U bent hier

Tineke Nieboer

Tineke Nieboer

Noordenveld
Voor mij betekent het dat de raad sturing kan geven aan processen en aan besluitvorming.

Raadslid sinds: 2010
Partij: Lijst Groen Noordenveld
Hoofdberoep: Psychosyntheticus
Twitter: @lijstgn
Facebook: facebook.com/Lijstgroennoordenveld

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, dat beleef ik ook zo. Voor mij betekent het dat de raad sturing kan geven aan processen en aan besluitvorming, daar waar dat nodig is. Soms op eigen initiatief, soms samen met het College, soms samen met burger(s) en/of organisatie(s).

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Als volksvertegenwoordiger geloofwaardig overkomen en zo voeding geven aan het beeld dat politiek te vertrouwen is en laagdrempelig.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

8 tot 12 uur.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Ja, het is en blijft een vergoeding voor werk dat je op vrijwillige basis verricht, ten behoeve van de gemeenschap.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

Nee.

Voor mij betekent het dat de raad sturing kan geven aan processen en aan besluitvorming.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Nee, inhoudelijk niet. Ja, in de uitvoering wel. Het is veel omvattender geworden.

Wat betekent de invoering van de omgevingswet voor de raad?

Nog niet veel.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Nee, er is geen budget voor opleiding en het budget voor onderzoek en ondersteuning is minimaal.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De bereidheid tot onderlinge samenwerking en dientengevolge de bereidheid tot het vormen van gelegenheidscoalities, die de bestaande coalitie overstijgen.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Eens, waarbij je als raadslid de weg vrij kunt maken door het kanaliseren van emoties en ideeën.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Roerend mee eens.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Nee, te veel op afstand gekomen.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Ja, althans, als het mij gegund is.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Dichtbij je zelf blijven, zowel qua houding en gedrag, als in het maken van keuzes m.b.t. portefeuille. Daar waar je interesse en uitdaging ligt, daar heb je ook vaak de meeste invloed en inbreng.