Rosa van den Nieuwenhof
De raadszaal zou een afspiegeling van de samenleving moeten zijn: dat is nu zeker nog niet het geval.

Rosa van den Nieuwenhof, Eindhoven

Rosa van den Nieuwenhof

Gemeente Eindhoven

Naam: Rosa van den Nieuwenhof
Raadslid in de gemeente: Eindhoven
Raadslid sinds: 30 maart 2022
Partij: PvdA
Hoofdberoep: Consulent Gezondheidsbevordering

Facebook
Instagram
LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

Al heel mijn leven heb ik een sterke intrinsieke motivatie om iets te betekenen voor anderen. Ook vind ik dat mijn geluid nog onvoldoende gehoord wordt in de politiek. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd. Ditzelfde geldt voor jongeren, en dat terwijl het over onze toekomst gaat!

Ik zie hoe mijn stad verandert, maar ook dat niet iedereen hierin mee kan komen. Het maakt nog steeds uit waar je wieg gestaan heeft. Je kunt meer verdienen met vermogen dan met hard werken. De menselijke maat blijft zoek en sinds corona zijn de verhoudingen verhard. Jongeren moeten te lang wachten op zorg, er zijn te weinig betaalbare woningen beschikbaar en we zitten midden in een klimaatcrisis. Om Wilhelmina Drucker te quoten: “ik zag onrecht, dan strijd je”.

Ik geloof dat ik via de politiek een realistische mogelijkheid heb om hier iets aan te doen. En wat me aanspreekt aan gemeentelijke politiek is dat je invloed hebt op je directe omgeving. Bovendien ben ik een trotse Eindhovenaar met een hart voor mijn stadje.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

De verantwoordelijkheid die hierbij komt kijken ervaar ik zeker, maar toch werkt het in de praktijk soms anders. Het kan lastig zijn om aan de voorkant al betrokken te zijn. Daardoor kan het soms voelen dat het college van burgemeester en wethouders, maar ook de ambtelijke organisatie, niet heel veel mogelijkheden voor de raad overhoudt.

Daarnaast ben je als gemeente erg afhankelijk van Den Haag. Je hebt niet altijd direct invloed op het welzijn van je inwoners. Echte systeemverandering begint in Den Haag, lokaal ben je vaker aan het bijsturen op de uitwerking.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Lokale onderwerpen zouden vaker met de inspraak van inwoners opgepakt moeten worden. Waardoor wij als raad meer tijd hebben om te focussen op het stellen van kaders en het vormen van een lange termijn visie. Nu zijn we soms te veel bezig met randzaken, dat is echt zonde.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Een vertegenwoordiger van en voor de mensen. Bij mij kan je altijd terecht met goede ideeën, signalen uit de stad of voor een luisterend oor. Ik heb zelf maar één paar ogen en één paar oren, dus ik heb de inwoners van Eindhoven ook echt nodig om deze taak goed uit te kunnen oefenen. Ik hoop dat iedereen ervaart dat ze mij altijd kunnen benaderen en dat ik ze altijd serieus neem (of ik het nu met ze eens ben of niet).

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Jazeker, iedereen zit daar met zijn eigen ervaringen en eigen inbreng. Dat is hartstikke waardevol en juist als je van mening verschilt, kunnen de argumenten de doorslag geven. Het moet natuurlijk wel passen binnen de grenzen van de rechtsstaat.

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Keuzes maken. Gelukkig ben ik niet in mijn eentje verantwoordelijk voor alle onderwerpen. Mijn fractiegenoten zijn stuk voor stuk toppers en ik heb er 100% vertrouwen in dat zij er binnen hun portefeuilles alles doen om verbetering teweeg te brengen. Binnen mijn portefeuille zal ik hetzelfde doen.

Een stukje focus is daarin echt cruciaal. Wat is echt belangrijk? Waar sta je voor? Wat wil je over vier jaar veranderd hebben? En waar begin je mee?

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Het is nog een beetje vroeg om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, maar samenwerken kan natuurlijk altijd beter. Maatschappelijke organisaties zouden we meer als partners moeten zien. Op de lange termijn denk ik dat veel mensen daar profijt van kunnen hebben. Ook zie je dat nieuwe samenwerkingsverbanden vaak stroperig en langzaam gaan. Dit is een belangrijke uitdaging voor de toekomst.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven? Of zou hier meer aandacht aan besteed moeten worden?

Er zijn voorbeelden, maar het moet veel beter. Zeker in het kader van de omgevingswet wordt dit belangrijk. Ik maak me daar oprecht zorgen over: nu voelt het toch vaak nog een beetje als schijnparticipatie.

Hopelijk gaan steeds meer mensen het belang inzien van goede participatie en kunnen we, door onze inwoners serieus te nemen, weer een beetje het vertrouwen in de politiek herstellen. Bij ons in het bestuursakkoord wordt hier gelukkig aandacht aan besteed en valt het straks ook onder de verantwoordelijkheid van een van onze wethouders.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. 

Een burgemeester wordt natuurlijk niet democratisch gekozen, dus ik snap dat sommige mensen het hier niet mee eens zijn. Maar hij of zij heeft wel een onpartijdige rol en voor de binding met de raad vind ik het prima werken.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie? Trekt jouw gemeenteraad extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie en zou dit noodzakelijk moeten zijn?

Tot nu toe ervaar ik de ondersteuning van de griffie als erg fijn. Er is onlangs een nieuwe griffier aangenomen en hij is van plan de raad beter in positie te brengen. Ik ben erg benieuwd wat voor invloed dit gaat hebben, maar ik kan me best voorstellen dat de ondersteuning daarvoor nog wat uitgebreid zou moeten worden. Wanneer ze dit aangeven, hoop ik ook echt dat deze ruimte er zal zijn.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Mijn voorganger Marjolein Senden heeft in samenwerking met andere partijen ‘Raad zoekt vrouw’ opgezet. Ik ben een van de vrouwen die ze via dat programma aan de politiek hebben weten te binden.

Hiernaast is er ook een cultuuronderzoek geweest binnen de raad. Waarbij je ziet dat diversiteit publiekelijk heel belangrijk wordt bevonden, maar via een anonieme vragenlijst het toch een stuk minder belangrijk blijkt te zijn. De komende periode moeten we flink aan de slag met deze resultaten. De raadszaal zou een afspiegeling van de samenleving moeten zijn, waarbij iedereen vertegenwoordigd is en dat is nu zeker nog niet het geval!

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Kansengelijkheid in het onderwijs. Denk hierbij aan de verlengde schooldag, gratis bijles in iedere wijk en het aanpakken van onderadvisering.

Wat is de beste tip die je andere raadsleden zou willen geven?

Het is lastig om al een doorgewinterde tip te geven, maar ik zou willen zeggen: blijf dicht bij jezelf en probeer er vooral ook veel plezier uit te halen!

Vorige/volgende