Tjarda Struik
Mijn streven is altijd verder te kijken dan mijn (en andermans) beperking.

Tjarda Struik, Zeist

Tjarda Struik

Gemeente Zeist

Naam: Tjarda Struik
Raadslid in de gemeente: Zeist
Raadslid sinds: 29 maart 2018
Partij: VVD
Hoofdberoep: Programmamanager eHealth bij Koninklijke Visio
Twitter: Twitter (@Tjardastruik)

Wie bent u en wat voor gemeenteraadslid bent u?

Mijn naam is Tjarda Struik en ik behoor, zelfs met mijn 32 jaar, tot de jongere garde van onze raad. Samen met mijn vriend, dochtertje van één en onze hond wonen we sinds 2017 in Den Dolder (één van de kernen van Zeist). In 2017 besloten we om na onze geboorteregio de Veluwe, Groningen en Amsterdam ons te gaan vestigen in een centraal gelegen dorp midden in het land. Dat het centraal gelegen is en op loopafstand van het station hebben we niet zomaar gekozen. Ik heb namelijk een visuele beperking en tegenwoordig is de enige manier waarop ik mij kan verplaatsen het Openbaar Vervoer. Naast een goed bereikbare locatie ligt Den Dolder midden in de bossen en er is een gezellig centrum om de hoek. Mijn streven is altijd verder te kijken dan mijn (en andermans) beperking.

Al van jongs af aan ben ik avontuurlijk en ondernemend ingesteld: zo verkocht ik op mijn tiende zelf gefokte ras-kippen en -konijnen, heb ik Engelse les gegeven in een onderontwikkeld gebied op Sumatra en liep ik een marathon met een zicht van minder dan 5% in 4uur en 3 minuten. Als ik niet aan het werk ben, rijd ik graag paard of ben ik samen met mijn dochter en mijn poedel, die nog meer van hardlopen en het buitenleven houden dan ik.

Daarnaast houd ik ervan om op de hoogte te blijven van de actualiteiten en veel in gesprek te gaan met inwoners. In mijn raadswerk vind ik het belangrijk om mijn enthousiasme, assertiviteit en passie in te zetten. Energie krijg ik van het nagaan van de behoefte, opstellen van gezamenlijke doelen en deze op een pragmatische manier te bereiken. Plezier in het raadswerk is voor mij ook heel belangrijk. Je moet er zin in hebben om ergens naar toe te gaan of een stuk te lezen. Er moet veel gelachen worden. Dat maakt het allemaal zoveel leuker.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Bij wat voor werkzaamheden ik ook doe, dus ook het raadslidmaatschap, vind ik het belangrijk een gedegen en goed resultaat neer te zetten. Vanaf het begin af aan werd mij op het hart gedrukt dat de gemeenteraad het hoogste orgaan binnen de lokale politiek is. Soms worstel ik daar nog mee: wie ben ik nou en waarom zou juist mijn mening ertoe doen? Het helpt mij dan enorm terug te grijpen naar de ideeën van onze partij en contact te onderhouden met onze achterban. Tegelijkertijd merk ik ook dat op lokaal niveau de verschillen tussen partijen niet groot zijn en dat ik mij daar ook niet op moet ‘blindstaren’.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

De onderwerpen waar ik mij in deze raadsperiode mee bezig houd, zijn Economie en Duurzaamheid. Bij economie kan je dan denken aan regionale economische samenwerkingen, verplaatsing van overlast gevende bedrijven en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Het verschil wil ik hierin maken door niet alleen bij bedrijven stil te staan, maar ook naar de belangen van en effecten op inwoners te kijken.

Duurzaamheid daarentegen is een veel breder onderwerp. Hieronder vallen bijvoorbeeld de energietransitie, luchtkwaliteit, maatschappelijke initiatieven rondom duurzaamheid en gemeentelijke uitvoeringstaken op gebied van afval, milieu en groen. Belangrijk hierbij vind ik het dat we realistisch kijken naar de effecten van maatregelen, kijken naar de kosten en altijd het grotere doel voor ogen houden.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Toen ik in maart begon, was ik uitgegaan van gemiddeld 16 uur per week. Ik denk dat dit wel een reële inschatting was, alleen kan je er ook heel makkelijk een fulltimebaan van maken. Naast de geplande avondactiviteiten komt er ook een heleboel ad hoc langs. Daarnaast wil ik mij ook nog inlezen en contact houden met onze achterban. Kortom, als ik binnen de 16 uur zit in een week, ben ik erg blij.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

De gemeenteraad is in essentie een vertegenwoordiging van het volk. Met de huidige vergoeding twijfel ik wel eens of bepaalde groepen überhaupt zouden overwegen om raadslid te worden. Ik denk dan aan (jonge) mensen met een gezin en fulltimebaan of een baan waarbij parttime werk geen optie is.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden. Trekt u zich die kritiek aan?

In mijn korte tijd als raadslid heb ik dit soort geluiden bij inwoners gelukkig nog niet gehoord. Ik denk wel dat het moeilijk is goede mensen te vinden voor het raadswerk en dat het inwerken als raadslid veel tijd vergt. Volksvertegenwoordiger zijn is een vak. Het vraagt om vaardigheden die je niet hebt voordat je de politiek ingaat. Daar komt bij dat je met veel mensen te maken krijgt binnen je partij, de raad als geheel, de ambtenaren en vooral de inwoners die je moet vertegenwoordigen. Dus voordat je dan ‘kwaliteit’ kan laten zien, ben je zo anderhalf jaar verder.

Mijn streven is altijd verder te kijken dan mijn (en andermans) beperking.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Jazeker, de rol van de raad is een stuk groter geworden. Niet alleen groter omdat het om meer financiële middelen gaat, maar vooral ook groter omdat het zorg om en zorg voor mensen betreft. 
Dit betekent een omslag in denken en vraagt om het vergroten van kennis. Maar ook het betrekken van zorgontvangers en zorgverleners die er dagelijks mee te maken hebben. Je kan daadwerkelijk het verschil maken in de levens van mensen, daar kan je niet lichtzinnig over denken.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor de raad?

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken: meer integraal, flexibel in samenhang en afstemming. En het is de bedoeling dat overheden plannen en beleid maken, uitvoeren en evalueren in gesprek met de samenleving. Dat spreekt mij aan, want het leven zit onder de voeten, niet onder de billen. Het biedt de raad dezelfde instrumenten om de fysieke leefomgeving en de activiteiten daarin te reguleren. De omgevingswet is een duidelijke mijlpaal voor 2021 om naartoe te werken, maar naast deze mijlpaal is er ook een algemene trend zichtbaar: samenleving en politiek vloeien steeds meer in elkaar over. Waar de raad vroeger een clubje elite op afstand was, is het nu meer voor iedereen. In Zeist zijn we na de vorming van de coalitie met de inwoners in gesprek gegaan door ze rechtstreeks aan te spreken. Ze de vraag te stellen hoe de ambities die we hebben zo goed mogelijk ingevuld kunnen worden. Daar zijn meer dan 1000 zeer concrete ideeën uit voortgekomen. We noemen dit ‘De Maaltijd van Zeist’ en de ideeën staan in een receptenboek. Op deze manier naar de omgeving kijken waarin veel meer aspecten meegenomen worden, spreekt mij enorm aan. Enige vraagtekens die ik heb, gaan over de digitale ondersteuning (digitaal loket) van de wet. Ik vind het belangrijk dat deze voor iedereen toegankelijk is onafhankelijk van handicap, taalniveau of digitale handigheid.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

In de tijd dat ik raadslid ben, heb ik op veel ondersteuning mogen rekenen. Er zijn meerdere bronnen die ik kan benaderen voor vragen en we hebben ook raadstrainingen gehad voor nieuwe raadsleden. Daarnaast heb ik ook trainingen kunnen volgen binnen onze partij. En heel belangrijk voor mij: ik krijg goede ondersteuning van de griffie.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Naast dat ik nieuw ben en onze fractie redelijk groot is, merk ik dat je veel meer tijd moet investeren dan de gemiddelde 16 uur per week, als je het echt goed wilt doen. Dat investeren zit wat mij betreft dan in het bijhouden van de actualiteiten, op de hoogte blijven van de inhoud van jouw onderwerpen, in contact blijven met inwoners en het ambtelijk apparaat. Ik zou mij meer willen richten op de samenleving, maar kom daar nu vaak niet aan toe. Daarom denk ik dat in ieder geval meer ondersteuning op inhoud kan bijdragen aan de kwaliteit. Verder denk ik dat het de relevantie en kracht goed zou doen dat lokale partijen nog meer gaan samenwerken. Even de verschillen (en het profileren) opzij zetten en bezig gaan met het bereiken van concrete resultaten voor de samenleving.

Stelling: het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners is voor raadsleden belangrijker dan inhoudelijke kennis. Wat vindt u?

Zowel inhoudelijke kennis als het vertegenwoordigen van inwoners vind ik belangrijk. Het ene moment is het luisteren naar inwoners en het andere moment ben ik veel meer bezig met het lezen van stukken en bijwonen van inhoudelijke bijeenkomsten. Verder vind ik het een kunst om niet af te gaan op de mening van één of een paar inwoners, maar na te gaan wat het algemeen belang dient. Ik werk zelf in de zorg en daar is het ook niet zo dat degenen die het meest laten horen wat ze willen ook daadwerkelijk met de beste oplossing komen.

Stelling: Raadsleden zijn de ambassadeurs van de lokale democratie. Wat vindt u?

Hier ben ik het mee eens. Wij zien onszelf ook als een lokale partij, die gebruik maakt van een kompas met idealen waar wij onze lokale koers aan afmeten. Verder vind ik dat je als ambassadeur jezelf voortdurend een spiegel moet voorhouden en dat je ook anderen moet durven te vragen of ze wel goed bezig zijn. Ook de houding en het gedrag van raadsleden mag wat mij betreft meer gericht zijn op constructieve samenwerking. Het is een misvatting dat inwoners gekissebis positief waarderen.

Stelling: In mijn gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om integriteitsschendingen aan te pakken. Wat vindt u?

Ja, binnen onze raad is het de gewoonte om jaarlijks een training te wijden aan integriteit. Daarnaast is het vanaf het begin af aan duidelijk bij wie je integriteitsschendingen kan melden.

Stelling: Het is mogelijk om het raadswerk goed te doen in minder dan 12 uur per week. Wat vindt u?

Ja, als er meer ondersteuning wordt georganiseerd. In feite hebben fracties in een gemeenteraad geen enkele vorm van betaalde ondersteuning. In de Tweede Kamer, waar dat ook al niet riant geregeld is, hebben de leden een persoonlijke medewerker en een fractiestaf. In het buitenland, met Duitsland en de Verenigde Staten als voorbeeld, zijn deze zaken veel beter geregeld.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

Onze raad werkt met raadsrapporteurs die de raad informeren over de stand van zaken bij de samenwerkingsverbanden. Daarnaast zijn er ook nog een aantal verbanden die deze rapporteurs niet kennen, meer informatie en grip lijkt mij daarom geen overbodige luxe.

Onlangs is een nieuwe periode met een nieuwe raad aangevangen. Wat zijn uw doelen voor de komende periode?

Mijn eerste doel is om het raadswerk in de vingers te krijgen en vervolgens mij te richten op mijn inhoudelijke portefeuille en onze achterban. Het lijkt mij mooi om het geluid van nieuwe raadsleden meer door te laten klinken in onze raad en dat ik duurzaamheid op een VVD-manier op de lokale kaart zet.

Vorige/volgende