Alwina van der Mark-Leijssenaar
Maak mensen bewust dat hetgeen we doen geen reguliere baan is, maar dat we dit doen voor de inwoners

Alwina van der Mark-Leijssenaar, Assen

Alwina van der Mark-Leijssenaar

Gemeente Assen

Raadslid in de gemeente: Assen
Raadslid sinds: 2022
Partij: ChristenUnie
Hoofdberoep: Projectleider/Procesregisseur
LinkedIn: Alwina van der Mark-Leijssenaar 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Inwoners moeten weer vertrouwen krijgen in de overheid en in elkaar. Het is belangrijk dat mensen meer naar elkaar gaan omzien. En we moeten leren te genieten van ‘genoeg’.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Soms wel, soms niet. We kunnen op heel veel dingen invloed uitoefenen, maar we hebben natuurlijk wel te maken met landelijk wet- en regelgeving, waardoor we niet alles zelf kunnen bepalen.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Veel in contact zijn met de inwoners en organisaties. Mensen bewust maken dat hetgeen we doen geen reguliere baan is, maar dat we dit (naast ons reguliere werk) doen voor de inwoners; zodat zij zich vertegenwoordigd voelen. Het woord ‘politiek’ heeft voor veel mensen een negatieve klank; we kunnen beter praten over de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad: we zijn een groep afgevaardigden namens de inwoners van de stad/gemeente. Dat besef is er te weinig, denk ik.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Veel in contact met mensen. Ook praatjes maken op straat om op die manier te ontdekken wat inwoners belangrijk vinden. Maar ook veel op werkbezoek bij instellingen en organisaties.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Oneens. Je spreekt namens de mensen die op jouw gestemd hebben. Hierdoor moet je er altijd bij nadenken wat je zegt en onderzoeken of dit ‘jouw’ mening is, of de mening van de inwoners die je vertegenwoordigd. Bovendien vervul je een publieke rol en daarmee een voorbeeld.

6. Hoe houd je grip op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Onze fractie is rijk gezegend met 5 raadsleden, een plaatsvervangend raadslid en een fractieondersteuner. Wij hebben de afspraak dat minimaal twee personen de stukken van zijn/haar portefeuille grondig leest/voorbereid. Dat zijn de 1e woordvoerder en diens vervanger. De overige fractieleden lezen dat stuk dan wat minder grondig, maar kunnen wel kritische vragen stellen aan de woordvoerder om op die manier tot goede debatpunten en meningsvorming te komen.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden te krijgen? Is verbetering noodzakelijk?

Onze gemeente heeft een intergemeentelijke werkgroep waar 3 andere gemeenten deel van uit maken. Hierin zitten afgevaardigden van elke gemeente. Binnen deze werkgroep bespreken we de regionale samenwerkingen. En daarnaast gaat een afvaardiging een paar keer per jaar om tafel met de bestuurders om op die manier de begroting goed te kunnen duiden. En om tijdig in gesprek te zijn over de toekomstplannen van het samenwerkingsverband.

 8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Wat is een goed voorbeeld uit je eigen gemeente?

Ik heb een vrij recent voorbeeld: De raad heeft een ton beschikbaar gesteld om de stad voor jongeren aantrekkelijk te maken. Hiervoor konden jongeren via een app hun ideeën doorgeven hoe zij (een deel van) dat geld zouden willen besteden. De ideeën zijn gepresenteerd, er is gestemd door de inwoners en het beste idee gaat gerealiseerd worden.

 9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja, dat vind ik wel. Hierdoor ben  je als raad verbonden met de ‘burgervader’  van jouw stad. Inwoners geven ook regelmatig in gesprekken aan wat zij van de burgemeester vinden of dat ze iets van hem/haar verwachten. Dan is het heel prettig dat je hem/haar goed kent.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning vanuit de griffie is bovengemiddeld. Zelf ben ik voorzitter van de werkgeverscommissie en vind ik het belangrijk dat de raadsleden voldoende en goede ondersteuning krijgen. En daarbij vind ik het ook belangrijk dat de griffie niet overvraagd wordt. Daarom hebben we de griffie ook uitgebreid.

 11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

We hebben een werkgroep waar alle vrouwen van de raad inzitten. Bij de activiteiten nodigen we ook juist deze doelgroep uit. In de gesprekken ontdekken we dan meer van wat zij belangrijk vinden.

 12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid?

De politiek weer dichter bij de inwoner brengen. Dat inwoners zich realiseren dat ze zelf invloed hebben op hetgeen er in hun stad gebeurd. En dat hun mening ertoe doet.

 13. Welke tip zou je andere raadsleden willen geven?

Ga veel op bezoek bij inwoners en bedrijven, hierdoor kom je veel te weten over wat er leeft in jouw gemeente. En zorg dat je hier tijd voor hebt. Ik ben zelf een dag minder gaan werken (nu 24 uren) zodat ik hier tijd voor heb.

 

Vorige/volgende