Theo Bos
Blijf jezelf ook al zit de hele tribune vol met mensen die mogelijk een andere mening hebben.

Theo Bos, Barneveld

Theo Bos

Gemeente Barneveld

Naam : Theo Bos
Raadslid in de gemeente : Barneveld
Raadslid sinds: 1998-2002 / 2006-2010 / 2012-2014 / 2018 -
Partij: VVD
Hoofdberoep: Pluimveehouder
 

Waarom bent u raadslid geworden?

De aanleiding destijds was de agrarische stem in de raad te verwoorden. Nu als fractievoorzitter is dit natuurlijk veel breder. Focus is nu meer gericht op bedrijfsmatig functioneren van de gemeente.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Ja

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Verduurzaming mag de burger geen geld kosten maar opleveren of minimaal kostenneutraal. Gemeente gaat zelf warmte, energie en grondstoffen produceren. Dit is bedrijfskundig uit te rekenen.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Moeilijk om daar een antwoordt op te geven. De raad heeft budgetrecht, dus bepaald zelf waar het geld naar toe gaat. De raad moet dus zelf bekijken wat er nodig is om haar rol goed te kunnen uitvoeren.

Blijf jezelf ook al zit de hele tribune vol met mensen die mogelijk een andere mening hebben.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

De griffier is een ondersteuning van de raad en vooral nieuwe raad(leden). Er voor waken dat nieuwe besluiten niet in strijd zijn met besluiten uit het verleden (historisch besef). 

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Ik kan dit natuurlijk alleen voor Barneveld beoordelen. Op dit moment is de ondersteuning voldoende en een groot verschil met 20 jaar geleden, toen was er nog geen griffier.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Zorgen dat de raad zelf de regie voert en blijft voeren en niet het college (wethouders).

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Ik moet daar nee op antwoorden, omdat veranderingen/wijzigingen moeilijk zijn te realiseren omdat bijvoorbeeld in andere gemeente die deel uitmaken van de samenwerking niet mee willen of een andere visie hebben.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Whatsapp groep in buitengebied Barneveld. Doel: snelle reactie bij inbraak.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers? 

Participatie, bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuw dorpshuis.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

8 van de 31.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens? 

Nee, natuurlijk is de achterban heel belangrijk maar dat zou te veel besturen zijn als een paard met oogkleppen op. Het belang van de gemeente moet op de eerste plaats staan. Op deze manier is het ook zeker mogelijk om idealen te realiseren.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

Gemeenteraad zonder twijfel.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Ja, raadslid is onafhankelijk en een aanval op een raadslid is een aanval op de hele raad. Een raadslid behoort een standpunt open en vrij te kunnen verwoorden zonder enige beperking of bedreiging.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Het aantal woningen die op dit moment per jaar (+/- 500) worden gebouwd. Dit beleid is ingezet tijdens de crisis. Er kan dus worden gesteld dat er visie was. Barneveld telt 58.000 inwoners.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf jezelf ook al zit de hele tribune vol met mensen die mogelijk een andere mening hebben.

Vorige/volgende