Thijs Kroese
Door steeds meer regionale afspraken te maken wordt het voor veel raadsleden moeilijk om bij te blijven

Thijs Kroese, Purmerend

Thijs Kroese

Gemeente Purmerend

Naam: Thijs Kroese
Raadslid in de gemeente: Purmerend
Raadslid sinds: 2010, met tussenpauze van een jaar direct volgend op de verkiezingen in 2014
Partij: PvdA
Hoofdberoep: Jurist bij de rechtbank Rotterdam
Twitter: @ThijsKroese
Facebook: thijs-kroese

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Ik ben Thijs Kroese, 31 jaar, getrouwd, vader van twee kinderen (een zoon van 5 en een dochter van 3) en ik ben een echt ‘politiek-raadslid’. Daarmee bedoel ik dat ik het debat opzoek en scherp maar fair te werk ga. Richting college maar ook richting collega raadsleden.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja dat ervaar ik zo, maar door de toenemende complexiteit waarmee raadsleden te maken krijgen en de groeiende portefeuilles, ligt wel steeds meer macht bij het college en – misschien nog wel meer – bij de ambtenaren.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Namens de PvdA heb ik geknokt voor verlaging van de eigen bijdrage in de WMO en dat is uiteindelijk gelukt. Ook bij de omvorming van ons regionale SW-bedrijf naar een participatiebedrijf voor iedereen met een afstand tot d arbeidsmarkt, heb ik een relatief grote rol kunnen spelen.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ongeveer 20 uur.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Ja, ik vind hem passend. Vertaald naar die 20 uur kan je niet zeggen dat het een vetpot is, maar je mag ook niet klagen. Dat lijkt me precies de goede balans.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Ik ben het met die kritiek eens. En dat is net zo goed kritiek op mijzelf als op mijn collega’s in de raad. Het is dus ook tegen niemand persoonlijk bedoeld, maar de kwaliteit van de debatten die we in de raad voeren ligt vrij laag en de mate waarin we als politiek in staat zijn de signalen van de inwoners een plek te geven in onze besluitvorming valt ook tegen. Daar werken we in Purmerend wel hard aan. Wij als PvdA gaan bijvoorbeeld ongeveer eens in de zes weken de deuren langs in een gebied van de stad waar een actuele ontwikkeling is, zodat we van inwoners horen wat er speelt.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

De rol is niet veranderd, maar het wordt moeilijker die rol te vervullen. Door steeds meer regionale afspraken te maken en steeds meer verbonden te zijn met de complexiteit van het dossier, wordt het voor veel raadsleden moeilijk (op alle dossiers) bij te blijven.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

Dit is een voorbeeld van het antwoord dat ik op de vorige vraag gaf. Ik heb mij de afgelopen periode volledig gestort op de zachte kant; de sociale portefeuilles. Wat de Omgevingswet voor gevolgen gaat hebben weet ik natuurlijk wel in hoofdlijnen, maar de details ken ik niet. Dat is een gevolg van het feit dat je je moet focussen, om inhoudelijk voldoende mee te komen. Die focus gaat ten koste van de mogelijkheid overal iets van af te weten.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Hoeveel procent wij reserveren weet ik niet, maar ik weet wel dat we veel doen en dat het voldoende is. Wij hebben een uitstekend functionerende griffie, krijgen ondersteuning van het Nederlands Debat Instituut en krijgen trainingen op het gebied van morele dilemma’s en integriteit.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Iedere raad moet de balans vinden tussen het besturen op hoofdlijnen en het hebben van voldoende inhoudelijke kennis. Op dat laatste punt zou meer geïnvesteerd kunnen worden.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Oneens. De inhoudelijke kennis is waar je op terugvalt. Het is én, én.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Eens. Als raadslid moet je uitdragen waarom jouw rol belangrijk is.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee. Te vaak zijn er regionaal – op het niveau van de colleges – notities vastgesteld waarin politieke keuzes zijn gemaakt. Dan heb je als één van de raden onvoldoende mogelijkheid het proces nog te sturen, laat staan als individueel raadslid.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid? Zo ja, wat zijn uw nieuwe doelen voor de komende periode? En zo nee, waarom stopt u?

Ja, ik ben lijsttrekker voor de komende verkiezingen. De komende periode zetten wij als PvdA vol in op wonen. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning in Purmerend zijn absurd lang. We willen dat er veel gebouwd wordt en dat minimaal 30% van ieder nieuwbouwproject sociale huur is. Wij zeggen: “Niet wachten, maar wonen!”

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Leer het ‘vak’ in een portefeuille waarmee je vanuit je werk geen echte binding hebt. Zodra je door hebt hoe het werkt, kan je overstappen naar de portefeuille waar ook je inhoudelijke kennis ligt. Zo voorkom je dat je teveel op detailniveau gaat opereren. Als je dat gaat doen, snapt niemand je meer. Zeker de inwoners niet.

Vorige/volgende