Simone Cox
In het debat tellen alle relevante meningen. Maar het is de toon die de muziek maakt.

Simone Cox, Brummen

Simone Cox

Gemeente Brummen

Naam: Simone Cox
Raadslid in de gemeente: Brummen
Raadslid sinds: 30 mei 2022
Partij: PvdA
Linkedin

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben lid geworden van de Maatschappelijke Advies Raad in mijn gemeente. Daar ontdekte ik hoeveel er in de gemeente bepaald wordt. Vorig jaar ben ik steunfractielid (commissielid) bij de PvdA Brummen – Eerbeek geworden. In je dorp of buurt moet je er samen iets moois van maken. Daar zijn betaalbaarheid, inclusie, werkgelegenheid en duurzaamheid heel belangrijk bij. Vanwege mijn slechtziendheid (bijna blind) zorg ik ook voor bewustwording hierover in de gemeenteraad en in het gemeentehuis.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ik beleef dat inderdaad zo. Toch ben je voor je informatie erg afhankelijk van het college.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik probeer in contact te komen met mensen die niet bezig zijn met politiek. Wat houdt hen bezig en wat moet zo blijven en wat kan beter. Inwoners moeten de weg naar de raad weten te vinden. Kom inspreken in het forum of neem contact met ons op. Vervolgens moet de raad keuzes maken.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik wil een aanspreekpunt voor de mensen zijn en hun ervaringen omzetten naar beleid en kaders. Daarbij leg ik ook de keuzes die gemaakt moeten worden uit aan de mensen.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

In het debat tellen alle relevante meningen. Maar het is de toon die de muziek maakt.

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Ik merk dat er veel op je afkomt als raadslid. Daar ben ik nog mijn weg in aan het zoeken. Ik ga in ieder geval niet als eerste alles lezen. Ik lees wat het besluit inhoud en vraag me dan af of dit helpt om Brummen socialer te maken.

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

We zoeken de samenwerking in de regio. Ook heeft ons forum het agendapunt ‘nieuws van de gemeenschappelijke regelingen’ gekregen. Daarin houdt het college ons op de hoogte van zaken die spelen binnen de gemeenschappelijke regeling. Ook kunnen we als raadslid hier iets onder de aandacht van de raad brengen. We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de adviesraden ook nauwlettend. In een brief hebben we de besturen van de gemeenschappelijke regelingen gevraagd om ons te informeren over hun plannen. Deze brief is ook naar de andere raden binnen de betreffende regio gestuurd.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

We hebben in een forum bij het onderwerp leerlingenvervoer de ouders van de leerlingen die hiermee te maken hebben, uitgenodigd om mee te praten over de plannen die op het gemeentehuis bedacht waren. Dit leverde veel informatie en suggesties uit de praktijk op.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Daar heb ik nog geen mening over. De fora worden voorgezeten door een raads- of steunfractielid. Dat functioneert goed, maar kost deze voorzitters extra tijd. Wij zijn een kleine raad met enkele raadsleden per partij.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning uit de griffie is heel waardevol. Zij zorgen voor ons inwerkprogramma, helpen bij het opstellen van moties en amendementen, leggen alles goed vast, begeleiden inwoners die komen inspreken in het forum en nog veel meer. Ook hebben ze geregel dat ik de sheets van presentaties vooraf digitaal ontvang en hebben ze met mij op de tandem gereden toen we een fietstocht door Eerbeek hadden. Mochten ze voor al deze taken meer uren nodig hebben, dan zal ik dat zeker mogelijk maken.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Onze raad bestaat voor de helft uit vrouwen. Ook is de raad een stuk ‘jonger’ dan voor de verkiezingen. Maar er zijn nog doelgroepen die minder goed vertegenwoordigd zijn. Denk hierbij aan mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking en MBO’ers. Via de werkgroep vernieuwing en de cursus ‘politiek actief’ proberen we iedereen te interesseren voor het raadswerk.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Ik wil ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de gemeente Brummen.

Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Blijf jezelf en leer van de ervaren raadsleden om je heen.

Vorige/volgende