Ruben Woudsma
Als gemeenteraadslid ben ik betrokken, omdat ik graag het gesprek aan ga met inwoners uit Huizen

Ruben Woudsma, Huizen

Ruben Woudsma

Gemeente Huizen

Naam: Ruben Woudsma
Raadslid in de gemeente: Huizen
Raadslid sinds: Mei 2014 (nadat lijsttrekker wethouder is geworden)
Partij: CDA
Hoofdberoep: Director Consulting Services @ CGI Nederland
Twitter: @Rubenwoudsma

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ruben Woudsma. Getrouwd met Marjolein en vader van onze tweeling Marit en Naomi. Sinds 2000 lid van het CDA in Huizen. Ik ben begonnen met het opzetten van de website, redactiewerk voor het ledencontactblad CDAccenten en uiteindelijk via een bestuursfunctie tijdens de afgelopen verkiezingen in 2014 raadslid geworden. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de IT sector als Director Consulting Services voor CGI Nederland.

"Als gemeenteraadslid ben ik betrokken, omdat ik graag het gesprek aan ga met inwoners uit Huizen."

Als gemeenteraadslid ben ik betrokken, omdat ik graag het gesprek aan ga met inwoners uit Huizen en ook weten de inwoners mij zelf te benaderen als ze hun vraag of verhaal kwijt willen. Daarnaast ben ik betrokken omdat ik door middel van mijn website een vuurwerkmeldpunt heb gemaakt waar inwoners hun klachten kwijt kunnen. Op basis van deze klachten stel ik jaarlijks een vuurwerkrapport op en maak ik samen met de CDA fractie aanbevelingen voor het college. Inmiddels zijn al een aantal aanbevelingen overgenomen en is er dit jaar bijvoorbeeld minder overlast geweest op bepaalde plekken in Huizen. Daarnaast ben ik een informerend raadslid, daar ik bewoners zoveel mogelijk informeer via allerlei (digitale) kanalen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Klopt, de gemeenteraad is inderdaad het hoogste orgaan. Daar ligt de besluitvorming over ingrijpende beslissingen voor een gemeente.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

In de afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor veiligheid en verkeer. Op het gebied van veiligheid heb ik na diverse gesprekken met winkeliers en bewoners vragen gesteld na overlast in winkelcentra. Uiteindelijk heeft dit ervoor gezorgd dat er beveiligingscamera’s zijn opgehangen, waardoor het veiliger geworden is, dit blijkt ook uit de criminaliteitscijfers. Op het gebied van verkeer zet de CDA fractie zich in voor de fietsers. Zo is er in Huizen een fietsstraat gecreëerd wat ruim baan aan de fietsers geeft. Dit zie je terug in je rol als volksvertegenwoordiger waardoor je veel contact hebt met inwoners over deze thema’s. Ook heeft het CDA een inventarisatie gehouden onder inwoners over onveilige verkeerspunten en een motie ingediend om deze punten aan te pakken in Huizen.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Tussen de 10 en 20 uur per week

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? (graag met motiverende toelichting)
Gekoppeld aan de verantwoordelijkheden die bij een functie als raadslid zitten niet. Echter doe ik het niet voor het geld, ik zet mij in voor de Huizer samenleving en dat geeft veel voldoening.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?
Nee, daar trek ik mij weinig van aan. Kritiek komt ook vaak voort vanuit onbegrip, graag neem ik diegene die kritiek hebben een keer mee om te laten zien wat het allemaal betekent of ga ik het gesprek aan met ze om zaken te verhelderen. Het is juist goed als mensen zich kritisch uitlaten, dat laat zien dat ze betrokken zijn bij de gemeentelijke politiek.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?
De rol is niet veranderd, wel kom je vaker in aanraking met situaties waar je normaal gesproken buiten zal blijven zoals binnen het sociale domein met specifieke zorgvragen. Veranderen hoort bij taken en rollen, als je niet verandert sta je stil. Wat ik erg bijzonder vind is de impact van digitalisering op het werk van de raadsleden. Online petities of sociale media kunnen een grote impact hebben op het werk en gedrag van de raadsleden. Soms is het jammer dat mensen al een conclusie trekken voordat er een beslissing gevallen is of als er door een coalitieakkoord geen andere beslissing genomen kan worden, afspraak is immers afspraak.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?
Ik heb begrepen dat er veel op ons af gaat komen. In Huizen hebben we één informatieavond over dit onderwerp gehad. Als raadslid laat ik mij via mijn eigen partij informeren, zo biedt het CDA diverse trainingen aan waarbij je geïnformeerd kan worden over ontwikkelingen zoals de Omgevingswet. Daarnaast zijn er via Raadslid.Nu ook mogelijkheden om voldoende kennis te verkrijgen over de omgevingswet.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja, dat is naar mijn mening voldoende. Mocht er meer nodig zijn dan zijn wij als ‘hoogte orgaan’ voldoende daadkrachtig hier meer budget voor beschikbaar te stellen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?
De gemeenteraad is op zichzelf al krachtig genoeg. De relevantie voor de samenleving kan wellicht worden verbeterd. Vaak is er onduidelijkheid over de rol van een raadslid in relatie tot een wethouder. Het zou goed zijn dat er meer inzicht wordt gegeven in het werk van raadsleden. Dit kan bijvoorbeeld door raadsleden aan het woord te houden in de lokale krant of via de Facebookpagina van de gemeente.

In Huizen hebben we daarom afgelopen nieuwjaarsreceptie veel inwoners uitgenodigd om ze rond te leiden in het gemeentehuis. Het was erg leuk om zo te kunnen vertellen over wat het werk als raadslid inhoudt.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Als raadslid is het belangrijk om de verbinding te kunnen maken tussen ideeën/emoties van inwoners en de inhoudelijke kennis over diverse thema’s en onderwerpen. Bij diverse besluiten speelt emotie vaak mee, maar moet het wel met wederzijds respect gaan. Tolerantie is wel een onderwerp wat hoog op mijn agenda staat. Veel ‘Not-in-my-backyard’ discussies worden er helaas vaak onnodig gevoerd en vertraagd daardoor wel eens de besluitvorming.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?
Natuurlijk. Raadsleden maken onderdeel uit van de lokale democratie. Vanuit deze positie kunnen ze het ambassadeurschap goed op zich nemen. Wel belangrijk voor deze ambassadeurs dat ze met inwoners blijven communiceren en hen informeren zoals ik hierboven heb beschreven.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

De contacten hiervan lopen via de wethouders. Als raadsleden kunnen wij de wethouders ter verantwoording roepen als het nodig is. Diverse samenwerkingsverbanden worden regelmatig in de gemeenteraad besproken waar wij input kunnen leveren. Vanuit de controlerende functie bespreken wij de jaarverslagen in de commissievergaderingen.

Ben daarom dan ook tevreden met de wijze waarop wij als raadsleden invloed hebben op de regionale samenwerkingsverbanden.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Namens CDA Huizen sta ik op de derde plaats voor de komende verkiezingen. Ik wil en ga zeker door. De komende periode wil ik mij blijvend inzetten op minder overlast, meer veiligheid en meer plezier. Plezier voor inwoners als het gaat om veiligheid, samenleving als het gaat om plezier in een woonwijk.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Lees niet alles. De neiging bestaat om voor diverse punten alles te lezen. Naast het raadsvoorstel zitten er vaak veel bijlagen bij en andere documenten. Beperk je tot de kern van de vraag die in een raadsvoorstel staat. Daarnaast is mijn advies om je niet te laten verleiden teveel in te gaan op sociale media.

Bron: Raadslid.Nu, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 19 februari 2018

Vorige/volgende