elkaar, maar dat geeft niemand het recht om via agressie, geweld en intimidatie je eigen gelijk te halen. Het is en zal nooit een manier mogen zijn om een raadslid de mond te snoeren.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Dat zit vooral in de manier hoe wij met elkaar omgaan: altijd op inhoud discussiëren, elkaar laten uitspreken en met respect met elkaar omgaan.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Ga vooral veel de stad en wijken in. Spreek veel met de inwoners en ook vooral met de mensen die het niet met jou eens zijn. Daar leer je veel van.

Welke invloed hebben de afgelopen maanden op uw werkzaamheden als raadslid?

Echt veel invloed is er niet. Ik ben er nogmaals achter gekomen hoezeer het belangrijk vrije meningsuiting is voor een mens. Wat voor beperking je kan ervaren als de vrijheid van je afgepakt wordt. Als mens blijf je wel ademhalen, maar of je jezelf dan een mens kan noemen is de vraag.

Ik voel als raadslid de verantwoordelijkheid om door te gaan met de strijd voor vrijheid, democratie en vrede.

Vorige/volgende