Noah Brok
Elk raadslid moet er zitten om de belangen van zijn of haar achterban te behartigen. Alleen dan ben je een goede volksvertegenwoordiger.

Noah Brok, Heusden

Noah Brok

Gemeente Heusden

Naam: Noah Brok
Raadslid in de gemeente: Heusden
Raadslid sinds: 2 april 2019
Partij: DMP Heusden
Hoofdberoep: ​​​​​Student Geschiedenis op Fontys Hogeschool Tilburg
Facebook: Noah in de Politiek
LinkedIn: Noah Brok

Waarom bent u raadslid geworden?

In de politiek is het vaak zo dat degene met de hardste stem vaak aan het langste eind trekt. Er worden bijvoorbeeld de laatste tijd meer senioren dan starterswoningen gebouwd. Ergens is dit logisch vanwege de toenemende vergrijzing, maar de jongeren hebben vaak geen stem terwijl van hen het vertekende beeld ontstaat dat zij niks om politiek zouden geven. Ik wil op lokaal niveau in de politiek het tegendeel bewijzen, jongeren vinden politiek namelijk wel interessant en verdienen het om vertegenwoordigd te worden. Jongeren zijn de toekomst en het zou enorm raar zijn als zij niet mogen meebeslissen over dingen die nu worden besloten die meer invloed hebben op jongeren dan op degenen die deze nu besluiten.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Jazeker, maar het is ook wat je er zelf uit haalt. Als raadslid of als raadsfractie kun je zowel in oppositie als coalitie enorm veel druk uitoefenen aan het college. Soms maakt dat de politiek ook zo leuk: de wethouder zien zweten om de moeilijke vragen die jij ze als raadslid stelt.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Dit zijn er eigenlijk 4: verbeteren van verkeersveiligheid voor scholieren; meer starterswoningen; jongeren betrekken bij de lokale politiek en ten slotte de mobiliteit van ouderen.

Elk raadslid moet er zitten om de belangen van zijn of haar achterban te behartigen. Alleen dan ben je een goede volksvertegenwoordiger.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Naar mijn mening wel.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Enorm belangrijk! Als aanspreekpunt, maar ook als ondersteuning kun je altijd bij onze griffier terecht. Ik durf vrijuit te zeggen dat de gemeenteraad zonder haar een stuk minder vloeiend functioneert.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

De griffier moet soms niet in de pen van het college of het Raadslid gaan zitten als er om advies gevraagd wordt.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Elk raadslid moet er zitten om de belangen van zijn of haar achterban te behartigen. Alleen dan ben je een goede volksvertegenwoordiger. Je moet je werk met passie en overtuiging doen, alleen op die manier bereik je het beste resultaat.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Hier ben ik vrij tevreden over.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

In vrijwel elke wijk is op dit moment een Buurt Bestuurt ontstaan waarmee wij de burgers dichter bij de politiek brengen en andersom. Onze gemeente bruist van de burgerparticipatie!

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Participatie van inwoners vind ik het belangrijkste. Als lokale overheid heb je de kans om de inwoners enorm goed te betrekken bij de politiek, ik probeer me hier dan ook stevig voor in te zetten.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Van de 27 raadsleden zijn er momenteel 10 vrouw.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Nee, ook om het voorstel te verbeteren en het college flink aan de tand te voelen.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad, die zijn namelijk met 27 en de burgemeester is slechts alleen (de ambtelijke organisatie niet vergeten). Ik ben sowieso geen voorstander van een direct verkozen burgemeester.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Niet alleen op de gemeenteraad, maar op de gehele politiek. Geweld, agressie of intimidatie om bijvoorbeeld de mening van een persoon is een schandelijke zaak. De gehele politiek zou dan moeten opkomen voor de vrijheid van meningsuiting en tegen agressie.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Het eerste coalitieakkoord wat wij als grootste partij hebben gesmeed: Heusden. Samen. Doen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf nuchter en ambitieus en verlies uw achterban niet uit het oog. Heb verder plezier in je werk, volksvertegenwoordiger zijn is de allermooiste functie die je maar kunt vervullen.

Vorige/volgende