U bent hier

Rick Brink

Rick Brink

Hardenberg
Ga niet teveel in stukken lezen, want dan raak je verstrikt in details en verlies je het overzicht.

Naam: Rick Brink

Raadslid in de gemeente: Hardenberg

Raadslid sinds: maart 2014 (eerste termijn).

Partij: CDA

Hoofdberoep: Projectleider Dion Salarisbureau B.V.

Wanneer is uw werk als raadslid in uw gemeente geslaagd?

Ik leef zelf in de sterke overtuiging dat ieder mens talenten heeft. Hierbij maakt het niet uit of je bijvoorbeeld een handicap hebt of niet. Ik heb in mijn campagnefilmpje aangegeven dat Hardenberg in mijn beleving een gemeente moet zijn waar iedereen moet kunnen: wonen, werken en recreëren. Kortom: De gemeente Hardenberg moet een gemeente zijn waar iedereen zich prettig voelt en zijn of haar steentje bij kan dragen aan onze mooie samenleving, hoe groot of klein je talent ook is. Als ik dat bereikt heb kan ik zeggen: Mijn raadswerk is geslaagd!

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ik zit nu vanaf maart in de gemeenteraad en ik neem het raadswerk ontzettend serieus. Vanuit dat perspectief gezien, ben ik mijzelf terdege bewust van het feit dat de gemeenteraad het hoogste politieke orgaan is. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je te allen tijde jezelf blijft, ook al ben je actief in het hoogste politieke orgaan van de gemeente. Vanuit de persoonlijke kant bezien, ben ik mijzelf er niet bewust van en sta ik (figuurlijk) met beide benen op de grond en werk ik niet onder of boven, maar met mensen.

Het is belangrijk voor de gemeente dat de gemeenteraad eensgezind is?

In de gemeente Hardenberg vormen acht fracties de gemeenteraad. Op sommige thema’s zijn de verschillen tussen de partijen groot en bij andere thema’s zijn de verschillen juist heel klein. Eensgezindheid is mooi en komt de efficiency van de besluitvorming ten goede, aan de andere kant is het ook zo dat meningen van andere fracties je scherp houden en in sommige gevallen een heel ander licht laten schijnen zodat je, je eigen mening nog eens in overweging moet nemen.

De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten?

De raadzaal is in onze gemeente wel vormgegeven als een arena en natuurlijk is het zo dat op die plek de debatten gevoerd worden. Ik heb echter wat moeite met de term: “vechten”. Ik ga een goed debat niet uit de weg, maar geef de voorkeur aan een constructieve samenwerking.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Het is lastig kiezen, omdat ik eigenlijk alle drie de taken ontzettend belangrijk vind. Maar als ik dan toch moet kiezen, dan kies ik voor: volksvertegenwoordiging. Je bent als raadslid gekozen door het volk, ik vind dan ook dat je als raadslid de plicht hebt om goed naar de bevolking te luisteren en je te verantwoorden. Dit probeer ik vorm te geven door veel vergaderingen te bezoeken van bijvoorbeeld: buurtverenigingen, sportverenigingen of andere belangengroepen. Daarnaast ben ik een fanatiek gebruiker van Facebook, Twitter en schrijf ik een wekelijkse blog op www.rickbrinkhardenberg.nl onder de noemer: “Rij mee met Rick”.

Het hoogste doel als raadslid is het ten val brengen van de wethouder?

Als raad heb je natuurlijk de taak om het college scherp te houden. Ik ga het stellen van een kritische vraag dan ook niet uit de weg. Ik neem echter wel ver afstand van de uitspraak dat het ten val brengen van een wethouder een doel op zich is. In onze gemeente hebben we een college dat transparant en laagdrempelig werkt en vanuit dat opzicht is er geen enkele aanleiding om dergelijke doelstellingen na te streven. Je kunt natuurlijk altijd in situaties komen dat een dergelijke vraag aan de orde komt, maar het mag nooit een doel op zich zijn.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Zoals uit dit stuk te lezen valt, ben ik nog niet zo lang raadslid. Op dit moment steek ik dan ook erg veel tijd in mijn raadswerk. Ik schat gemiddeld zo’n 20-25 uur per week. Deze uren worden onder andere besteed aan: het lezen van stukken, het schrijven van teksten en het bijhouden van mijn social media en website.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan?

Zoals al eerder aangegeven neem ik mijn raadswerk heel erg serieus. Ik kan mij erg irriteren aan onprofessioneel gedrag in de raadszaal of aan raadsleden die iets zeggen om iets te zeggen. Een klein grapje moet kunnen, maar insprekers die komen, of mensen die belang hebben bij bepaalde agendapunten moeten met veel respect behandeld worden. In de raadzaal moet alleen politiek bedreven worden en verder niets! Dat bepaalt in mijn beleving mede het aanzien dat de raad heeft. Als het aanzien van onze raad in het geding komt, dan zal ik mij dat zeker aantrekken. Ik maak er immers deel van uit.

In uw gemeente zijn er hoeveel burgers die langdurige zorg nodig hebben?

Exacte cijfers zijn mij niet bekend, maar ik weet dat er in onze gemeente mensen zijn die een beroep doen op het sociaal domein. Ik weet in ieder geval 1 casus en dat ben ik zelf. Ik ben namelijk lichamelijk beperkt en maak gebruik van een elektrische rolstoel. Dit komt voort uit mijn handicap: Osteogenesis Imperfecta. Beter bekend als: broze botten ziekte.

Uw gemeenteraad is voorbereid op de nieuwe taken in het sociaal domein?

We hebben op 14-09-2014 het beleidsplan vastgesteld. Dit plan geeft de richting aan waar we met het sociaal domein naartoe willen. Daarnaast hebben wij onlangs het eerste gebiedsteam geopend dat actief zal zijn binnen onze gemeente. In de komende periode worden verordeningen vastgesteld en gaan we verder met het vormen van de andere gebiedsteams, zodat iedereen die een zorgvraag heeft op een laagdrempelige wijze in contact kan komen met een generalist die onderdeel is van het team.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Ik ben nu ruim een half jaar actief in de raad en daar kijk ik met gepaste trots op terug. Allereerst heb ik in een korte tijd ontzettend veel geleerd en heb ik veel mensen mogen ontmoeten. Dat maakt me blij en trots!

Uw gemeente bestaat over acht jaar nog?

Daar gaan we voor!

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik denk dat raadsleden dat voor een groot deel in eigen hand hebben. De wijze van communicatie en gedrag in de raadzaal bepaalt dat voor een groot deel. Ik denk dat de functie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vooral nut heeft op het gebied van informeren en faciliteren.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Allereerst wil ik als tip meegeven dat het belangrijk is dat je vooral je eigen mening behoudt. Ga niet teveel in stukken lezen, want dan raak je verstrikt in details en verlies je het overzicht. Bedenk altijd: hoe zou ik het zelf willen? Daarnaast heb ik zelf veel cursussen gevolgd via het opleidingsinstituut dat verbonden is aan het CDA: Het Steenkampinstituut. Dat heeft mij ook ontzettend verrijkt en ik kan het iedereen aanraden.