Ton van der Vossen
Hoog tijd dat de gewoonte van Den Haag om ingewikkelde dossiers over de heg te gooien bij gemeenten stopt

Ton van der Vossen, Vught

Ton van der Vossen

Gemeente Vught

Naam: Ton van der Vossen
Raadslid in de gemeente: Vught
Raadslid sinds: 2006
Partij: PvdA-GroenLinks Vught
Hoofdberoep: nu gepensioneerd, voormalig brandweerofficier.
Twitter: TvdVossen
LinkedIn: tonvandervossen

 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Vanuit mijn werk bij de gemeente ben ik geïnteresseerd geraakt in de gemeentelijke politiek. Vanuit gevoelde noodzaak wil ik vooral een belangenbehartiger zijn voor mensen die het in deze samenleving moeilijk hebben. Daarnaast heeft milieu in brede zin mijn belangstelling. In de raad kan ik bijdragen aan beleidsontwikkeling op deze gebieden.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Zeker. Waarmee niet gezegd wil zijn dat de raad als “hoogste orgaan” altijd de gereedschappen heeft of gebruikt om die rol ook waar te maken.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

 In de eerste plaats een (veel) sterkere ondersteuning. In de gemeente Vught hebben we een griffie van 2.5 fte en een “slapende” rekenkamer. Beide clubs hebben als “tegenpartij” een ambtelijke organisatie van een kleine 200 fte.  Als je het onderwerp “controle van het bestuur” serieus neemt kan dat nauwelijks uitgevoerd worden. Verder zal de raad zelf zorg moeten dragen om in goed gesprek te komen en te blijven met de burger van de gemeente. Tenslotte: het is hoog tijd dat de gewoonte van “Den Haag” om ingewikkelde dossiers  “over de heg te gooien” bij gemeenten, eindigt.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik probeer bereikbaar te zijn voor de mensen die ik vertegenwoordig. Daarnaast doe ik mijn best om de deskundigheid die ik heb in te zetten en de deskundigheid die ik niet heb van “buiten” te verwerven. Als belangrijkste punt geldt voor mij eerlijkheid: als je weet dat zaken onvermijdelijk zijn dan verschuil je dan niet achter wollige teksten, maar geef open en eerlijk je standpunt weer.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

(Bijna helemaal) eens. Daarmee ook verwijzend naar de discussie die nu landelijk in de Kamer speelt: je standpunten zonder grenzen weergeven maar bedreigen, beledigen en onwaarheden horen in de raad / commissie niet thuis.

6. Hoe houd je grip op de enorme stukkenstroom van het college?

Gelukkig maak ik deel uit van een fractie van vier personen, met een steunfractie van een burgerlid, plus een paar “actievelingen”. Daarnaast levert ervaring op dat je wel wat gevoel ontwikkelt voor urgentie. Niet alles wat het college schrijft of moet schrijven raakt immers direct de vrouw / man op de straat. Maar de omvang en het aantal van de stukken baart wel zorgen; je weet nooit zeker wat je mist…

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

In  elk geval zorg hierover uitgesproken. Er is een poging gedaan om informatie van GR’s gezamenlijk beter te ontsluiten maar erg succesvol is dat niet. De afstand van de GR tot de raad is wel aanleiding tot zorgen.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

We zijn gestart met nieuw participatiebeleid en dat was hard nodig. De eerste stappen -een participatieplan voor een tweetal projecten-  worden gezet. Daarnaast is nu in discussie een vernieuwde werkwijze van de raad waarin inspraak en het inbrengen van ideeën door burgers een belangrijke plek krijgen.

9. Stelling: de voorzitter van de raad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

In de huidige verhoudingen geef ik daar de voorkeur aan. Het beeld van een onpartijdige voorzitter is niet verkeerd. Mocht er een gekozen burgemeester komen -hetgeen mijn voorkeur heeft- dan vervalt die noodzaak en kan de raad zelf voorzien in het voorzitterschap.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

Zoals gezegd: binnen de mogelijkheden die de huidige griffie heeft wordt er prima ondersteuning geleverd, maar niet in verhouding tot de taken die er zijn. Een meerderheid in de raad is echter nogal “zuunig” op dit gebied. Dat geldt zowel voor de omvang van de griffie als de instelling van een rekenkamer. Ik ben blij dat wettelijk straks een slapende rekenkamer niet langer mogelijk is.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen, migranten en inwoners meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Wat mij betreft te weinig. Al gezegd dat we bezig zijn met een versterking van de participatie en dat is nodig. Als het gaat om specifieke punten als invloed van vrouwen en migranten moeten we meer ons best doen.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in deze raadsperiode?  

Twee zaken. Vught heeft een enorme klus voor zich met het aanpassen van de infrastructuur van het Rijk (Spoorwegen en N65). Om dat in de komende periode goed geregeld te krijgen wat betreft overlast voor inwoners is een forse inspanning nodig. Daarnaast is het klimaatprobleem een zwaartepunt. De omvang van die taak is naar mijn oordeel immens en heeft een hoge urgentie.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Blijf vooral jezelf. “Choose your battles” als belangrijkste punt; je kunt zomaar niet alles ineens doen. Tenslotte: denk aan je taalgebruik, het is wel fijn als kiezers ook snappen waar je het over hebt.

Vorige/volgende