U bent hier

Niek Verkaik

Niek Verkaik

Hardinxveld-Giessendam
Prioriteer en leer!

Raadslid sinds: 2012
Partij: PvdA
Hoofdberoep: Senior Adviseur EY
Twitter: @ncm25
Facebook: NiekV25

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Dat klopt helemaal. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die via verkiezingen direct aan inwoners verantwoording aflegt en legitimiteit verwerft. Ik vind wel dat te veel beknibbeld is op de opleiding en de ondersteuning van raadsleden, waardoor de gemeenteraad als hoogste politiek orgaan verzwakt is.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Vanaf 2014 heb ik veel geïnvesteerd in het opbouwen van kennis over de nieuwe taken in het sociaal domein (3D’s). Door te weten waar het over gaat, kan ik op dat thema het verschil maken. Daarnaast volg ik kritisch de toetreding van Hardinxveld-Giessendam tot de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden en de daarmee gepaard gaande operatie en kosten. Met name de onderbouwing van de financiën en de risico’s is in mijn ogen ondermaats en verdient continue controlerende aandacht.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Sinds maart ben ik geen fractievoorzitter meer en kost het raadswerk 12 tot 15 uur per week. Als fractievoorzitter is de tijdsbesteding ongeveer 15 tot 20 uur per week.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

De raadsvergoeding zou – ook in kleinere gemeenten – de mogelijkheid moeten bieden om voldoende tijd vrij te kopen zodat je als raadslid serieus invulling aan je rol kunt geven. Dat is nu niet het geval. Mijn advies aan raadsleden is trouwens ook om daadwerkelijk tijd vrij te maken en bijvoorbeeld een dag in de week vrij te nemen voor het raadswerk. Ik zie nu te veel raadsleden hun raadswerk verrichten naast een 40-urige werkweek. Zeker in combinatie met een gezinsleven is dat niet te doen.

Prioriteer en leer!

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Jazeker, al verschilt de kwaliteit wel per raad. Het is denk ik wel belangrijk om de signalen over de kwaliteit en professionaliteit van raadsleden serieus te nemen. Wat hierbij ook meespeelt is dat het selectiemechanisme van kandidaat raadsleden via politieke partijen aan vervanging toe is.

Het percentage mensen dat lid is van een politieke partij - en daarmee raadslid kan worden – staat met 2,5 % in schril contrast met het aantal kiesgerechtigden en potentie aan raadsleden. Kostbare competenties gaan hiermee op voorhand verloren. Daarnaast zijn de jongere generaties en vrouwen vaak ondervertegenwoordigd in de politieke partijen wat niet ten goede komt aan de diversiteit van de gemeenteraad. De verantwoordelijkheid voor de selectie van goede raadsleden mag eigenlijk niet voorbehouden aan een aantal politieke partijen. We willen namelijk allemaal dat mensen met kennis van zaken en de juiste competenties in de raad zitten. Dus waarom vasthouden aan de lidmaatschapseis? In Hardinxveld-Giessendam verkent de PvdA nu of - en op welke wijze - het lidmaatschapscriterium losgelaten kan worden.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Nee, de rol van de gemeenteraad is niet veranderd. De verantwoordelijkheden zijn wel toegenomen.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

De vergelijking met de nieuwe taken voor zorg en participatie is snel gemaakt. Raadsleden moeten zich informeren over de betekenis van de Omgevingswet voor hun eigen rol en voor de inwoners.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Na een lange discussie is recent weer geld vrijgemaakt voor de rekenkamer. Het budget voor opleiding en ondersteuning vind ik aan de magere kant. Overigens wil ik daarbij wel aangeven dat onze griffie geweldig werk verricht voor de raadsleden in HG.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Raadsleden vervullen een relevante en serieuze nevenfunctie. De ondersteuning, opleiding en vergoeding moet dusdanig zijn dat raadsleden deze rol ook serieus in kunnen vullen en tegelijkertijd tijd hebben voor ontspanning en het zijn van volksvertegenwoordiger. Hierdoor wordt het vak mogelijk ook aantrekkelijker voor een grotere groep kandidaat raadsleden.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Het vertegenwoordigen van ideeën en emoties zal effectiever zijn als raadsleden ook kennis van zaken hebben en weten wanneer een idee kans heeft of niet. Het managen van verwachtingen richting inwoners is erg belangrijk. Raadsleden en de politiek in het algemeen zijn namelijk niet dé oplossing van alle problemen en knelpunten. Zij kunnen hieraan wel bijdragen .

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Helemaal mee eens! In het huidige systeem houdt de lokale democratie op zonder de bereidheid van mensen om in de gemeenteraad te gaan. Overigens wel interessant om te zien wat gebeurt op het moment dat een gemeenteraad niet volledig gevuld raakt bij een gebrek aan kandidaten. En vooral ook welke vormen van lokale democratie daarvoor in de plaats komt.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Ik geloof er heel erg in dat je zo veel invloed hebt als je zelf wilt hebben. Bij regionale samenwerking ben je daarbij wel afhankelijk van collega raadsleden in de eigen en regionale gemeenteraden. Ook de bereidheid en openheid van de lokale wethouders is hierbij van belang. Als je niet samen optrekt dan bereik je regionaal niets. Gezien het takenpakket van de gemeenteraad en de meer lokale focus is de controle en invloed op gemeenschappelijke regelingen ver te zoeken. Hier zijn de meeste raadsleden zelf bij.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Dat is aan onze kandidaatstellingscommissie.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Prioriteer en leer!