Niels Tournoij
Gebruik heldere taal in je communicatie, ga de stad in en blijf nieuwsgierig.

Niels Tournoij, Eindhoven

Niels Tournoij

Gemeente Eindhoven

Naam: Niels Tournoij
Raadslid in de gemeente: Eindhoven
Raadslid sinds: 2022
Partij: Groenlinks
Hoofdberoep: Mediathecaris middelbare school
Twitter
Instagram
LinkedIn

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben iemand die graag maatschappelijk betrokken is, dat heb ik door omstandigheden een hele tijd niet in mijn werk kunnen doen, daarom ben ik toentertijd op zoek gegaan naar een manier om vrijwillig mijn maatschappelijke steentje te kunnen bijdragen in mijn omgeving. In de landelijke en internationale politiek zag ik op datzelfde moment dat bepaalde politici  goed scoorden met een verhaal van verdeeldheid, terwijl ik juist een verbinder ben en een voorvechter op het gebied van mensenrechten en gelijkheid . Daarom heb ik me aangesloten bij GroenLinks Eindhoven waar ik als vrijwilliger ben begonnen in de verkiezingscampagne en daarna ben ik geleidelijk doorgegroeid van bestuurslid naar commissielid en nu dankzij een mooie verkiezingswinst ben ik raadslid geworden. Erg eervol en ik ben dankbaar dat ik het vertrouwen heb gekregen van de partij en kiezers om onze stad iedere dag een stukje groener, gezonder en mooier te maken.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Absoluut, uiteindelijk is de raad democratisch gekozen en bepalen wij of ieder voorstel erdoorheen komt en onder welke voorwaarden.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De opkomstcijfers en het vertrouwen in de politiek zijn lager dan ooit. Inwoners lijken niet altijd te zien dat de gemeenteraad juist echt voor zichtbare verandering kan zorgen in je eigen straat en wijk en veel beter te benaderen is dan bijvoorbeeld Tweede Kamer leden. Inspraakgelegenheden voor inwoners rondom raadsbesluiten zouden beter gefaciliteerd kunnen worden, bijvoorbeeld door als raad voorafgaand aan besluitvorming naar de wijk te gaan, in plaats van de inwoners naar de raadzaal te moeten laten komen voor inspraak, en daar ook echt gelegenheid te bieden aan een goed debat met de inwoners. Dit zou ten goede kunnen komen aan het vertrouwen in de politiek, en dit maakt besluitvorming beter overwogen.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Aan de ene kant ga ik graag de stad in, bezoek ik graag mooie initiatieven en ben ik iemand die graag midden in de stad en benaderbaar is. Aan de andere kant vind ik het ook heel leuk om dossiers door te spitten en kijken waar winst te halen valt voor mijn partij. Ik hoef niet per se in de raadzaal op de voorgrond te staan of te scoren in debatten. Ik wil vooral dat inwoners weten dat ik het beste met hen voor heb en ze serieus neem. Dat kan ik prima op de achtergrond doen. Vooralsnog gaat die rol me namelijk goed af.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Binnen de geldende regels natuurlijk, wij hebben in Eindhoven bijvoorbeeld afgesproken dat we op de bal spelen, en niet op de persoon. Ik zal ook zeker ingrijpen als commissievoorzitter wanneer dit niet gerespecteerd wordt.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Toen ik net begon als commissielid wilde ik in mijn enthousiasme echt alles weten, overal een antwoord op hebben en bij iedere vergadering zijn. Maar al snel leerde ik dat dat echt niet nodig is en gewoon simpelweg niet bij te houden is. Ik lees nu alleen nog wat van toepassing is of aanraking heeft met mijn portefeuilles, en ik merk dat dat meer rust brengt, wat weer ten goede komt van het werk dat je aflevert. Wij hebben gelukkig een grote fractie waardoor we heel goed een verdeling kunnen maken, en elkaar daarin ondersteunen. Maar ik kan me goed voorstellen dat in een kleinere fractie het fijn zou zijn dat er meer budget voor bijvoorbeeld fractieondersteuning zou zijn. Gelukkig is daar deze periode iets meer ruimte voor vrijgekomen. We zijn nu aan het onderzoeken hoe dit het beste ingezet kan worden.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Hierin proberen wij als partij op voorhand de samenwerking op te zoeken met raadsleden uit andere gemeenten, zodat je uiteindelijk samen sterker staat. Dit heeft ons raadslid Rutger Rauws recent bijvoorbeeld heel sterk gedaan bij de samenwerkingsverbanden Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven. Door alle GroenLinks en PvdA fracties uit 21 gemeenten fysiek samen te laten komen en samen op te trekken in het schrijven van wijzigingsvoorstellen op de samenwerkingsagenda die moest worden vastgesteld. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat we een sterk signaal konden afgeven naar het bestuur van deze samenwerkingsverbanden. De volgende stap is om te kijken hoe we de wijziging van de wet gemeenschappelijke regelingen kunnen inzetten om de democratische legitimatie van de samenwerkingsverbanden te versterken. De VNG heeft hier een handreiking voor opgesteld.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Ik ben groot fan van Jong040, een fanatieke groep jongeren die gevraagd en ongevraagd politieke adviezen geven en de mening van zoveel mogelijk diverse jongeren vertegenwoordigen, zonder daar een politieke kleur aan te hangen. Zij bieden iedere periode in de raadzaal een advies aan het college en de raad. Hun laatste advies ging over mentale gezondheid en ik begreep dat ze binnenkort aan de slag gaan met het relevante onderwerp desinformatie & nepnieuws, een interessant onderwerp waar ik vanuit mijn portefeuille veiligheid erg benieuwd ben naar de adviezen die de jongerenambassadeurs hierover geven. Ook zal Eindhoven volgend jaar een eerste burgerberaad organiseren, ik ben benieuwd naar de uitkomsten van een dergelijke manier van participatie.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

De burgemeester staat boven de partijen en is het gezicht van de stad. Zowel voor de inwoners als de raad zelf is het belangrijk dat zij een vertrouwd en betrouwbaar gezicht zien als voorzitter van de raad. Wat mij betreft vervult onze burgemeester die rol uitstekend.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Ik ben blij met de ondersteuning van onze griffie, ze zijn goed bereikbaar, denken actief mee en zonder hun had ik dit werk niet op deze manier kunnen doen. Ik heb gezien dat zij ook onder druk stonden door het vele werk en de uitdagingen waar onze stad en raad voor staan, maar gelukkig is er recent extra budget gekomen en zijn er een aantal griffiemedewerkers ter ondersteuning bijgekomen. Dit geeft voor de gehele griffie ruimte en dit zal de raad ten goede komen.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In de vorige periode is vanuit diverse partijen in onze raad het initiatief “Raad zoekt Vrouw” opgezet. Vanuit dit programma zijn er deze periode meer vrouwen raadslid in onze gemeente geworden. Een mooie eerste stap, maar het kan nog veel beter. Dergelijke initiatieven zie ik ook graag komen voor bijvoorbeeld mensen met een beperking of mensen met een migratieachtergrond, want zij zijn helaas nog steeds ondervertegenwoordigd in de raadzaal. Of daarin een rol voor mij weggelegd is? Wellicht op het gebied van praktisch geschoolden wel. Ook zij zijn ondervertegenwoordigd, terwijl zij juist een heel andere kracht en energie meebrengen naar de raadzaal, en ik kan het weten want ik ben 1 van hen.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik ben binnen mijn partij verantwoordelijk voor de portefeuilles veiligheid, cultuur, erfgoed en sport. Binnen deze portefeuilles probeer ik altijd zoveel mogelijk een GroenLinks geluid te laten horen. Zo ben ik actief bezig met de verduurzaming van de sportsector. Cultuur, sport en veiligheid zijn belangrijke factoren voor een leefbare stad, onze stad groeit hard en deze factoren moeten daarom wat mij betreft structureel meegenomen worden in gebiedsontwikkelingen om de stad gezond, aantrekkelijk en leefbaar te houden. Ook moet er veel meer ruimte geboden worden aan cultuur en sport in de openbare ruimte, waar inwoners laagdrempelig aan mee kunnen doen. Hier zal ik me de komende jaren hard voor blijven maken.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Gebruik heldere taal in je communicatie, ga de stad in en blijf nieuwsgierig. Maar zorg vooral dat je plezier in je werk blijft houden, het kan soms druk en oneerlijk voelen maar raadslid zijn is zo’n eervolle en interessante functie waarin je echt wat goed kan doen voor de inwoners en de stad. Het is belangrijk om dat uit te blijven stralen.

Vorige/volgende