Sofyan Mbarki
Het is prachtig om te ervaren hoe je met een op het oog simpel voorstel van grote waarde kunt zijn voor het dagelijks leven van Amsterdammers.

Sofyan Mbarki, Amsterdam

Sofyan Mbarki

Gemeente Amsterdam

Naam: Sofyan Mbarki
Raadslid in de gemeente: Amsterdam
Raadslid sinds: 2014
Partij: Partij van de Arbeid
Hoofdberoep: Trainer/Adviseur Onderwijs & Inclusie
Twitter: @sofyan_mbarki
Facebook: Sofyan Mbarki
Instagram: @sofyan_mbarki

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Sofyan Mbarki, 34 jaar, geboren Amsterdammer, getogen en wonend in het mooiste stadsdeel van Amsterdam (Nieuw-West) en vader van twee kinderen. Ik begon mijn maatschappelijke carrière in het onderwijs als leraar, heb meerdere rollen bekleed in het onderwijs waaronder ook onderdeel geweest van het managementteam van het prachtige Calvijn College in Amsterdam. In die jaren heb ik met eigen ogen gezien hoe belangrijk het is dat iedereen goed onderwijs krijgt en dus gelijke kansen heeft om dromen waar te maken. Ongeacht de dikte van de portemonnee van je ouders of wat je afkomst ook is. Omdat ik zag dat we op dat gebied nog veel te winnen hebben, ben ik de politiek in gegaan. Dag in dag uit probeer ik ervoor te zorgen dat we allemaal goed onderwijs, goed werk, een passende woning en goede zorg krijgen. Niet alleen de mensen die veel geld hebben.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Iedere keer dat ik in de raad- of commissiezaal zit, besef ik wel even hoe bijzonder het is. Ik vind het woord ‘volksvertegenwoordiger’ de lading ook meer dekken dan het woord ‘raadslid’. Honderdduizenden Amsterdammers hebben 45 mensen de opdracht gegeven om de stad namens hen te besturen. Wat je politieke kleur of standpunt ook is, we mogen heel blij en trots zijn dat we het in Nederland op deze manier geregeld hebben.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Het gaat goed met Amsterdam. De stad is populair. Het trekt bewoners, toeristen en bedrijven aan. Daardoor gaat er steeds meer geld in Amsterdam om. Maar verdelen we dat geld ook eerlijk? Draagt dat geld ook bij aan goede scholen in Nieuw-West, meer betaalbare, goede huizen in Zuid-Oost en goede banen voor onze jongeren? Houden we met dat geld Amsterdam leefbaar voor de generaties na ons? Of komt het alleen terecht in de zakken van een paar rijke investeerders? En wie is er bezig onze sociale en economische structuren te ondermijnen? Oftewel: wie profiteert er? Die vraagstukken houden mij dagelijks bezig.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

De politiek ga je niet in om geld te verdienen, lokaal is het daarnaast ook nog eens een parttime functie, daar is de vergoeding ook op afgestemd. De vergoeding is passend, maar het betekent wel dat je er een baan naast moet hebben. Dat is altijd wel een uitdaging, toen ik nog op school werkte was dat vaak wel moeilijk. Lesroosters laten zich niet eenvoudig beïnvloeden door de politieke actualiteit. De klas wacht netjes op de docent, ook als de docent eigenlijk een belangrijk overleg op het stadhuis heeft. Dat is dus passen en meten en vraagt veel, zeker ook van het thuisfront.

Het is prachtig om te ervaren hoe je met een op het oog simpel voorstel van grote waarde kunt zijn voor het dagelijks leven van Amsterdammers.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ik vind dat je goed onderbouwde kritiek altijd moet aantrekken. De vraag is wel of het terecht is. Ik kan natuurlijk alleen voor de Amsterdamse gemeenteraad spreken, maar ik zie week in week uit 45 mensen met idealen die de stad willen verbeteren. En ja, er worden ook weleens fouten gemaakt, maar dat gebeurt overal in de maatschappij. Van de ING-top, tot nieuwsredacties, tot de Nederlandse Eredivisie. De vraag is hoe je met die fouten omgaat, of je er open over bent en of je ervan leert. Ik vind dat we als gehele maatschappij onszelf weleens de vraag moeten stellen: hoe houden we het belangrijke vak van politicus aantrekkelijk? Er wordt steeds meer van ons gevraagd. Als je als Amsterdamse burgemeester een keer door rood fietst op een verlaten kruispunt, staat het vijf minuten later op internet. Natuurlijk mag Mevrouw Halsema niet door rood fietsen, maar dat je 24 uur per dag scherp moet zijn, vraagt echt wat van je.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Er is zeker wel wat veranderd. Waar wij als gemeenteraad voorheen op deze gebieden de lijn van het rijk volgden, geeft het rijk ons nu bij wijze van spreken een zak met geld en zegt: ga hier maar beleid mee maken. Je kunt je voorstellen dat dat veel meer tijd en inhoudelijke kennis van raadsleden vergt. Het positieve aan deze overheveling is dat je het beleid op deze gebieden beter kunt sturen op de wensen van Amsterdammers.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De Omgevingswet legt veel extra verantwoordelijkheden bij de gemeentes neer. Daardoor vraagt het veel extra tijd en kennis van raadsleden, maar geeft het ook kansen om zaken naar eigen wensen in te vullen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

We moeten het doen met de middelen die we hebben. Maar in mijn ogen is het denk ik wel belangrijk dat de maatschappij bewust is van het feit dat wij als gemeenteraden een heel erg belangrijke, controlerende functie hebben ten opzichte van het dagelijks bestuur. Onze controlerende kracht ten opzichte van wethouders met hun in Amsterdam honderden ambtenaren, wordt natuurlijk wel minder als er gesneden blijft worden in opleidings- en ondersteuningsbudgetten. De maatschappij moet zich afvragen of dat een goede ontwikkeling is.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Door de overheveling van taken van het rijk naar de gemeentes, worden gemeenteraden natuurlijk een stuk relevanter. En wat betreft krachtiger: ik vind de gemeenteraad in Amsterdam eigenlijk al heel krachtig. Het is prachtig om te ervaren hoe je met een op het oog simpel voorstel van grote waarde kunt zijn voor het dagelijks leven van Amsterdammers.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Jazeker, integriteit is een basishouding waar je continu alert op moet blijven. Dat zit in houding en gedrag, maar ook in procedures en regelgeving. In Amsterdam hebben we een bureau integriteit waar je als raadslid langs kunt gaan als je vragen hebt of twijfels hebt over een (mogelijke) integriteitskwestie.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Nee, raadslid ben je 24 uur per dag, zeven dagen per week. Zeker door de hedendaagse technologie met mail, WhatsApp en andere social media, voer je constant overleg en word je de gehele dag geïnspireerd en bevraagd. Ik vind dat persoonlijk niet erg, want er is niks mooiers dan bezig zijn met het mooier maken van de stad. Af en toe moet je jezelf wel in bescherming nemen. Telefoon wegleggen, lekker eten maken en met je kinderen op de bank naar Ajax kijken.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het allebei precies even belangrijk. Ik denk juist dat het onze taak als gemeenteraad is om ideeën en emoties van inwoners te koppelen aan onze idealen en inhoudelijke kennis en vanuit daar tot goede voorstellen te komen.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Tevreden ben ik nooit, het kan altijd beter, maar ik heb het gevoel dat we als raad goed vertegenwoordigd zijn in regionale samenwerkingsverbanden en daar ook goed invloed op uitoefenen.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Sinds het nieuwe college in Amsterdam is geïnstalleerd, ben ik fractievoorzitter van de PvdA Amsterdam. De partij heeft de wind op dit moment niet mee, maar dat is ook een uitgelezen kans om weer even lekker terug te veren op onze idealen en de PvdA van de toekomst te definiëren. Dagelijks zie ik dat Amsterdam grote behoefte heeft aan een partij die strijdt voor gelijke kansen, een partij die de markt bijstuurt en bedwingt waar nodig en een partij die strijdt voor basisbehoeften voor iedereen: goed wonen, goed werk, goed onderwijs en goede zorg. Die strijd daarvoor houdt nooit op en ga ik de komende jaren samen met mijn fractie graag aan.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Houd plezier in je werk, neem jezelf af en toe in bescherming en maak de stapel papieren voor jezelf niet te belangrijk. Zo houd je tijd om de straat op te gaan. Naar de scholen, naar de verenigingen, naar de ondernemers en naar de bewoners. Daar vindt een heel belangrijk deel van het politieke debat plaats.

Vorige/volgende