U bent hier

Stefanie de Voogd

Stefanie de Voogd

Teylingen
"Raadswerk is een teamsport!"

Raadslid in de gemeente: Teylingen
Raadslid sinds: maart 2022
Partij: VVD
Hoofdberoep: jurist & kunstschilder
Twitter: Stefanie de Voogd (@VoogdStefanie) 
Facebook: Stefanie de Voogd
Instagram: Stefanie de Voogd (@stefanievoogd)
LinkedIn: Stefanie de Voogd

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Om mijn handen uit de mouwen te kunnen steken om Teylingen nog beter te maken. Als raadslid kan je echt bijdragen aan oplossingen. Bijvoorbeeld door gevaarlijke kruispunten verkeersveiliger te maken, door tempo te maken met het bouwen van extra woningen, te werken aan de bereikbaarheid van Teylingen zodat je niet iedere dag in de file hoeft te staan of voor het betaalbaar, haalbaar en realistisch verduurzamen van Teylingen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja. Dat is ook zichtbaar in het domein waar ik mij mee bezig hou, woningbouwprojecten en ruimtelijke ordening. De raad besluit hoeveel woningen te gaan bouwen op een locatie, voor welke doelgroep, of er ook een groen park kan komen en hoeveel parkeerplekken er komen in een wijk. Dat is terug te zien als een wijk vervolgens wordt gebouwd of een park wordt aangelegd.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Dat ligt bij de raad zelf. Als inwoners en ondernemers door hebben dat er een sterke raad zit die kan luisteren en meedenken in oplossingen, zullen zij de raad bij een volgende uitdaging ook weer sneller weten te vinden.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik hoor graag in de gemeente wat er leeft, of dat nu bij ondernemers, inwoners of verenigingen is, en daarvoor maak ik de vertaalslag naar wat ik voor hen kan betekenen in de raad.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Vrijheid van meningsuiting is, zeker in de commissie of raad, erg belangrijk. Wel merk ik dat het debat kan verharden en is het dan niet juist aan de politiek – zich bewust zijnde van onze voorbeeldfunctie – om te laten zien dat we verschillen kunnen overbruggen? In plaats van door scherpe bewoording elkaar te verliezen, kan de toon waarop we iets zeggen soms juist voor wederzijds begrip zorgen. De toon van de muziek – of dat nu in de raad of op straat is – doet ertoe.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Daarbij merk ik dat mijn achtergrond als jurist goed helpt, dan schrikken grote (beleids)documenten je niet zo snel af. Het lezen van je stukken is van niet te onderschatten waarde voor het raadswerk. En dat kan ook door mijn laptop open te klappen bij een lokale ondernemer met een goed kop koffie erbij, helemaal niet verkeerd. Het is bovendien ook enorm interessant om de plannen te lezen die je gemeente nog beter kunnen gaan maken!

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

De Teylingse raad kijkt al wel goed kritisch naar samenwerkingsverbanden, maar er zit wat mij betreft een verschil tussen kritisch kijken en ook daadwerkelijk meer grip hebben op samenwerkingsverbanden. Bij dat laatste ligt nog ruimte voor verbetering.

Zo nemen wij als raad zelf het voortouw om bijeenkomsten te organiseren met omliggende gemeenten om regionale problemen op te lossen, werken we via partijlijnen op verschillende niveaus ook samen en ga ik naar bijeenkomsten van de samenwerkingsverbanden. Het is een gezamenlijke (partij overstijgende) uitdaging voor een raad om meer grip op samenwerkingsverbanden te kunnen krijgen, waar de kosten helaas veelal van stijgen.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Van online enquêtes verspreiden tot informatieavonden organiseren of door met een koffiekar naast de supermarkt gaan staan. De kracht zit juist in om inwoners op allerlei verschillende manieren te betrekken. Niet iedereen is nu eenmaal in de gelegenheid (of heeft zin) om op een vrije avond naar het bestuurscentrum te komen, maar een paar vragen beantwoorden bij de supermarkt als je toch boodschappen doet (zoals bij de participatie voor onze komende Omgevingsvisie is gebeurd) kan veel laagdrempeliger zijn.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens. Het burgemeestersambt, zoals dat weloverwogen is vastgelegd in de Gemeentewet, behelst een zekere onpartijdigheid wat niet alleen de raad, maar ook inwoners kan verbinden.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Wij krijgen adequate ondersteuning. Uit het jaarlijkse onderzoek van de Nederlandse vereniging van rekenkamers (waar de rekenkamer van Teylingen in 2022 ook aan deel nam) blijkt dat Teylingen t.o.v. andere vergelijkbare gemeentes al een ruim budget hanteert.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Lead by example! In Teylingen bestaat het college van B&W geheel uit vrouwen. Ook zijn er diverse goede initiatieven om inwoners bij de lokale politiek te betrekken, zoals een cursus Politiek Actief of een avond Gast in de Raad, waarbij iedereen welkom is.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Een passende woning voor iedereen. We hebben gelukkig in Warmond, Sassenheim en Voorhout vele bouwprojecten ‘in de steigers staan’, waarbij ik mij inzet voor tempo met bouwen en woningen voor iedereen.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Raadswerk is een teamsport!