U bent hier

Sandra Stijkel

Sandra Stijkel

Helmond
Tegelijkertijd wil ik me ook inzetten om meer vrouwen actief mee te laten doen in de politiek.

Raadslid sinds: Maart 2014
Partij: Senioren 2013
Hoofdberoep: Verpleegkundige ouderenzorg
Twitter: @SandraStijkel

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, de raad is de baas, de raad heeft een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol te vervullen. De raad is de baas op onderwerpen waarbij de regio geen rol speelt. We hebben als raad namelijk ook te maken met verschillende gemeenschappelijke regelingen die vaak verregaande bevoegdheden hebben. De bestuurlijke inrichting die daardoor ontstaat ondermijnt soms de positie van de raad. De raad heeft deze bevoegdheden wel weer zelf overgedragen. De beslissende stem ligt bij de gemeenteraadsleden die op hun beurt verantwoording afleggen aan de bewoners in de stad.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil? 

Ik hoop echt het verschil te kunnen maken op het ouderenbeleid, tegelijkertijd wil ik me ook inzetten om meer vrouwen actief mee te laten doen in de politiek.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ongeveer 20 uur per week.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan? 

Niet persoonlijk, nee. Het is wel zo dat raadsleden vaak bekeken worden als professionals, terwijl een raadslid veel vaker iemand is met een (fulltime) baan en een passie voor politiek in zijn of haar woonplaats. Burgers verwachten wel een goede bijdrage en dat we bijna elke millimeter van een dossier kunnen benoemen. Daarom vind ik het belangrijk dat er voldoende scholing is voor raadsleden. Dat er symposia zijn waar men elkaar kan ontmoeten en elkaars ervaringen kan delen.

Tegelijkertijd wil ik me ook inzetten om meer vrouwen actief mee te laten doen in de politiek.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Ik heb er gelukkig persoonlijk nog nooit mee te maken gehad, ik vind het lastig daar nu een oordeel over te geven. Ik denk dat je bepaalde keuzes pas maakt als je daadwerkelijk in een bepaalde situatie terecht komt. Ik zou de vraag nu moeten beantwoorden als een wat als? vraag en dat vind ik lastig.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Ik ben in de positie dat ik er niet mee te maken heb gehad, ik kan me voorstellen dat als je er wel mee te maken hebt gehad dat er nazorg geleverd moet worden. Ik denk dat dat om maatwerk moet gaan omdat ieder mens anders is, en met het gebeurde anders omgaat. Er moet dan ingespeeld worden op de behoeften van een ieder.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? 

Jazeker, doordat de decentralisaties van het rijk naar de gemeenten zijn overgegaan is de rol van de gemeenteraad complexer en belangrijker geworden. De nieuwe taken raken direct onze inwoners. Het is goed dat deze taken zo dicht mogelijk bij de mensen worden opgepakt, zodat je als gemeente maatwerk kunt leveren.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan? 

De omgevingswet laat nog even op zich wachten, lastig om nu al op de zaken vooruit te lopen.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Ik ben trots op de laagdrempeligheid die inwoners uit onze stad hebben om je aan te spreken, daardoor wordt mijn gevoel versterkt middenin de samenleving te staan. Mijn werk in de zorg draagt daar zeker aan bij.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Doe je werk met passie, verzamel de juiste mensen om je heen, verzamel zoveel mogelijk kennis uit allerlei bronnen en zet je oren en ogen open in jou stad. Zorg er altijd voor dat je jezelf aan kunt blijven kijken in de spiegel. Integriteit moet hoog in het vaandel staan. Discussie op inhoud, niet op de persoon.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?"

In mijn optiek niet, er zou beter gefaciliteerd moeten worden in scholing, workshops, symposia en eventueel heidagen. Samenwerken is belangrijk, zeker in een gemeenteraad.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Als ik heel eerlijk ben niet, het raadswerk kost ontzettend veel tijd. We vinden het met zijn allen belangrijk dat de gemeenteraad een afspiegeling is van de samenleving. Met een magere vergoeding, zeker in kleine gemeenten, kunnen velen het zich bv. niet veroorloven een dag in de week minder te gaan werken. Ook vrouwen met jonge kinderen bijvoorbeeld vinden het lastig om werk, raadswerk en zorg voor de kinderen te combineren. Een diverse gemeenteraad is belangrijk en daarin zouden we moeten faciliteren. Echter, moet de vergoeding geen drijfveer zijn.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom? 

Ik denk dat alle drie de taken belangrijk zijn en naast elkaar bestaan. Maar het begint met de volksvertegenwoordiging,daarna komen meteen de andere twee. Ik denk dat je met je fractie en andere collega raadsleden elkaar ook een beetje moet aanvullen.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente? 

Een goede duidelijke communicatie met een goede monitoring en terugkoppeling. Ik denk dat veel gemeenten ook hun autonomie graag willen behouden. Inwoners die in een dorp verderop wonen hebben vaak geen binding met de raadsleden uit de ‘grote’ stad. De raad heeft vaak niet veel grip op samenwerkingsverbanden, het is soms onoverzichtelijk en dat is jammer.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken? 

Ik denk dat het belangrijk is om diversiteit in de raad te hebben, dus is het van belang hierin te faciliteren. Zodat het aantrekkelijker wordt om je met de lokale politiek bezig te houden. Wat ik ook belangrijk vind is dat de gemeenteraad meer gefaciliteerd zou mogen worden in scholing voor raadsleden. Voor landelijke partijen wordt hier vaker in voorzien, voor lokale partijen is dit al een stukje lastiger.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de controlerende rol van de raad in 2016 als hoofdthema. Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen? 

Inwoners kunnen altijd via raadsleden hun zorgen uiten of een bepaald onderwerp bespreken, er is ruimte om in te spreken in raad en commissies. De agenda van de straat zou zo in de raad moeten komen. Ook via blogs, en sociale media geven inwoners vaak hun mening en kunnen reageren op actuele onderwerpen.

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’ 

Uitvechten lijkt me niet de juiste term, de verschillen tussen verschillende politieke partijen zullen blijven bestaan. We leven in een democratie, en hebben respect voor elkaars mening. Daarom wordt er op inhoud gedebatteerd. De gemeenteraad is mijn inziens wel de juiste plek om hierover met elkaar in gesprek te gaan, maar het is ook belangrijk het gesprek in de stad te voeren.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’ 

Ik ben moeder van twee opgroeiende zonen en dan heb je ook een voorbeeldfunctie. Als raadslid heb je dat zeker ook. Maar er zijn veel meer voorbeelden van mensen die een voorbeeldfunctie hebben. Wat ik heel belangrijk vind is waarden en normen. Ga met een ander om zoals je ook wil dat er met jou omgegaan wordt. Voer het debat op de inhoud en niet op de persoon, en drink na de raadsvergadering met elkaar een kop koffie, dat is goed om nog even te evalueren.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Ik denk niet dat er bij politiek een stip op de horizon is, en als we die bereikt hebben dat we dan klaar zijn. We zijn namelijk nooit klaar, de gemeente is constant aan verandering onderhevig en daar dien je als politicus steeds in mee te gaan, op in te spelen en je beleid op aan te passen. Je moet constant flexibel meebewegen. Mijn raadswerk is geslaagd als ik mijn bijdrage heb kunnen leveren aan allerlei uiteenlopende besluiten en we een mooi collegiaal en stabiel bestuur hebben.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? 

Ik zou het heel leuk vinden om nog een periode door te gaan en een waardevolle bijdrage te leveren aan onze mooie stad Helmond.