Reint Laan
Alle in aanmerking komende nieuwe voorstellen en plannen zullen worden getoetst aan de eisen van inclusiviteit

Reint Laan, Schouwen-Duiveland

Reint Laan

Gemeente Schouwen-Duiveland

Naam: Reint Laan

Raadslid in de gemeente: Schouwen-Duiveland

Raadslid sinds: 2018

Partij: SP

Hoofdberoep: gepensioneerd acteur, clown

Facebook

LinkedIn
 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

In de plaatselijke krant las ik dat de SP vanwege te weinig ondersteuning afzag van deelname aan de verkiezingen. Ik was juist gestopt met mijn theaterwerk en meldde mij met twee geestverwanten aan. Toen ben ik op de tweede zetel verkozen in de raad van Schouwen-Duiveland.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja, zeker nu steeds meer zaken die onze inwoners raken naar het gemeentelijk niveau zijn verschoven: Wmo, jeugdzorg, inburgering. En niet minder belangrijk: parkeren, inclusiviteit, energietransitie, CO2 beleid, wonen.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Meer ondersteuning van de fracties. Met een tweepersoonsfractie plus een burgercommissielid kunnen we alleen de enorme stroom stukken en post en maatschappelijke ontwikkelingen bijhouden als we door een aantal vrijwilligers worden ondersteund. Dat zou beter kunnen met enkele betaalde krachten als fractiemedewerker.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Het is ons gelukt tijdens een crisis in de jeugdzorg via de verantwoordelijke wethouder voortdurend en gedetailleerd op de hoogte te blijven van hoe de zaak zich ontwikkelde. De jeugdzorg is bij ons bovengemeentelijke georganiseerd, met 13 gemeenten.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Op initiatief van de SP heeft onze gemeente per 1 oktober 2021raadsbreed de mogelijkheid tot het instellen van een raadgevend referendum ondersteund. Daarnaast is een proef gehouden met drie 'Right to Challenge'-projecten, die initiatieven vanuit de bevolking met steun van de gemeente mogelijk maken. Ook lopen er meerjarige stads-dorpsvisie-projecten in de verschillende kernen.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Nog deze maand is er buiten de Griffier, een full-time raadsadviseur aangesteld die de werkdruk op de griffie moet helpen verlagen. Opleiding en ondersteuning lijken me voldoende geborgd voor de raad, van (zelfstandig) onderzoek door de raad heb ik niet gehoord.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

In het geval van een gekozen burgemeester krijgt men er ook een nieuwe politieke macht bij, die via de kiezers verantwoording aflegt, maar ook steeds aan de raad.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

Zonder de ondersteuning van de griffie zou het raadswerk niet te doen zijn. Onze griffie is onmisbaar, zeer behulpzaam en kundig.

9. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Mijn gezondheid en energie. Sinds 2018 ben ik vanwege een dwarslaesie invalide en daardoor erg afhankelijk van anderen, bij onder meer vervoer. De pilot van de Vereniging van Raadsleden om mij voor deze periode een ondersteuner toe te kennen, heeft mijn werk als raadslid bijzonder verlicht. Ik hoop dat als ik herkozen word, deze pilot wordt omgezet in een vaste regeling.

10. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Indien gevraagd zal ik het zeker overwegen. Maar de kans lijkt mij erg klein.

11. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

De met algemene stemmen aangenomen motie om conform het door onze gemeente ondertekende Handvest der Verenigde Naties maatregelen te nemen voor mindervaliden. Alle in aanmerking komende nieuwe voorstellen en plannen zullen worden getoetst aan de eisen van inclusiviteit. Beleid daarvoor is in ontwikkeling.

12. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou kunnen geven?

Word buddy van een ervaren raadslid en raak zo op de hoogte van je verantwoordelijkheden. En train je debatvaardigheden!

Vorige/volgende