Stefanie Offermans
Ik wil niet dat de wethouder bepaalt, maar in de praktijk blijft dit soms lastig.

Stefanie Offermans, Brunssum

Stefanie Offermans

Gemeente Brunssum

Naam: Stefanie Offermans
Raadslid in de gemeente: Brunssum
Raadslid sinds: okt 2017 – okt 2021 en van maart 2022 tot heden
Partij: Progressief Akkoord Brunssum
Hoofdberoep: Concierge basisschool
Facebook

1.Waarom ben je raadslid geworden?

In eerste instantie omdat ik tegen de aanleg van een autobaan langs mijn woonplaats was. Daardoor ben ik in aanraking met de plaatselijke politiek gekomen. Ik was al lid van de Partij voor de Dieren maar niet politiek actief verder.

2.De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Steeds vaker van wel gelukkig. Ik vind dualisme heel belangrijk. Ik wil dus niet dat de wethouder bepaalt maar in de praktijk blijft dit soms lastig. De informatie komt meestal vanuit hun, en ze hebben soms toch ook een sturende rol maar wij beslissen uiteindelijk.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Je moet jezelf constant blijven informeren en ook het plaatselijke nieuws in de gaten blijven houden. Ophalen wat er leeft in de buurten. En vragen blijven stellen. Kritisch blijven.

4.Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

In de letterlijke zin van het woord. Ik vraag me bij ieder raadsbesluit af wat het voor gevolgen heeft voor de burgers. Ik ga ook bijna overal heen waar we een uitnodiging voor krijgen zoals een informatieavond, receptie, buurtnetwerkbijeenkomst. Dit doe ik uit interesse, nieuwsgierigheid en om contact met de mensen te leggen.

5.Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens, want vrijheid van meningsuiting vind ik heel belangrijk. Daar stoelt onze democratie op. Je moet je natuurlijk wel aan bepaalde omgangsnormen houden. Geen persoonlijke beledigingen of gescheld.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

In het begin zie je door de bomen het bos soms niet. Ik focus me nu op de onderwerpen van mijn commissies Ruimte en Techniek, Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden. Maar ook de AWACS commissie, daarin vertegenwoordig ik onze gemeente bij geluidshinder van vliegtuigen.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Dat is een goede en ook actueel want wij zitten in veel verbonden partijen binnen de parkstad en zelfs daarbuiten. Volgend jaar gaan er zaken veranderen (verbeteren) omdat we nu meestal achter de feiten aanlopen. Het is vaak alleen maar achteraf bijsturen en geld bijlappen. Dat moet anders.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Wij hebben vorig jaar zomer een grote burgerenquête gehouden met een redelijk grote respons. Daaruit zijn nu kleine werkgroepjes ontstaan in enkele wijken die daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan met kleine projecten. Belangrijk om dit nu vast te houden en mogelijk uit te breiden.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Dat vind ik een lastige. Meestal gaat het goed, maar soms heeft ze toch een dubbele pet op. Dan vervangt de plaatsvervangend voorzitter haar. Daarentegen heeft ze wel binding met zowel college als raad en is politiek bewust. Dus toch ja, eens.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Bij ons werken 3 griffiemedewerkers. Ze zijn (bijna) altijd bereikbaar en je kunt ze alles vragen. Ze ondersteunen waar nodig en voorzien ons goed van informatie. Het kan altijd beter. Maar of meer budget daarin gaat helpen? Volgens mij is dat in onze gemeente aan de orde.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Iedereen kan zich aansluiten bij een politieke partij en inspreken waar mogelijk. Dat mensen “in hokjes plaatsen” houd ik niet zo van. Iedereen kan meedoen. Man, vrouw, welke afkomst dan ook. We zijn allemaal mensen.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Een speerpunt is me al gelukt, namelijk een flinke verlaging van de hondenbelasting vanaf komend jaar. Verder de vergroening, verduurzaming en enigszins grip op de kosten houden. Alsook de Akkerbrug realiseren over die snelweg waar ik tegen was, de Parkstad Buitenring.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Heel goed kijken en luisteren en je focussen op wat voor jouw achterban belangrijk is. Niet alles willen weten en begrijpen in het begin. Vooral bij jezelf blijven. En soms moet je eigenwijs zijn.

Vorige/volgende