U bent hier

Robin Osinga

Robin Osinga

Littenseradiel
Compromissen worden daarentegen het best gesloten aan de hand van een hapje en een drankje.

Raadslid sinds: 2014
Partij: VVD
Hoofdberoep: Student Integrale Veiligheid
Twitterhttps://twitter.com/robinosinga

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Uiteindelijk is de raad het orgaan die het laatste woord heeft. In de praktijk zijn er ook veel raadsleden gevoelig voor de mening van het college van B&W. Deze mening kan sturing geven aan het geheel. De raad mag dan meer zelf de agenda gaan bepalen, in plaats van de stukken van het college af te wachten.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil? 

Als raadslid met agrarische achtergrond maak ik mij o.a. hard voor een duurzame landbouw. 

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk? 

Dit verschilt enorm per week. De ene week kan vol zitten met herindelingscommissie, raadsvergadering en informatiebijeenkomsten. Een andere week kan er vrijwel niets op de agenda staan. Gemiddeld zal het rond de 10 uren per week zijn.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan? 

Ik denk dat een ieder raadslid zich deze kritiek aan zou moet trekken, aangezien dit het beeld van de politiek aantast. Doe geen beloftes die je niet waar kan maken en wees open en eerlijk tegenover de kiezer.

Compromissen worden daarentegen het best gesloten aan de hand van een hapje en een drankje.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Ik heb hier niet mee te maken gehad. Al mag het voor mijzelf nooit een reden zijn om te stoppen. Geweld mag nooit het vrije woord doen zwijgen. 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Voor mijzelf mis ik hier niets.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? 

In mijn ogen hebben de nieuwe taken hier weinig aan veranderd. Er zijn een aantal grote ingewikkelde dossiers erbij gekomen, maar de rol van de raad blijft kader stellend en controlerend. Wat wel de rol van raad veranderd, zijn de vele gemeenschappelijke regelingen. Het blijkt in de praktijk erg lastig om als enkele partij of gemeenteraad hier sturing aan te geven.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?

Net als met de drie decentralisaties zal ook dit uiteindelijk wel goed komen. Als raadslid proberen op de hoogte blijven van de beoogde veranderingen.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

De dossiers waar we als VVD fractie het verschil hebben kunnen maken, zoals de verruiming van de openingstijden op de zondag.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden? 

Loop vooral achter de schermen al een paar jaren mee en begin vroegtijdig met het inlezen van de dossiers. Focus op de inhoud en niet op het aantal minuten spreektijd.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Meer dan voldoende. Littenseradiel kan rekenen op de ondersteuning van een geweldige griffie!

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

De raadsvergoeding zou nooit een argument mogen zijn om de politiek in te gaan. Het verschil tussen de vergoeding in een kleine gemeente en die in een grote gemeente mag verkleind worden.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Alle drie taken zijn even belangrijk, het een kan niet zonder de ander.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

Allereerst zouden de stukken tijdig in de gemeenteraad behandeld dienen te worden zodat de gemeenteraad niet achteraf als stempelmachine dient. Ook denk ik dat het goed is om een verdere transparantie slag in de besluitvorming van de GR’s door te voeren.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Probeer waar mogelijk de raad nog dichter bij de burger te brengen. Zorgen dat er bij thema’s waarbij de inwoners erg betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld het asieldebat, er voldoende mogelijkheden tot inspraak zijn. 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de controlerende rol van de raad in 2016 als hoofdthema. Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

Door eigen bevindingen en ervaringen te communiceren naar de raad. Zowel formeel door het inspreken tijdens de raad of voorbereidende vergaderingen, als informeel door contact te zoeken met verschillende fracties.

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’ 

De gemeenteraad is bij uitstek de plek om politieke meningsverschillen uit te vechten. Compromissen worden daarentegen het best gesloten aan de hand van een hapje en een drankje. 

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’ 

Als raadslid heb je nou eenmaal een voorbeeld functie. Het is dan ook belangrijk te laten zien dat je ondanks meningsverschillen, respectvol met elkaar om gaat.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Wanneer ik met eer en geweten kan zeggen dat ik mij maximaal heb ingezet voor mijn waarden en die van onze kiezers.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

De gemeente Littenseradiel houdt per 1 januari 2018 op met bestaan. Al stel ik mij beschikbaar om ook in de nieuwe gemeente mij in te zetten voor de liberale waarden.