U bent hier

Romano Boshove

Romano Boshove

Hardenberg
"Een benaderbare en verbindende volksvertegenwoordiger zorgt ervoor dat de lokale democratie voor iedereen toegankelijk is."

Raadslid in de gemeente: Hardenberg
Raadslid sinds: 2018
Partij: GroenLinks
Hoofdberoep: nu vooral raadslid, daarnaast advies- en bestuurswerk
Twitter: @RomanoBoshove
Facebook: Romano Boshove
Instagram: romanoboshove
LinkedIn: Romano Boshove

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben opgevoed met de norm dat iedereen gelijk is, maar ik merkte dat niet iedereen zo behandeld wordt. Mijn eigen ervaringen met discriminatie en de vooral de verhalen van anderen maakte dat ik de politiek in wil om bij te kunnen dragen aan een eerlijkere samenleving.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Nee, niet altijd. Zeker in gemeenten waar al lang dezelfde college-samenstellingen besturen heeft B&W een sterkte machtspositie verkregen. Dat zie ik in mijn gemeente. De oplossing ligt overigens ook nadrukkelijk bij de raad. De raad moet vaker haar positie durven in te nemen. Wij zijn het hoogste orgaan en wij gaan de kaders bepalen; het college heeft het dan vervolgens maar uit te voeren.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Meer zichtbaarheid zou sowieso goed zijn. De inwoners hebben maar beperkt zicht op de besluiten die we nemen. Dat maakt dat de betrokkenheid ook niet is zoals je het zou wensen. Deze periode mag ik de kar trekken voor de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Deze werkgroep onderzoekt nu of we een moderner vergadermodel kunnen vinden zodat er ook meer inspraak en expertise kan worden georganiseerd. Daar zou de raad ook krachtiger van worden.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Een benaderbare en verbindende volksvertegenwoordiger die ervoor zorgt dat de lokale democratie voor iedereen toegankelijk is.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

In beginsel eens. Het reglement van orde stelt natuurlijk wel kaders zodat belediging, racisme of discriminatie niet toegelaten wordt. De normen en grenzen die overal gelden moeten ook binnen de raad gelden. Blijf je daarbinnen moet een raadslid alles kunnen zeggen.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Dit is zeker voor mij een uitdaging. GroenLinks heeft 1 zetel in de Hardenbergse raad en dat vraagt om prioritering. Wat helpt is dat ik op de steun van 2 burgerleden en een grote steunfractie kan rekenen. Onderling verdelen we de thema’s. Ik mag dit werk al 5 jaar doen. Daardoor heb je wel een bepaalde ervaring waarmee je bij de begroting bijvoorbeeld goed weet welke delen je wel moet lezen en welke geen politieke impact hebben.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

We hebben regelmatig raadsinformatiesessies waar we over deze samenwerkingen geïnformeerd worden. Sommige raadsleden hebben ook de taak op zich genomen om de raad te vertegenwoordigen binnen de samenwerkingsverbanden.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Lutten Levert is een voorbeeld waar de collectief trots op zijn. Het dorp heeft een coöperatie opgericht en samen een zonneveld aangelegd. Hiermee wekken ze groene energie voor het dorp op. Hardenberg is een gemeente waar veel dorpen volop participeren om hun dorp leefbaar te houden.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens, van de burgemeester kan een zekere onpartijdigheid worden verwacht.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Zonder de griffie kunnen we ons werk als raadslid onmogelijk doen. De bezetting houden we ook zeker tegen het licht omdat uitbreiding zeer gewenst is.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

We hebben een werkgroep inclusie. We organiseren ervaringsdeskundige-cafés voor mensen die om welke reden dan ook met ongelijkheid te maken krijgen. Rondom de internationale dag van de vrouw worden ook mooie avonden georganiseerd.

Toch denk ik dat de raad nog stappen kan zetten. En dat zit vooral bij de politieke partijen. De kandidatenlijsten zijn veel te weinig een afspiegeling van de samenleving. Daar zouden meer vrouwen, mensen van kleur en jongeren op moeten.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Nu vooral bestuurlijke vernieuwing. Zoals gezegd zijn de bezig met een nieuw vergadermodel en zelf ben ik bezig met een project rond het betrekken van jongeren. Als eenmansfractie is een enkel speerpunt alleen niet voldoende; op duurzaamheid moeten ook stappen worden gezet. Het nieuwe meerjarenprogramma duurzaamheid heeft absoluut prioriteit.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Zoek een manier van politiek bedrijven waar jij je goed bij voelt. De politiek zit vol met gebruiken en conservatisme. Trek je daar niet te veel van aan. Jij bent volksvertegenwoordiger; pak die rol zoals het jou goed lijkt.