Robert Jan Blom
Een burgemeester als ‘baas’ van de stad lijkt mij niet wenselijk. De raad is een spiegel van de bevolking en dat hoort zo te blijven.

Robert Jan Blom, Alphen aan den Rijn

Robert Jan Blom

Gemeente Alphen aan den Rijn

Naam: Robert Jan Blom
Raadslid in de gemeente: Alphen aan den Rijn
Raadslid sinds: Sinds 1982 voor de VVD, 2006-2010 wethouder en sinds 2014 raadslid voor Nieuw Elan
Partij: Nieuw Elan
Hoofdberoep: Schrijver/journalist en secretaris Archeon, Onderzoeker bedrijfseconomische knelpunten en Deskundige op het gebied Faillissement /schuldkwesties
Twitter@RobertJanBlom1
Websitewww.robertjanblom.nl
LinkedInRobert Jan Blom

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik wilde meepraten over gemeentelijk beleid, wilde politiek actief zijn en wilde iets betekenen voor de inwoners van Alphen aan den Rijn.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja, dat beleef ik absoluut zo en moet zowel collegeleden, als raadsleden en inwoners er (soms) op wijzen dat de raad het hoogste politieke orgaan is.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Ik heb de portefeuilles Financiën, Economische Zaken, Vastgoed, Dierenwelzijn.

Een burgemeester als ‘baas’ van de stad lijkt mij niet wenselijk. De raad is een spiegel van de bevolking en dat hoort zo te blijven.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja, er is voldoende budget voor genoemde diensten.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De Griffie vind ik zeer belangrijk. Er zijn vele kwesties waarin ik vragen heb, of de weg moet worden gewezen waarvoor ik de Griffie aanspreek. Onze Griffie werkt hard, deskundig en bevlogen.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

De Griffie zou wellicht meer bevoegdheden moeten hebben, bijvoorbeeld om ambtenaren te sommeren te reageren op vragen van raadsleden.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Er wordt in Alphen aan den Rijn democratisch gewerkt. De belangstelling van de bewoners blijft achter, maar dat gebeurt overal. We moeten stoppen met de bewoners te ‘achtervolgen’ met uitnodigingen voor raadsvergaderingen e.d. De raad werkt goed.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Er vinden geregeld ontmoetingen plaats met gemeenten waarmee wordt samengewerkt. Verder: liever niet al te veel samenwerking. De gemeente moet zelfstandig blijven.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Er zijn voldoende manieren om mee te praten: commissies, infoavonden, hoorzittingen, gesprekken met raadsleden, speeddates, enz.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Beide aspecten zijn belangrijk: participatie en representatie. Iedereen moet mee kunnen praten!

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Van de 39 raadsleden zijn er 14 vrouw. Er zijn 5 vrouwelijke fractievoorzitters.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Ja, feitelijk wel. Wie deelneemt aan een debat, heeft zijn/haar stelling al gereed. Daarvan wordt nooit afgeweken.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

Dat dient de gemeenteraad te zijn. Een burgemeester als ‘baas’ van de stad lijkt mij niet wenselijk. De raad is een spiegel van de bevolking en dat hoort zo te blijven. De premier is toch ook niet de baas van dit land, nóch van de Tweede Kamer??

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Daarmee ben ik het eens, al heb ik niemand van de raad gehoord toen ik in 2009 werd bedreigd met de dood en een poederbrief ontving (ik was toen wethouder).

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Zeker: een goed financieel beleid, een prima minimabeleid en een goed dierenwelzijnsbeleid (al moet dat laatste nog (opnieuw) worden vastgesteld nadat ik in 2007 een dierenwelzijnsbeleid als wethouder heb gepresenteerd (met verbod op wilde dieren in het circus!)).

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Laat je niet wijsmaken dat de raad er alleen is voor de grote lijnen. Ook de kleine problemen behoren tot je werk. Probeer zoveel mogelijk in contact te komen met de inwoners, zorg dat iedereen weet dat jij er bent voor de inwoners, dat je bereikbaar bent (zelfs dag en nacht) en dat je de bewoners goed en geregeld inlicht (dus álle bewoners en niet alleen de eigen partij). Zorg goed voor mensen én dieren!

Vorige/volgende