U bent hier

Tom de Kleer

Tom de Kleer

Nieuwkoop
Met passie en meer pit!

Raadslid sinds: September 2016
Partij: VVD
Hoofdberoep: Student Geschiedenis
Twitter: @tomdekleer

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

In theorie is dat uiteraard zo. Maar in de praktijk vind ik dit eigenlijk vaak tegenvallen. Het dualisme schiet naar mijn idee vaak tekort en ik ben dan ook van mening dat wethouders regelmatig van ( te ) grote invloed zijn op de besluitvorming van raadsleden. Achterkamertjes vind ik echt verschrikkelijk. Als volksvertegenwoordiger zou ik eigenlijk als eerste verantwoording verschuldigd zijn aan mijn achterban. Politiek bedrijven “met de rem erop” vind ik als jong raadslid erg vervelend. Ik hoop de komende jaren een trendbreuk in de gang te zetten.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

De leefbaarheid en vooral de vitaliteit in onze dorpen ( we hebben er 13 ) is voor mij topprioriteit. Er komen allerlei uitdagingen op ons af zoals het toenemende aantal internetverkopen, wat van grote invloed is op onze lokale detailhandel. Om je dorpen levendig en bruisend te houden zal je moeten inzetten op nieuwe woningbouwprojecten ( o.a. voor starters ) om je jongeren te behouden, en daarnaast op het behouden van voorzieningen zoals horecagelegenheden en sportfaciliteiten die bijdragen aan de sociale binding van de inwoners. Ook als dat even niet in je ideologie past!

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ik neem mijn functie heel serieus, immers hebben mensen hun vertrouwen in mij gesteld. Daarnaast krijg ik daar, voor mijn leeftijd, ook een heel mooi parttime salaris voor. Ik ben daarom wekelijks minimaal 20 uur met raadszaken bezig.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan?

Uiteraard trek ik mij die kritiek aan; ik doe dan ook aan zelfreflectie en verwacht dat ieder raadslid dat doet. Ik ben persoonlijk van mening dat de volksvertegenwoordigende functie van het raadslid vaak tekort schiet. Een raadslid moet zichtbaar zijn, meedraaien in verenigingen, aan vrijwilligerswerk doen; zodat inwoners hem of haar op een zo laagdrempelig mogelijke manier kunnen aanspreken. Mijn geloofwaardigheid en bestaansrecht als politicus verbind ik daar heel nauw mee. Daarnaast constateer ik ook dat het niveau van raadsleden omhoog moet, en kan; je hoeft niet van iedereen te verwachten dat hij of zij een raspoliticus is maar soms zou het helpen als men meer aan opleiding doet. Dat doe ik zelf ook want dat hoort bij mijn werk!

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Ik heb gelukkig nog nooit te maken gehad met dat soort uitingen. Nu zou ik zeggen dat ik hierdoor niet zou stoppen maar dat mijn zin om door te gaan met dit werk wel een ( tijdelijke ) deuk zou oplopen.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Deze zaken spelen naar mijn idee niet echt in onze gemeente dus ik kan deze vraag niet echt beantwoorden. Denk dat het belangrijkste is dat je het bespreekbaar maakt en het niet wegstopt.

Met passie en meer pit!

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Ik ben pas sinds 2014 actief in de politiek. Ik heb dus niet echt meegemaakt hoe het er eerst aan toe ging. Sinds mijn aanstelling als raadslid in september heb ik het sociaal domein in mijn portefeuille dus ik weet eigenlijk niet beter dan hoe de zaken nu geregeld worden. Voor mij is die verandering dus ook niet heel relevant.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?

De omgevingswet is ook een hele grote uitdaging. De trein komt langzaamaan op gang en je merkt dat iedereen zijn plekje in het proces nog een beetje moet bepalen. Het heeft voor mij regelmatig wel nog een hoog abstractie niveau, maar vertrouw erop dat naarmate het proces vordert je er steeds meer feeling mee gaat krijgen.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Ik kijk trots terug op sommige reacties die ik van inwoners krijg. Regelmatig hoor ik dat ik behoorlijk kritisch ben, zaken vanuit een andere frisse, invalshoek kan benaderen en dat het goed is dat ik mensen soms een beetje wakker schud. Politiek probeer ik met veel passie te brengen, mensen waarderen dat en daar haal ik energie uit.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Ga er op uit! Oriënteer je zoveel mogelijk buiten het gemeentehuis en stel jezelf open op. Denk niet vanuit nota’s en regeltjes maar vanuit de praktijk, wees creatief en denk in uitdagingen en mogelijkheden in plaats van beren op de weg.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ik ben redelijk tevreden daarover. Daarnaast ben ik van mening dat opleiding een eigen verantwoordelijkheid van het raadslid is. Waarom afwachten tot er iets voor je geregeld wordt, pak zelf het initiatief, dat hoort bij het werk. Landelijke politieke partijen hebben hier goede instituten voor, maar ook voor politici van lokale partijen zijn er genoeg mogelijkheden.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?

Voor mij als student is de vergoeding echt behoorlijk, ik ben heel tevreden daarover. Van oudere raadsleden hoor je regelmatig dat het een relatief slecht betaalde parttime baan is. Maar goed, dat weet je van te voren. Uiteraard is het wenselijk dat je betaald krijgt voor het feite dat je er behoorlijk veel tijd insteekt ( wat soms wel eens wordt onderschat door inwoners ), maar ik doe het vooral graag! Daarbij is het belastinggeld, en dat maakt dat je toch bescheiden moet zijn vind ik.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Ik zie de kaders stellende en controlerende taken eigenlijk vooral als onderdeel van mijn volksvertegenwoordigende functie. Dat is gewoon mijn werk. Met het onderscheid hierin ben ik dan ook weinig bezig.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

Poeh, de mate van grip op samenwerkingsverbanden is soms wel een frustratie. Onze gemeente heeft ruim 30 samenwerkingsverbanden, dat is praktisch voor veel zaken, maar zorgt tegelijkertijd maar eens dat je het overzicht behoudt. Een tijdje geleden heeft onze rekenkamer daar een nuttig rapport over geschreven, zij hebben toen geconcludeerd dat onze raad te weinig grip heeft, en hebben een paar handvatten meegegeven om dat te vergroten.

Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

In de praktijk merk ik soms dat ik een informatieachterstand heb op het college en de ambtenaren. Dat ik soms teveel moet zoeken naar informatie die voor mij van groot belang is. Ik zou op de een of andere manier meer inzicht moeten hebben in alles wat er speelt. Daarnaast bestaat “krachtiger” naar mijn idee ook uit het nog meer aanmoedigen van de zichtbaarheid van het raadslid. Signalen moeten wij nog beter gaan herkennen!

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’

De term vechten klinkt behoorlijk agressief. Maar ik ben het wel met de stelling eens; wij zouden daarbij geen blad voor de mond moeten nemen. Stel ik zou het oneens zijn met deze stelling, dan zou ik de raad dus eigenlijk neerzetten als een soort poppenkast.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’

Voor! Maar niet HET voorbeeld, dat zou immers afdoen aan vele andere goede voorbeelden, bijvoorbeeld bij verenigingen. De manier waarop je in de politiek van mening kan verschillen om uiteindelijk elkaar de hand te schudden (respect voor elkaar, tolerantie, agree to disagree en daarna een biertje) is wel de manier waarop wij in de maatschappij met elkaar zouden moeten omgaan. Laatst mocht ik voorzitter zijn bij een simulatie gemeenteraad door scholieren , met sommige behoorlijk pittige onderwerpen. Daarna was ook mijn boodschap; “Jongens, jullie heb dit uitstekend gedaan, jullie zijn een voorbeeld voor hoe het debat in de maatschappij zou moeten verlopen”. Want die Nederlandse tolerantie staat te vaak onder druk.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Een baan als politicus is ingewikkeld maar eigenlijk tegelijkertijd ook heel eenvoudig. Ik kan daarom moeilijk bepalen wanneer mijn raadslidmaatschap geslaagd is. Laat mijn achterban dat maar voor mij doen. De afgelopen maanden heb ik van velen gehoord dat ze mijn stijl waarderen. Dat men het op prijs stelt dat een jongeling met een kritische houding de status quo een beetje opschud. Dat doet mij goed en daar ga ik graag mee door!

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Ik had niet verwacht deze raadsperiode nog te worden geïnstalleerd en had mijn vizier dus eigenlijk al een beetje op 2018 gericht. Het zou dan ook raar zijn om mij niet weer opnieuw verkiesbaar te stellen en wil sowieso door! Ik ben nog lang niet klaar; ik wil een nieuwe politiek. Politiek van maximale vertegenwoordiging. Met passie en meer pit!