Niels Honkoop
We zitten veel te vaak op het gemeentehuis en veel te weinig in de stad

Niels Honkoop, Gouda

Niels Honkoop

Gemeente Gouda

Naam: Niels Honkoop
Raadslid in de gemeente: Gouda
Raadslid sinds: 2018
Partij: CDA
Hoofdberoep: Consultant bij Capgemini
Twitter: @NielsHonkoop
Facebook: nielshonkoop
Instagram: @nielshonkoop
LinkedIn: Nielshonkoop

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Gouda is een prachtige stad. Er liggen zo veel kansen voor het oprapen: we zitten hier middenin het groen, we hebben een mooie historische binnenstad, we hebben een perfecte infrastructuur met een intercitystation en een prachtige ligging middenin de Randstand én het Groene Hart. Toch lukt het niet altijd om eruit te halen wat er in zit. Bedrijven verlaten onze stad, er is armoede, de gemeente opereert vaak bureaucratisch. Dat is allemaal zo zonde, omdat er zo veel meer potentie in Gouda zit. We hebben echt goud in handen. Waarom maken we dat dan niet waar?

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

De gemeenteraad als geheel is het hoogste politieke orgaan. Maar in onze gemeenteraad zitten 35 leden verdeeld over 14 fracties. Onderling maken raadsleden afspraken en coalities. Dat maakt dat de gemeenteraad weliswaar het hoogste orgaan is, maar het betekent niet dat raadsleden zomaar kunnen doen wat ze willen. Samen heb je een ingewikkeld samenstel van belangen en waarden af te wegen, om vervolgens in meerderheid tot besluiten te komen.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Onze gemeenteraad heeft de neiging om over alles te willen vergaderen, met alle fracties aanwezig. Hierdoor is onze agenda overvol. Afgelopen week hebben we twee avonden tot laat vergaderd, waarbij raadsleden zichzelf en anderen veel herhaalden en (zo vlak voor de verkiezingen) hun uiterste best doen om zo goed mogelijk uit de verf te komen. We zitten veel te vaak op het gemeentehuis, en veel te weinig in de stad. Als CDA hebben we ooit voorgenomen om de helft van onze fractievergaderingen in de stad te houden: bij sportverenigingen, buurthuizen, ondernemers, etc. Maar door de volle agenda houden we bijna geen avonden meer over, en daardoor missen veel contactmomenten met de stad. Dat heeft sowieso effecten op de besluitvorming, want het zijn de Gouwenaars waar het allemaal om draait. We moeten echt meer tijd besteden aan de mensen in de stad en wat hun dwarszit en drijft, en minder aan politiek.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

De regionale samenwerkingsverbanden zijn behoorlijk ambtelijk. Politieke wensen vanuit de gemeenteraad zijn lastig, omdat je afspraken over de gemeentegrenzen vaak voor meerdere jaren vastlegt. Individuele raadsleden stellen wel eens vragen over de samenwerkingsverbanden, maar mijn ervaring is dat ze redelijk afstandig en log zijn.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Participatie is een lastig onderwerp: ieder project is namelijk anders, heeft andere belanghebbenden en andere achterliggende politieke belangen. Daarnaast is participatie wel bepalend om te bepalen of projecten op voldoende draagvlak kunnen rekenen. We slagen er in Gouda te vaak niet in om participatie goed toe te passen. Daarom is het ook zo belangrijk dat we niet alleen als raad, maar ook met projectontwikkelaars en de gemeente vaker de buurten ingaan – en ook veel vroeger in het proces. Anders blijven we steeds achteraf dingen repareren die niet gerepareerd hadden hoeven worden.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Niet alle raadsleden hoeven gespecialiseerd te zijn in alles. Sommige raadsleden zijn goed in financiën of digitalisering. Anderen weten veel van zorg of duurzaamheid. Het is wel belangrijk dat we leren van elkaars kennis en kunde gebruik te kunnen maken. Dat moeten we weten te organiseren, want nu slagen we er onvoldoende in alle kennis optimaal te benutten. Trainingen kunnen een rol spelen, maar onderlinge erkenning van expertises is hierbij eerst van belang.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Door de burgemeester direct te verkiezen, wordt het ambt in een keer een stuk politieker. Hij zal zijn verkiezing afhankelijk willen maken van een programma of beloftes. Dat staat op gespannen voet met de positie van de gemeenteraad, waar de politieke diversiteit van de stad het beste naar voren komen. De vraag is welk probleem we precies zouden oplossen met een directe burgemeestersverkiezing. Een enigszins partijloze burgervader of -moeder die boven de fracties staat is echt zo verkeerd nog niet.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

Onze griffie functioneert goed en werkt erg hard. Problemen in de werkwijze van onze raad komen eerder door hoe fracties zich opstellen en gebruik maken van hun instrumenten, dan door de griffie.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Kies een paar onderwerpen uit waar je je hard voor wilt maken. Je kunt je onmogelijk in alles tegelijk verdiepen. Zorg ervoor dat je de basis kent: Het Reglement van Orde, je bevoegdheden, de basis van het lezen van financiële stukken en de achtergrondinformatie op dossiers van de afgelopen jaren.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

De mate waarin ik de ruimte krijg om mijn eigen ding te doen: eigen punten te agenderen en te duiken in onderwerpen die ik belangrijk vind. En die ruimte krijg ik!

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Wij hebben al een hele goede wethouder.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Op een aantal dossiers hebben we de gemeente een stukje dichter bij de burger gebracht – helaas gaat dit nog niet vanzelf, dus hier is nog veel meer werk te verzetten. We hebben jongeren een plekje gegeven in het evenementenbeleid. We hebben fors ingezet op het bouwen van veel nieuwe woningen, ook voor starters. Er is een lachgasverbod in de APV opgenomen. Er is een forse investering in sport bijgekomen, al mag het wat mij betreft nog wat meer.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Claim je eigen dossiers, word autoriteit op een paar onderwerpen. Doe niet alles tegelijk, want dan zul je een aantal onderwerpen minder goed kunnen behandelen dan je eigenlijk zou willen. Stel vragen, niet alleen aan het college, maar ook juist aan de mensen in de stad. Denk aan de lange termijn: soms is het lekker om in de politiek een keer lekker van leer te trekken, maar houdt in het achterhoofd dat de resultaten voor de inwoners uiteindelijk tellen. Een lekkere krantenkop is dan op de korte termijn aantrekkelijk, maar je moet je altijd afvragen wat het bijdraagt voor de mensen in je gemeente.

Vorige/volgende