Nicole Groen
Politieke standpunten kunnen verschillen, maar de persoonlijke omgang met elkaar is prettig en persoonlijk. Dat is heel veel waard.

Nicole Groen, Landsmeer

Nicole Groen

Gemeente Landsmeer

Raadslid sinds: 2018
Partij: D66
Hoofdberoep: communicatiemanager
Twitter: NicGroen
Instagram
LinkedIn 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik doe een MBA studie aan Nyenrode over Publiek Private samenwerking en al snel raakte ik ervan overtuigd dat het belangrijk is in actie te komen en zelf een bijdrage te leveren aan de grote actuele opgaven in de maatschappij.
Ik wilde niet alleen academische papers schrijven over duurzaamheid, governance, democratie en de waarde van echt contact bij transities. Ik wil doen: vragen stellen, luisteren, mij uitspreken en impact maken. De politiek is daar de arena per uitstek voor. Of zoals je op Nyenrode leert: "duurzame transities zijn en groot en systemisch en klein en persoonlijk". Op beide vlakken wil ik de duurzaamheidsagenda voortstuwen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja persoonlijk beleef ik dat zo en tegelijkertijd zie ik dat de gemeenteraad soms worstelt met haar rol en op de stoel van het college wil gaan gaat zitten, zelf beleidskaders op wil stellen en zich kan blindstaren op details terwijl de grote lijn en het eigen (nota bene) raadsbrede programma uit het zicht raakt. Het ligt altijd een beetje op de loer en vraagt om alertheid.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Met de omgevinsgwet op komst is het voor een gemeenteraad (en college en ambtelijk apparaat) belangrijker dan ooit tevoren om rolbewust te zijn. De nieuwe manier van werken met nieuwe rollen voor iedereen en de introductie van de initiatiefnemer, vraagt om een heel goed begrip van de verschillende rollen. Een integrale afweging en actieve en flexibele aanpak biedt overheden meer afwegingsruimte om doelen voor de fysieke leefomgeving te bereiken.

Processen kunnen sneller en beter. De beweging van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’, betekent echter niet ‘u vraagt wij draaien’. Niet elk initiatief hoeft gehonoreerd te worden, alleen die initiatieven die een bijdrage leveren aan de waarden die in de omgevingsvisie zijn vastgelegd.
Wanneer wil de raad straks aan zet blijven? Dat met elkaar vooraf bedenken zonder alles weer dicht te willen regelen vraagt om moed, om vertrouwen en om rolbewust gedrag. Dan kan de gemeenteraad een hele mooie rol spelen en de belofte van de omgevingswet van integraal, beter en sneller, helpen waarmaken.

4. Wat heeft de raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

In onze Raad is een hele mooie beweging gaande waarbij raadsleden als neutrale rapporteurs in duo’s gemeenschappelijke regelingen volgen en verslag uitbrengen aan de rest van de Raad. Dat scheelt een hoop werk en zo hoeft niet iedereen elke bestuursvergadering of elk dossier te volgen. De rapportage is zonder politieke kleur en het werk wordt over en weer door de raadsleden gewaardeerd.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Wat is het beste voorbeeld uit jouw gemeente?

Tijdens de gesprekken over onze bestuurlijke toekomst heeft de Raad zelf een pop-up store geopend in het lokale winkelcentrum, daar konden inwoners in gesprek gaan met raadsleden en was een tijdelijke tentoonstelling ingericht. Voor de aanpak van een wijk is er gebruik gemaakt van een speciale besloten website waar inwoners zich op uitnodiging konden uitspreken.
Zo proberen we op verschillende manieren verschillende doelgroepen te bereiken en zetten we iets neer naast de meer traditionele avonden in buurthuizen. Die zijn ook van waarde, maar anno 2021 verwachten en verdienen burgers iets meer dan alleen dat als je ze echt wil betrekken.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Ja, we hebben onlangs weer een debattraining gedaan met de Raad en er staan nog wat trainingen op stapel, onder meer over integriteit. Met onze nieuwe griffier Saskia van Dijk, krijgt dit onderdeel een merkbaar nieuwe impuls.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

Je zou kunnen zeggen dat die verhouding gelijkwaardiger wordt omdat dan niet alleen de gemeenteraad, maar ook de burgemeester door de inwoners is gekozen.
Ik vraag me af wat dat doet met het vaak gewenste kenmerk van een burgemeester om boven de partijen te staan. Een burgemeester staat wel in de samenleving, maar moet soms ook met enige distantie kunnen optreden, daar waar het bijvoorbeeld de openbare veiligheid of integriteitskwesties betreft.
Dat geldt voor de relatie met inwoners, maar wat mij betreft ook voor de relatie met de Raad. Het is een in toenemende mate complexe functie, ik vraag me af of de gekozen burgemeester daar het antwoord op is.

"Daarnaast zou ik graag zien dat het raadsbrede programma wordt voortgezet"

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

In Landsmeer mogen we ons gelukkig prijzen met een steengoede griffier. Pro actief, deskundig en constructief.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou je de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Ik zou de nieuwe raad willen meegeven om wat de omgang met elkaar betreft door te gaan op de huidige voet. Politieke standpunten kunnen verschillen, maar de persoonlijke omgang met elkaar is prettig en persoonlijk. Dat is heel veel waard. Daarnaast zou ik graag zien dat het raadsbrede programma wordt voortgezet. Het zoeken naar een meerderheid op basis van de inhoud is namelijk wat mij betreft een veel vruchtbaardere manier om je samen in te zetten voor het algemeen belang dan de strijd die bijna automatisch voortkomt uit een coalitie-oppositie setting. De Raad mag hier wel wat trotser op zijn, dan ze nu laat blijken. Wat we doen in Landsmeer is best bijzonder.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Vooral externe, ik heb een fulltime baan en daarnaast ben ik nog bezig met het afronden van mijn MBA. Ik heb naast mijn gezin ook de zorg voor mijn broer die een verstandelijke beperking heeft. Ik wil op geen enkel vlak inleveren op aandacht en kwaliteit, ik wil het raadswerk er niet ‘bij doen’. Als ik merk dat het niet meer te combineren is, dan moet ik kiezen.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Ja, ik ben er klaar voor om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Ik werk vaak voor en met wethouders en zou graag een keer in die schoenen willen staan. Uitdagende functie, zeker in deze tijden van krappe gemeentebudgetten, urgente maatschappelijke opgaven en vaak hoge ambities. Je staat midden in de samenleving en je kunt impact maken, maar ook snel afgebrand worden. Kortom nuttig en uitdagend.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trost? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Dat moet dan wel de raadsbreed aangenomen notitie voor behoud van de balans tussen recreatie en natuur in het Twiske zijn, een Natura 2000 gebied dat deels op het grondgebied van Landsmeer ligt. Die avond zat de raadszaal stampend vol en voelde ik echt dat wat ik had opgeschreven op dat moment voor de aanwezigen als belangrijk ervaren werd. Er was emotie en er waren argumenten, als dat op een goede manier samenvalt dan voel je dat je iets hebt kunnen betekenen voor de mensen en voor de natuur. Dat was mooi.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Neem de tijd om je eigen stem te vinden. Je hoeft het niet in een keer te kunnen. Zie elke raadsvergadering als een oefening en probeer vreugde te scheppen in het spel. Soms win je en soms verlies je, het hoort er bij. Maar als het lukt is het superleuk en kan het je echte voldoening schenken dat je ‘een steen hebt verlegd in de lokale politieke stroom’, hoe klein die soms ook is.

Vorige/volgende