Sjir Hanssen
Ik word als prikkelend en kritisch ervaren, maar altijd voor het algemeen belang.

Sjir Hanssen, Rheden

Sjir Hanssen

Gemeente Rheden

Naam: Sjir Hanssen
Raadslid in de gemeente: Rheden
Raadslid sinds: april 2010
Partij: VVD
Hoofdberoep: ondernemer
Twitter: sjirh

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben een gemeenteraadslid die toegankelijk is voor alle mensen. Zowel voor inwoners, mederaadsleden, college, maar ook voor ambtenaren. In mijn optiek kunnen we de klus alleen maar samen met alle partijen uitvoeren, wat kan leiden tot het gewenste resultaat. Ik ben een goede luisteraar, verbaal sterk. Respect voor een ander en zijn/haar mening staat voor mij altijd voorop. Ik word als prikkelend en kritisch ervaren, maar altijd voor het algemeen belang.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Dat beleef ik zeker zo. Raad is volksvertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend. Deze taken zorgen ervoor dat we het hoogste orgaan in een gemeente zijn. Ik constateer wel veel te vaak dat raden dit onvoldoende opeisen. Het college is dan wel beleidsvoorbereidend, maar wel binnen de door de raad vooraf vastgestelde kaders. Mocht je dat als raad niet doen, ben je meer volgend dan sturen.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Ik ben voorzitter van de raadswerkgroep sociaal domein welke de decentralisaties binnen het sociaal domein begeleid. Daarnaast ben ik vanuit mijn woordvoerderschap betrokken bij alle samenwerkingsverbanden en mag daar dan ook het verschil in maken.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Ik ben van mening dat de vergoeding passend is. Je weet van te voren dat er een vergoeding voor staat welke beperkt is. In mijn optiek word je raadslid omdat je iets wilt doen voor de maatschappij. Ik zie het dan ook als vrijwilligerswerk. Alleen begrijp ik niet waarom er een groot verschil is in de vergoeding voor raadsleden in de verschillende gemeenten. Ik ben van mening dat de vergoeding voor raadswerk in een kleine gemeente veel te laag is (kost evenredig gezien net zoveel tijd of je nu in een kleine gemeente of een grote gemeente zit) en daar mag zeker wat aan gebeuren. Een voorstel daarvoor is niet door VNG en de minister van Binnenlandse zaken overgenomen. Ik ben voornemens om dit onder de aandacht te brengen van de tweede Kamerleden.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Jazeker. Maar wat is kwaliteit? Voor mij is kwaliteit de mate waarin voldaan wordt aan de verwachtingen van mensen. Dat kan dus verschillend zijn. Zowel binnen de raad, maar ook naar buiten toe. Het is afhankelijk van welke rol men als raadslid uitvoert. Kwaliteit heeft zijn prijs. Zowel in vergoeding als in tijd. Ik probeer mijn opgedane kennis als raadslid te delen met nieuwe raadsleden. Daarnaast probeer ik als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dit op de agenda te krijgen.

Ik word als prikkelend en kritisch ervaren, maar altijd voor het algemeen belang.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Eigenlijk is het niet veranderd. We hebben er als gemeente taken bij gekregen en een groter budget. Meer van hetzelfde zou je kunnen zeggen. De decentralisaties hebben het echter complexer gemaakt. Dat is ook voor de één nog een zoektocht.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De invoering van de Omgevingswet betekent heel wat voor de raad. Er worden meer provinciale kaders gesteld en daar moet de raad aan voldoen. Daarnaast verdwijnen een groot aantal wetten en regels waardoor meer vrijheid geboden gaat worden aan het bevoegd gezag. Dat zal wennen zijn, want ervaring leert dat gemeenten dan aanvullend beleid gaan maken om de nieuwe ruimte weer in te perken. Dat moet nu net niet de bedoeling zijn. Het is aan de raad om hier vinger aan de pols te houden.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja, ruim voldoende en mocht er te weinig zijn, heeft de raad het recht om meer budget ter beschikking te stellen.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De vraag suggereert dat het nodig is? Ik weerleg dat.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Ja, staat prominent op de agenda.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Ja kan, maar dan alleen maar door prioriteiten te stellen. Het is onmogelijk om alles goed te doen binnen 12 uur per week. De vraag is of dit wenselijk is.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Nee, de raad gaat over het bewaken van het algemeen belang. Daar kunnen ideeën van inwoners zeker bij gebruikt worden.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee, de uitvoering van taken zijn overgedragen aan samenwerkingsverbanden. Uitvoering en het bewaken hiervan is een verantwoordelijkheid van het college. Het is aan de raad om bij het aangaan van een samenwerkingsverband dit onderwerp ook te pakken en vast te leggen in het startdocument. Je kunt het college altijd vragen hoe het met de uitvoering staat (op basis van budget en uitvoering van vastgestelde beleid (halen we de gewenste doelen)).

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Mijn ervaring en kennis delen met andere raadsleden, want ik ga ervanuit dat dit mijn laatste periode als raadslid is.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Wees goed voorbereid, durf te vragen en leer van je eigen fouten. Zo zijn we allemaal begonnen.

Vorige/volgende