Vera Barentsen
Ik ben graag dicht bij de inwoners.

Vera Barentsen, Middelburg

Vera Barentsen

Gemeente Middelburg

Raadslid sinds: 2018
Partij: Lokale Partij Middelburg (LPM)
Hoofdberoep: Raadslid
Facebook: Elvira Barentsen
LinkedIn: Elvira Barentsen Heijgelaar

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Om iets te betekenen voor de lokale inwoners ben ik bij de Lokale Partij gegaan.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Nou, niet altijd. Het college beslist ook over zaken, waar wij niet over kunnen beslissen.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Dat wij tijdig geïnformeerd worden over onderwerpen, waar wij als volksvertegenwoordiger vaak over aangesproken worden door de inwoners.

4. Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Een verbindende en luisterende. Ik ben graag dicht bij de inwoners.

5. Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja, natuurlijk. Het college kan dan antwoorden op de vragen die gesteld worden. Maar geen persoonlijke aanvallen.

6. Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Zoveel mogelijk lezen en vragen stellen. Moties en amendementen indienen.

7. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden (met bijvoorbeeld andere gemeenten) en/of verbonden partijen en maatschappelijke organisaties te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

De samenwerking met andere gemeenten is niet zo groot. Met maatschappelijke organisaties wel.

8. Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Er zijn wel informatieavonden voor de inwoners over een te nemen besluit en we hebben in Middelburg een burgerberaad van inwoners.

9. Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven. Ben je het daarmee (on)eens en waarom?

Ja, mee eens. De voorzitter moet namelijk onpartijdig zijn en mag niet stemmen.

10. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waarom trekt jouw gemeenteraad geen extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie?

De ondersteuning is voldoende. We hebben 1 griffier en 3 assistent griffiers.

11. Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

Iedereen heeft evenveel invloed bij ons in de gemeenteraad.

12. Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Handhaving, BOA’s, meer toezicht.

13. Wat is de beste tip die je een raadslid zou geven?

Goed luisteren en voor je eigen mening opkomen. Vooral het profiel van je partij uitstralen en verkondigen, maar ook jezelf blijven en eerlijk zijn.

Vorige/volgende