U bent hier

Sandro Slijepcevic

Sandro Slijepcevic

Emmen
Toch moet je als raadslid wel een dikke huid hebben en wel blijven staan voor waar je in gelooft.

Raadslid sinds: 2014
Partij: Wakker Emmen
Hoofdberoep: Student
Twitter: @SSlijepcevic
Facebook: SandroSlijepcevic

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Zeker is de gemeenteraad het hoogste politieke orgaan. Wij zijn de volksvertegenwoordigers die ervoor moeten zorgen dat hetgeen wat onze burgers nodig hebben en wensen op een goede wijze wordt vertaald naar beleid. Daarbij zetten wij de lijnen uit voor het beleid en controleren wij het college, en ik merk dat in de gemeente Emmen deze wisselwerking tussen het college B&W en de gemeenteraad uitstekend verloopt.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

In deze raadsperiode heb ik met name ingezet op het betrekken van de jeugd bij de politiek. Als iemand die op 18-jarige leeftijd is gekozen was een van mijn speerpunten dat jongeren beter betrokken zouden moeten worden in onze gemeente. Verder houd ik mij veel bezig met de zorg – wat zeker deze periode interessant was met de drie decentralisaties – en verder nog met het arbeidsdossier.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Dat is enigszins afhankelijk van de week of de maand, aangezien een maand waarin de begroting wordt behandeld natuurlijk drukker is dan gedurende de zomer. Gemiddeld komt het wel neer op zo’n 20 uur per week.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Het belangrijkste is natuurlijk dat je het raadswerk niet doet om de financiële vergoeding, maar vanuit om bepaalde belangen van burgers te willen behartigen in het gemeentebestuur. Desalniettemin is het voornamelijk wel een kwestie voor raadsleden in kleinere gemeentes dat de vergoeding voor hen totaal niet in proportie staat met het verrichte werk, en dat voor hen wel iets meer waardering zou mogen zijn.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Aan de ene kant moet je niet blind zijn voor kritiek en deze ter harte nemen als het ergens op gefundeerd is. Toch moet je als raadslid wel een dikke huid hebben en wel blijven staan voor waar je in gelooft. Uiteindelijk zijn raadsleden gekozen volksvertegenwoordigers en in die zin bestaat er niet zoiets als een ‘’ongekwalificeerd raadslid’’. Dat is de kracht van onze democratie en daar kunnen we ook goed mee omgaan.

Toch moet je als raadslid wel een dikke huid hebben en wel blijven staan voor waar je in gelooft.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Door de toename in bevoegdheden is er zeker wat veranderd aan de rol van de raad. Wij staan nu veel dichterbij de mensen als het aankomt om de zorg, en krijgen daardoor ook er meer van mee. Verder is natuurlijk ook het budget overgeheveld en zijn wij daar nu ook verantwoordelijk voor, wat van ons ook meer vraagt. Het belangrijkste aan de veranderingen is uiteindelijk dat wij op deze manier beter op lokaal niveau, met kennis van de lokale situatie, kunnen invullen wat er nodig is. Daarbij moeten we dus nooit vergeten dat we ook de verantwoordelijkheid dragen voor iets dat van grote waarde is voor veel mensen.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

De invoering van de omgevingswet geeft ons op lokaal niveau meer mogelijkheden om zelf invulling te geven aan wat wij zelf nodig hebben. Wij zijn vooral groot voorstander van deregulering op het gebied van bouwen waarbij burgers meer vrijheid krijgen. In die zin krijgen wij als raad nu meer ruimte om op dit gebied invloed uit te oefenen, wat de gemeenten ook meer waarde geeft.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Naar mijn mening is dat in onze raad op goede wijze invulling aan gegeven. Raadsleden krijgen volop de kans om trainingen te volgen, en de verdere ondersteuning is ook goed op peil. Verder ben ik wel van mening dat het meer de verantwoordelijkheid is van politieke partijen zelf om trainingen voor hun raadsleden te accommoderen dan dat dit met gemeenschapsgeld gedaan moet worden.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het belangrijkste lijkt mij hierin is om mensen te laten merken dat de gemeenteraad en haar raadsleden er voor hen zijn en hun belangen willen behartigen. Als burgers zich betrokken voelen, dan wordt het gehele instituut versterkt. Doordat er ook steeds meer wordt gedecentraliseerd zullen burgers de gemeente ook steeds vaker tegenkomen, waardoor het belangrijk is om hen mee te nemen in dit proces.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Ik vind dat je het niet zo zwart-wit kan stellen. Zoals ik eerder heb gezegd is het erg belangrijk om inwoners juist te vertegenwoordiger; immers zijn wij volksvertegenwoordigers. Echter moeten we ook in ons achterhoofd houden dat we gekozen zijn om bepaalde redenen, het feit dat op ons vertrouwd wordt om een goed oordeel te kunnen maken met onze kennis. Daardoor gaan eigenlijk deze beide delen hand in hand en sluiten ze elkaar niet uit. Doordat we bepaalde kennis hebben krijgen we dit vertrouwen van inwoners, en daardoor kunnen we hun ideeën en emoties goed vertegenwoordigen.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Deze stelling is zeker waar; uiteindelijk zijn raadsleden de wijze waarop burgers het beste in contact kunnen komen met het gemeentebestuur, en moeten wij dat idee uitdragen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn de verkiezingen die uiteindelijk het dichtste bij de burger staan, en daarmee zijn de gekozen vertegenwoordigers hieruit de vertegenwoordigers van dit democratische proces op lokaal niveau.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Als raadslid heb ik goede ervaringen met de regionale samenwerkingen, zeker met omliggende gemeentes geven we daar goede invulling aan. Uiteindelijk moeten we, zeker in het noorden, steeds meer gaan samenwerken op regionaal gebied om onze krachten te bundelen.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Daar ben ik zelf nog niet over uit.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Het belangrijkste advies dat ik zou willen meegeven is het advies dat ik kreeg van de nestor van onze raad toen ik zelf begon. Het belangrijkste voor nieuwe raadsleden is dat ze zich toeleggen op de onderwerpen die hen goed liggen, en om uit dat principe verder uit te bouwen. Verder zou ik zelf willen toevoegen dat ik het belangrijk is om niet te vergeten om welke reden je raadslid bent, en dat is om de inwoners uit je gehele gemeente op een juiste manier te vertegenwoordigen.