U bent hier

Sven de Langen

Sven de Langen

Rotterdam
Bel gewoon het raadslid op wie u heeft gestemd!

Raadslid sinds: 2014
Partij: CDA
Hoofdberoep: clusterhoofd beleid (afd. samenleving) gemeente Zuidplas
Twitter: @SvendeLangen

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ontegenzeggelijk. De gemeenteraad neemt de belangrijke besluiten over de stad. Met vele voorstellen en stemmingen zetten wij de wethouders aan het werk.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Rotterdam heeft veel sportcomplexen met achterstallig onderhoud. Daar komt vanaf volgend jaar verandering in met een impuls van € 22 miljoen: Nieuwe velden, kantines en kleedkamers. Op dat resultaat ben ik enorm trots.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Dat is zeer verschillend. Maar veelal meer dan 20 uur in de week.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan?

Zeker. Laat ik eerlijk zijn. Het is onmogelijk om op elk terrein expert te zijn. Daar heb ik simpelweg de tijd niet voor. Ik verdiep me dan ook in onderwerpen die voor ons als partij én voor Rotterdammers belangrijk zijn zoals de inburgering van statushouders en eenzaamheid onder Rotterdammers.

Bel gewoon het raadslid op wie u heeft gestemd!

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Het is schandalig en te triest voor woorden dat sommige inwoners bedreigen, intimideren of zelfs geweld gebruiken tegen raadsleden of bestuurders. Ik word ook niet altijd even vriendelijk bejegend. Persoonlijk heb ik daar weinig last van. Mijn collega-raadslid is daarentegen in het kader van de Turkse spanningen bedreigd. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten en tegelijkertijd motiveert het mij om moeilijke discussies niet te mijden.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Ik gun elke gemeente een hele scherpe burgemeester die dit niet pikt en schakelt met de politie. De mensen die zich zo gedragen mogen nooit 'winnen'.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie?

De rol is niet veranderd, de verantwoordelijkheden zijn wel gegroeid. Zorg is een thema dat veel inwoners direct raakt en leeft. Als gemeenteraadsleden krijgen wij dan ook veel signalen en ideeën van burgers over de zorg.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?

Niets! Daar heb ik ook helemaal geen verstand van. Dat laat ik aan mijn fractiegenoot over.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Erg veel. Veel CDA punten zijn uitgevoerd. Extra miljoenen voor nieuwe schoolgebouwen, een aanpak tegen eenzaamheid onder ouderen, meer studentenwoningen en huizen met een tuin. Maar ook de manier waarop de stad heeft gereageerd op de aanslagen in nabij gelegen landen. Heel volwassenen en betrokken met elkaar.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Bijt je ergens goed in vast in plaats van alles te doen. Aan half werk op veel dossiers heeft niemand wat.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Er zijn mogelijkheden genoeg. Maar waar moet ik naast mijn werk de tijd vandaan halen om mezelf nog meer te scholen. Ik heb mijn pijn en moeite mijn tweede studie afgerond de afgelopen jaren. Ik eet zelden thuis. Raadswerk is ook al een leerschool op zich. Al die onderwerpen waar ik me in heb verdiept, de mensen die ik heb ontmoet en ervaringen die ik heb opgedaan. Dat ervaar ik als scholing.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Ik vind van wel. De vergoeding doet financieel geen recht aan de tijd en energie die ik in het raadswerk steek, maar dat vind ik niet relevant. De eer om raadslid te zijn, de dankbaarheid van tevreden inwoners, dat is de vergoeding.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Volksvertegenwoordiging is de belangrijkste rol. Het werk begint met contact in de wijk, op scholen en bij verenigingen. De informatie die ik krijg tijdens als die contacten gebruik ik in die twee andere rollen.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

Bij kleinere gemeenten is dit een groot dilemma. Bij grote gemeenten speelt dit veel minder een rol. Door de schaalgrootte van Rotterdam kunnen we veel taken gewoon gemeentelijk organiseren.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Alle randvoorwaarden zijn er. De Rotterdamse raad is soms ook zeer relevant en zeer krachtig. En wanneer we dat niet zijn, ligt het aan onszelf. Dan is het spel belangrijker dan de inhoud en leidt de kwaliteit van het debat er onder.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de controlerende rol van de raad in 2016 als hoofdthema. Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

Politici kunnen niet controleren zonder signalen uit de wijk. Inwoners moeten dan ook vooral hun ervaringen delen met raadsleden. Bel gewoon het raadslid op wie u heeft gestemd!

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’

Tegen. Uitvechten lukt veelal niet. Dat is leuk voor de krant, maar niet voor oplossingen. De gemeenteraad is er mijn inziens voor het komen tot oplossingen met een zo'n groot mogelijk draagvlak.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’

Voor. Ik hou me aan de fatsoensnormen waar mij partij voor staat ondanks de forse botsingen waar de Rotterdamse raad bekend om staat.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Als ik zie dat veranderingen in de praktijk werken. Dat kunnen hele kleine dingen zijn. Bijvoorbeeld de uitbreiding van de wijkbus. Dat een oudere tijdens een werkbezoek aan de wijkbus zegt: door deze wijkbus kom ik mijn huis nog uit, doe ik leuke dingen en leg ik sociale contacten. Of neem het cameratoezicht dat er dankzij ons is geplaatst in een uitgaansstraat waardoor vervolgens onverlaten die zich misdragen worden opgepakt . Daar word ik blij van.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Heel graag. Ik hoop dat onze leden en de Rotterdammers dat ook een goed idee vinden!