Sienna Roos
Ik vind het belangrijk dat vooral jongeren bij de lokale politiek worden betrokken en probeer hierom voornamelijk hen te bereiken.

Sienna Roos, Capelle aan den IJssel

Sienna Roos

Gemeente Capelle aan den IJssel

Raadslid sinds: april 2022
Partij: GroenLinks
Hoofdberoep: Student
Twitter: Sienna Roos 
Facebook: Sienna Roos
Instagram: Sienna Roos 
LinkedIn: Sienna Roos

Waarom ben je raadslid geworden?

Vanaf jonge leeftijd ben ik geïnteresseerd in de politiek en wil ik maatschappelijk betrokken zijn. Op mijn negentiende vond ik het tijd dat ik hier iets mee ging doen en werd ik lid van GroenLinks. Dit was toevallig net de tijd van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022: ik hielp mee met het opzetten van de campagne en met het schrijven van het verkiezingsprogramma. Toen aan mij werd gevraagd of ik ook een plekje op de lijst wilde, zei ik hier uiteraard geen nee tegen. Ik ben uiteindelijk met voorkeursstemmen de raad in gekomen.

Als raadslid kan ik erop toezien dat iedereen in de gemeente gelijkwaardig behandeld wordt en iedereen mee mag doen. Ik vind het ontzettend belangrijk om op te komen voor de groepen die zelf de weg naar de overheid iets minder goed weten. Ook ben ik groot voorstander van meer jongeren en vrouwen in de politiek en kan ik zo hopelijk een mooi voorbeeld zijn voor andere jongeren en vrouwen.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

In theorie is dat natuurlijk wel zo, maar ik merk dat wij onszelf daar regelmatig aan moeten herinneren. Veel van de plannen waar wij over moeten beslissen zijn afkomstig vanuit het college en in gevallen waar hier veel verschillende belangen bij zijn betrokken, zijn er bepaalde consequenties wanneer wij X in plaats van Y stemmen. In sommige gevallen kan het daarom lastig zijn daadwerkelijk als hoogste politieke orgaan op te treden. Dit neemt niet weg dat wij wel uiteindelijk over de beslissingsbevoegdheid beschikken.

 Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken is het van belang dat er meer gestemd gaat worden bij de gemeenteraadsverkiezingen. De opkomst was bij de vorige verkiezingen erg laag. De gemeenteraad dient een afspiegeling van de maatschappij te zijn en om dit te bereiken is het van belang dat zo veel mogelijk inwoners stemmen. Ik vind dat hier ook een taak voor de raad en raadsleden zelf ligt om goed contact te houden met de inwoners. Ik doe dit bijvoorbeeld via social media: om meer jongeren bij de politiek te betrekken, probeer ik op mijn accounts op een zo'n begrijpelijk mogelijke manier uit te leggen wat ik doe.

 Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik ben enorm enthousiast over de politiek en probeer met behulp van deze energie de inwoners zo veel mogelijk mee wil nemen in waar ik mee bezig ben en wat er allemaal speelt in de gemeente. Ik vind het belangrijk dat vooral jongeren bij de lokale politiek worden betrokken en probeer hierom voornamelijk hen te bereiken. Ik heb een Instagram- en TikTokaccount waarin ik in begrijpelijke taal uitleg wat ik allemaal doe.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Uiteraard, vrijheid van meningsuiting is altijd het uitgangspunt. Daar zit echter wel een grote ‘maar’ aan verbonden. Beledigende en bedreigende uitspraken moeten niet gezegd kunnen worden in de vergaderingen. Ook moet er niet op de persoon gespeeld kunnen worden. Ik ben groot voorstander van een vurig en scherp debat, maar dan wel op de inhoud.

 Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Onderwerpen prioriteren en informatie filteren! Vooral omdat onze fractie vrij klein is, is het voor ons van belang om te bepalen op welke onderwerpen wij ons in een bepaalde periode willen richten. Dit maak het voor ons mogelijk om bij deze onderwerpen meer de diepte in te gaan. Bij het lezen van de stukken zelf is het van belang om goed de informatie te filteren en je te houden bij de hoofdlijnen van het stuk.

 Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

 Ik heb het idee dat onze raad al een vrij lange tijd goed samenwerkt met verbonden partijen en maatschappelijke organisaties. Wat betreft gemeenschappelijke regelingen zijn recentelijk een aantal wijzigingen doorgevoerd die ons meer grip geven, zoals de mogelijkheid van het verzoeken om een evaluatie. Ook wordt ons wel eens op thema-avonden inzicht geboden in de ontwikkelingen van de GR's.

 Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Iedere wijk heeft een Wijkoverlegplatform (WOP), waar inwoners naartoe kunnen komen en de actualiteiten binnen de wijk besproken worden. Het WOP verzorgt vier keer per jaar een bijeenkomst. De WOP’s worden op het moment geëvalueerd.

 Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ik ben het hiermee eens. De burgemeester is niet direct gekozen door de inwoners en dat maakt hem/haar geschikt voor deze rol, omdat hij/zij zo onpartijdig kan blijven.

 Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Wij hebben een fantastische griffie! Je kunt de griffie altijd alles vragen en dat is ontzettend prettig, vooral toen ik net begon in de raad en honderden vragen had.

 Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Hier worden geen concrete acties voor genomen. Ik ben van mening dat bij participatie extra gefocust dient te worden op manieren om specifiek deze groepen meer te laten participeren.

 Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik wil graag nog een aantal dingen doen voor de jongeren in Capelle. Ik zie graag meer studieplekken voor jongeren in Capelle en nog een extra jongerencentrum. Hiernaast blijft onze fractie pleiten voor meer betaalbare woningen in Capelle.

 Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Blijf bij jezelf en houd vast aan de waarden die jou hebben bewogen de politiek in te gaan. Ieder raadslid heeft weer een andere ideologie, manier van debatteren en speeronderwerpen. Dit maakt jou als raadslid uniek en de kunst is om dit vast te blijven houden, in plaats van te conformeren naar iets wat jij niet bent.

Vorige/volgende