Tommy Panis
Geef je politieke idealen niet op om een makkelijkere bestuursperiode te hebben

Tommy Panis, Velsen

Tommy Panis

Gemeente Velsen

Raadslid sinds: 2022
Partij: Forum voor Democratie
Hoofdberoep: Application manager
Twitter: Tommy Panis  
Instagram: Tommy Panis 
LinkedIn: Tommy Panis 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik voel een sterke verbintenis met mijn partij-ideologie en met mijn gemeente. Het leek mij een mooie manier om een bijdrage te leveren aan een gemeente die mij erg dierbaar is. Toen het landelijke partijbestuur besloot om mee te gaan doen met de gemeentelijke verkiezingen heb ik kenbaar gemaakt voor Velsen raadslid te willen worden. Ik voel dat ik met mijn partijgeluid bijdraag aan een evenwichtig gemeentebestuur. Dit zie je bijvoorbeeld terug in het raadsbreed gedragen raadsakkoord van Velsen. Ik heb me hier op veel thema’s ingezet om ook de stem van de FVD stemmende Velsenaar mee te laten wegen.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ik geloof erin dat dit in de gemeenteraad bij ons wel het geval is. De raad kiest bij ons de lijn, en het college voert uit. Nu en dan voelt het wel zo dat er politieke partijen wat minder kritische vragen stellen als hun “eigen” gekozen wethouder de houder van het dossier is. Daarmee trek ik niet direct het dualisme in twijfel, maar je kunt je daarom wel afvragen of het niet eens tijd is een voor een politiek kleurloos college.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het is belangrijk om continu een eerlijke en evenwichtige manier van burgerparticipatie aan te wakkeren. Kijk hiervoor echter uit dat beter vertegenwoordigde bevolkingsgroepen niet continu aan bal zijn. In gemeentes waar kernen onevenwichtig rijker en beter opgeleid zijn, zie je een verhoogde mate van participatie. Dit kan leiden naar oneerlijke resultaten voor de kernen waar mensen minder goed gerepresenteerd zijn.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Een radicale.

Radicalisme komt af van het woord “radix” in het Latijn, wat letterlijk vertaald “wortel” is. Dit is waar ik graag ook in mijn standpunten en politiek probeer te blijven; bij de wortel. Ik erger mij het meest aan partijen of lokale politici die het antwoord alsmaar in het midden zoeken. Hiermee verwater je kleur, en zwakken ideeën juist af! Ik merk dat dit midden-denken zo extreem geworteld zit bij lokale politici dat velen de neuzen dezelfde kant op hebben. Dit doet af aan de stem van de kiezer; die stemmen immers wel op een kleur. Dat de neuzen in de gemeenteraad hierdoor vaak dezelfde kant op staan klinkt wellicht gezellig, maar het is belangrijk om te blijven botsen – en te blijven schaven! Daar komt het woord beschaving immers vandaan. In Velsen doen we dit botsen en schaven gelukkig op een beschaafde manier.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Eens, ambtenaren en bestuurders uit Velsen hebben het afgelopen jaar te maken gehad met een golf van intimidaties en bedreigingen. Dit is veel in het nieuws en op social media geweest. Door de vele dreigmails voelde raadsleden zich minder vrij om zich politiek te uitten. Het is belangrijk om de bewegingsvrijheid van politici te beschermen.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Zodra dossiers teveel worden, kun je dit aankaarten bij de griffie, de agendacommissie of een afweging maken hoe belangrijk volledige dossierkennis is voor jouw politieke oordeel.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Ik ben van mening dat samenwerkingsverbanden in veel gevallen juist nadelig zijn. Je verantwoordelijkheid als gemeenteraadslid ligt binnen je gemeente, deze gemeentelijke grenzen bureaucratisch oprekken met samenwerkingsverbanden heeft historisch gezien veelal voor nadelige effecten geleid. Ik zou zelfs juist pleiten om te kijken waar we gemeentes tot kleiner kunnen opknippen, om weer lokaler te denken en gemeenschapsgevoel in de gemeentes te herstellen. De menselijke maat is zoek, die kun je terugvinden als je lokaler denkt.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

In Velsen kennen wij wijkplatforms, klankborden en bijvoorbeeld volksraadplegingen. Dit doen we niet alleen voor de plaatsing van wat boompjes, maar ook voor belangrijkere thema’s zoals bijv. vluchtelingen, gebiedsontwikkelingen en visies.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

De burgervader zoals we die kennen is een belangrijk traditioneel instrument die bijdraagt aan het creëren van binding met inwoners tot hun gemeente. Om deze burgemeester als voorzitter van de raad in te zetten is naar mijn inziens een verstandig idee. De dubbelrol van voorzitter van de raad en voorzitter van het college bedreigt naar ons inziens niet de integriteit van een van deze organen mits integer uitgevoerd.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad

geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

In Velsen hebben we een geweldige griffie afdeling, die dag en nacht voor ons klaarstaat om uiterst gedegen ondersteuning te bieden. Deze afdeling maakt ons ambt niet alleen makkelijker, maar weet ons vaak ook scherp te houden op de details en de werkelijke inhoud van de vergadering. Omdat we in Velsen zoveel gebruik maken van deze ambtelijke ondersteuning, investeren we raadsgelden liever in een rekenkamer of grotere griffie-afdeling dan in bijvoorbeeld onze jaarlijkse fractiebijdrage.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In de gemeente Velsen proberen wij niet te discrimineren, door iemands migratieachtergrond of sekse hoort een persoon niet meer invloed op besluitvorming te krijgen. Bij het vormen van colleges en kandidaatlijsten van politieke partijen is er helaas veel vaker aandacht voor diversiteit in o.a. sekse en huidskleur. Deze vorm van discriminatie onder het mom van “diversiteit” zal naar mijn inziens precies het tegenovergestelde veroorzaken dan wat het doel is; minder acceptatie. Je moet je als verkozen volksvertegenwoordiger straks toch niet gaan afvragen of je je zetel hebt verkregen omdat je een neurodivergente niet-heteronomartieve transvrouw van kleur bent?

Je hoort verkozen te worden om je ideeën.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

De gemeente leefbaarder achterlaten dan voor mijn verkiezing als raadslid. Denk aan betere, mooiere en snellere woningbouw voor onze inwoners.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Geef je politieke idealen niet op om een makkelijkere bestuursperiode te hebben. De kiezer zal je standvastigheid onthouden, en je zult met een tevredener gevoel terugkijken op je periode als raadslid als je je gehouden hebt aan de beloftes die je in campagnetijd maakte.

Vorige/volgende