U bent hier

Teunis Reedijk

Teunis Reedijk

Utrechtse Heuvelrug
Doe vooral geen uitspraken die je niet waar kunt maken.

Raadslid sinds: 2014,
Eerder: Gemeente Langbroek 1982 - 1998 
               Gemeente Amerongen 2002 - 2005  
                Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2006 - 2010 
Partij: CDA 
Hoofdberoep: Gepensioneerd sinds september 2013, voorheen projectmanager Bodem- en Grondwatersaneringen                                        
Twitter: @Theunis48                                                           

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, door het feit dat de Gemeenteraad het hoogste besluitorgaan in een gemeentelijke samenleving is, staat de gemeenteraad midden in die samenleving en levert hij, als het goed is, een belangrijke bijdrage aan het reilen en zeilen in die samenleving. Daarbij heeft de gemeenteraad en zeker de leden daarvan, ook een uiterst belangrijke rol als volksvertegenwoordiger. 

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil en hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

In mijn portefeuille zit Ruimtelijke ordening, of moderner: “De omgeving''. Die ‘omgeving’ intrigeert mij al decennia lang en als je de stromingen, richtingen en regelgeving daaromheen ziet en welke uitdagingen daaromheen steeds weer om je afkomen, besef je weer dat je een uiterst kostbaar goed in handen hebt waar je als een goed rentmeester mee om moet gaan. De tijd is niet iets waar ik op let. Misschien 15 tot soms 30 uur per week. 

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan? 

Ja, maar dit is verbonden met het feit dat politiek altijd iets met mensen doet. Ieder actief raadslid levert door zijn of haar inbreng een bijdrage aan de samenleving. In mijn geval probeer ik me altijd te realiseren dat elke besluit een bepaalde impact heeft op de samenleving en de mensen daarin. Daarbij is het soms onvermijdelijk dat tegenstellingen naar boven komen en soms emotionele argumenten een boventoon gaan voeren. 

Doe vooral geen uitspraken die je niet waar kunt maken.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Nee. Puur voor mijzelf geldt: hieraan toegeven is toestaan dat de anti-democratische krachten winnen en dat de democratie verliest. Ik heb wel veel begrip en ook respect voor de zware afwegingen en beslissingen die mensen moeten nemen om in dit soort moeilijke omstandigheden een afweging te kunnen maken. 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Persoonlijk mis ik niets. Ik kan mij voostellen dat er ook aandacht is voor de gezinsleden en andere verwanten rondom een bedreigd of geïntimideerd raadslid, wethouder of burgemeester. De gezinsleden hebben ook te lijden onder dergelijke omstandigheden. Belangrijk is dat de Raden hier goed over nadenken voordat het zich voordoet. Een protocol Intimidatie, bedreiging en agressie zou eigenlijk iedere gemeente voorhanden moeten hebben. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben we die gelukkig.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? 

Ja, er is zeker iets veranderd. De sociale sector was in de raad altijd de “zachte sector”, maar zeker financieel gezien is dit gaan behoren bij de harde sector van het beleid. Van een beleidsmatig gezien tussenloket voor de sociale sector is de gemeente en dus de gemeenteraad hoofdverantwoordelijk geworden en dus een actief 'hoofdzorgloket' geworden voor haar inwoners. Dat geeft grote verantwoordelijkheden en vraagt om een andere, meer actieve instelling.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?

Via de Adviescommissie Raadsleden en griffiers van de VNG heb ik gezien dat binnen de VNG daar in ieder geval voldoende belangstelling en aandacht voor is. Het probleem ligt natuurlijk ook bij elke individuele gemeenten (en provincie). Nog niet overal is het besef doorgedrongen dat we voor een operatie staan die vergelijkbaar is met de decentralisatie. De nieuwe omgevingswet treed in 2019 in plaats van vele andere wetten en AMvB’s en dat besef is nog niet helemaal doorgedrongen. De vraag zou eigenlijk niet moeten zijn: Gaat het lukken? Maar: Hoe gaan we bewerkstelligen dat het gaat lukken?

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Ach, waar ik trots op zou moeten zijn is minder belangrijk, maar als ik iets moet noemen dan is het een initiatief raadsvoorstel voor een Multifunctioneel gebouw met een wooncomplex in de voormalige gemeente Amerongen. Samen met een collega fractievoorzitter van de PvdA hebben we dat voorstel gemaakt in een aantal avonden en nachten. Dat was een heel heftige periode. Ook politiek gezien.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Wees integer, wees eerlijk en wordt nooit persoonlijk. Overspeel je hand niet, informeer je uitvoerig over een probleem voordat je er iets over zegt. Doe vooral geen uitspraken die je niet waar kunt maken, of waarvan je niet zeker weet of je ze wel waar kunt maken. Kortom wees betrouwbaar en laten je uitspraken dat ook zijn.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd? Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Voor grotere gemeente denk ik dat de opleidingsbudgetten nog wel redelijk verzorgd zijn, maar ik vrees dat dit bij kleinere gemeenten misschien nog een punt van aandacht zou moeten zijn. Ik vind dat je eigenlijk nooit kunt zeggen dat ‘het wel genoeg is.’ Dat geldt ook voor mijn eigen gemeente. 

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Ik voel mij in de eerste plaats volksvertegenwoordiger. Maar dat maakt de andere, genoemde rollen niet onbelangrijker. Gekozen raadsleden moeten feeling houden met de bevolking. Daarom zouden gemeenteraden bijvoorbeeld door veel meer op locaties moeten te gaan vergaderen.Wat kaders stellen en controleren betreft, dat is zonder discussie heel belangrijk, maar vloeit voort uit het wezen van een besluitvormingscollege zoals de raad nu eenmaal ook is.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

Dat is een probleem wat al speelde toen ik in 1982 voor het eerst raadslid mocht worden. In de huidige situatie heeft de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug per samenwerkingsverband/verbonden partij een tweetal Raadsleden benoemd als ‘ambassadeur’. Die ambassadeurs verdiepen zich eerst samen over bepaalde belangrijke besluiten, de financiële stukken en dergelijke en komen na overleg met de behandelende ambtenaren en desnoods met het samenwerkingsverband zelf met een schriftelijk advies naar de Raad. Dat werkt onder de huidige omstandigheden en regels best goed. We doen dit nu ongeveer anderhalf jaar en ik ben benieuwd wat een evaluatie op dit punt zal gaan opleveren.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De deskundigheid van de raadsleden is mede bepalend voor de kracht en de relevantie van de Raad en de raadsbesluiten. Op dit gebied zou nog veel werk kunnen worden gedaan. Ik denk dat ook de Adviescommissie Raadsleden en Griffiers bij de VNG een bijdrage kan leveren aan het verhogen van de deskundigheid van de Raad en de leden daarvan. Dus voor zowel de VNG als voor de NVVR is nog een schone taak weggelegd voor het infomeren en van raadsleden, om daarmee de deskundigheid van de Raad te helpen verhogen. Bundelen van die mogelijkheden en kracht binnen de NVVR en de VNG zou mijn sterke voorkeur hebben. Beiden hebben een enorm potentieel aan deskundigheid en ervaring in zich zitten.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de controlerende rol van de raad in 2016 als hoofdthema. Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

De Raad zal daarom moeten leren dat hij uit zijn ivoren toren (de raadszaal) zal moeten komen om het gesprek met de inwoners aan te gaan. Vergader op locatie, vergader te midden van de mensen die met een probleem zitten. 

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’ 

Tegen, want dat kan niet het doel zijn. De raad is er om de juiste en vooral goede, liefst de allerbeste besluiten te nemen voor de gemeente en haar inwoners. Het algemeen belang zal voorop moet staan, maar de raad moet oog hebben voor het individuele belang van inwoners. Dat wringt soms en dan hebben we daar een debat over. Dus het politieke debat moet een middel zijn, maar mag geen doel zijn. Debatteren om het debat leidt tot theoretische uitkomsten die niet, of te weinig gedragen worden door de samenleving.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’ 

Voor. Ik kan mij daar wel in vinden. Als de raad al vechtend over straat rolt moet je niet direct verwachten dat verschillende inwonersgroepen en belangenbehartigers dan een harmonieus gesprek met elkaar aangaan. 

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Als mijn werk als raadslid en al wat daaromheen gebeurt, bijdraagt aan een betere lokale samenleving, waar mensen met respect voor elkaar en voor elkaars mening met elkaar omgaan. Met minder oog voor wat elkaar scheidt en meer oog voor wat elkaar bindt.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Als de leden van de afdeling van mijn politieke partij en de inwoners van mijn gemeente dat ook een goed idee vinden, wil ik er nog graag één raadsperiode aan vastplakken.