Vincent Korbee
Tegenwoordig word je al heel snel gecanceld als je iets zegt wat niet ‘politiek correct’ is.

Vincent Korbee, Nissewaard

Vincent Korbee

Gemeente Nissewaard

Naam: Vincent Korbee
Raadslid in de gemeente: Nissewaard
Raadslid sinds: Maart 2022
Partij: Jong Nissewaard
Hoofdberoep: Student

Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ontwikkelde voor het eerst een interesse in de lokale politiek nadat er in 2018 een debat gehouden werd voor de lijsttrekkers in Nissewaard op mijn middelbare school. Het viel mij toen al op dat er veel uitdagingen waren voor de gemeente. Een aantal jaren later had ik die impressie nog steeds. In mijn optiek moest er een daadkrachtigere, toekomstgerichte agenda komen die rekening hield met alle inwoners, maar vooral focus legde op jongeren.

Tegelijkertijd had ik een enorme passie om mensen te vertegenwoordigen – ieders stem moet immers gehoord worden. Om die reden ben ik, samen met een groep gedreven jongeren, een nieuwe lokale partij gaan oprichten: Jong Nissewaard. In maart zijn wij beloond met één zetel en mag ik mijn ambities uitdragen in de raad!

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Aan de ene kant wel, omdat veel besluiten die het college neemt langs de raad moeten voor advies of goedkeuring. Zo was mijn partij in staat om een amendement door te voeren om extreem duur straatparkeren te voorkomen, nadat een voorstel van het college onvoldoende beargumenteerd werd. Op zo’n moment merk je dat je als raad slagkracht hebt.

Anderzijds is de raad als instituut sterk afhankelijk van andere bestuurslagen. Denk hierbij aan de Provinciale Staten, regionale samenwerkingen, maar ook zeker het Rijk. Een goed voorbeeld van een moment waarop ik niet het idee had dat de raad het hoogste orgaan is, was toen er buiten een bestuursakkoord statushouders via een hotelregeling in onze gemeente geplaatst werden. Dat zijn zaken waar je het liefst eerst een debat over voert en het college een advies over geeft.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik denk dat de gemeenteraad krachtiger en relevanter wordt zodra de besluiten die er genomen worden meer mandaat krijgen vanuit de inwoners. Wat mij betreft implementeren we daarom lokale referenda, gaan raadsleden meer de wijken in en zorgen we dat we de inwoners online meenemen in het politieke proces. Op die manier krijgen de inwoners meer ‘feeling’ met de besluitvorming. Hierdoor voelen ze zich meer betrokken en zullen ze sneller naar de stembus gaan tijdens de verkiezingen.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Ik denk dat dit vooral een vraag is die aan de inwoners van Nissewaard gesteld moet worden, maar ik hoop in ieder geval dat ik het type volksvertegenwoordiger ben die altijd doordachte besluiten maakt, een luisterend oor biedt en een manier van presenteren heb die de inwoners aanspreekt.

Stelling: ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil.

Absoluut mee eens. Het is in mijn optiek bevorderend voor het debat als ieder raadslid kan zeggen wat hij of zij wil. Tegenwoordig word je al heel snel gecanceld als je iets zegt wat niet ‘politiek correct’ is.

Echter, in de realiteit komen er veel situaties voor die in het eerste oogopslag moreel lastig zijn, dan is het beter als je gewoon alles kan zeggen wat je wil. Bovendien is een raadslid een volksvertegenwoordiger.

Het volk zegt wellicht niet altijd wat anderen willen horen, maar dat neemt niet weg dat er vaak een kern van waarheid in zit die uitgesproken moet worden.

Hoe houd je grip (of verwacht je grip te houden) op de enorme stukken- en informatiestroom van het college?

Over het algemeen gaat dit goed. We hebben een goed team waarmee we een duidelijke verdeling hebben wie wat leest, dat maakt het werk al een stuk overzichtelijker. Daarnaast is het een kwestie van goed plannen en strategisch lezen. Het gaat erom dat je het meeste haalt uit de beperkte tijd die je hebt. Tot nu toe zijn we daar tevreden over!

Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden te krijgen? Of is verbetering noodzakelijk?

Eén van de dingen die onze raad ondernomen heeft, betreft het overnemen van het advies van de gemeente Pijnacker-Nootdorp om in alle zienswijzen op de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen een tekst in te voegen die voorziet van beter financieel toezicht door de individuele gemeenten.

Gezien de democratische controle op regionale samenwerkingsverbanden altijd dubieus blijft, is het essentieel dat we aandacht blijven hebben voor de waarborging hiervan.

Daarnaast heeft mijn partij goed contact met verschillende maatschappelijke organisaties. Zo hebben we o.a. aandacht gevraagd om het zogeheten ‘centrum jongvolwassenen’ meer op de kaart te zetten. Ook hier is verbetering op z’n plaats. Meer contact met maatschappelijke organisaties geeft immers beter inzicht in de keuzes die beleidsmatig gemaakt moeten worden.

Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven? Of zou hier meer aandacht aan besteed moeten worden?

Onze gemeente doet o.a. aan inloopavonden en bevordert digitale participatie. Ik ben wel van mening dat we op lokaal niveau veel meer zouden kunnen doen aan deliberatie met inwoners. Dit kan al zo simpel zijn als een wethouder of raadslid die frequent de wijk ingaat. Ook hier zouden lokale referenda over belangrijke onderwerpen weer een goede rol kunnen vervullen.

Stelling: de voorzitter van de gemeenteraad is en moet de burgemeester blijven.

Eens. Enerzijds is de burgemeester een ‘stabiele factor.’ Het is een individu die doorgaans meerdere colleges meemaakt en daardoor veel ervaring meeneemt.

Omdat hij niet aangesteld wordt vanuit een partij, heeft hij een neutralere positie dan de wethouders en raadsleden. Overwegend zijn burgemeesters ook mensen met veel ervaring op het politieke vlak, waardoor er niet snel overhaaste besluiten genomen worden.

Tot slot, de burgemeester is als burgervader dé persoon die de raad naar buiten toe vertegenwoordigd, dat moet zeker zo blijven.

Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie? Trekt jouw gemeenteraad extra budget uit voor een ruimere ondersteuning door de griffie en zou dit noodzakelijk moeten zijn?

De ondersteuning door de griffie ervaar ik als uitermate positief. Onze griffier en de griffiemedewerkers zijn altijd goed bereikbaar, antwoorden vragen snel en zijn überhaupt hele behulpzame en communicatief sterke mensen. Meer budget uittrekken voor de griffiemedewerkers kent altijd z’n voordelen. Met meer budget kunnen de raadsleden o.a. meer trainingen krijgen over thema’s die actueel en complex zijn, zoals de omgevingswet of het sociaal domein.

Dergelijke trainingen bevorderen weer de kader stellende en controlerende rol die wij als raadsleden hebben.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

De vraag suggereert dat deze twee groepen niet genoeg invloed hebben op de besluitvorming. Ik denk dat de juiste benadering is dat mensen over het algemeen weinig invloed hebben op de besluitvorming. ‘Weinig’ is hierin natuurlijk relatief, omdat inloopavonden en andere vormen van participatie zeker bijdragen, maar er kan nog veel aan verbeterd worden.

Persoonlijk vind ik het niet zo relevant welk type persoon invloed op de besluitvorming krijgt. Mensen indelen op basis van een groepsidentiteit, zoals geslacht of afkomst zal niet veel doen voor hun invloed op de besluitvorming. Beter is het wanneer er bij iedereen gekeken wordt wat ze inhoudelijk te vertellen hebben, dus ook mannen en de autochtone Nederlander. Een open houding is daarvoor essentieel, want je komt er pas achter wat iemand te vertellen heeft als je oprecht geïnteresseerd ben in een goed gesprek.

Het is dus vooral aan de raadsleden om, respectievelijk, hiermee aan de slag te gaan.

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Het aanbod van jongerenvoorzieningen vergroten. Dan heb ik het bijvoorbeeld over het realiseren van HBO-onderwijs, het verwezenlijken van ontmoetingsplaatsen en het creëren van een sociaaleconomisch servicepunt voor jongeren.

Met een goede basis voor de toekomst, kan Nissewaard alleen maar beter worden.

Wat is de beste tip die je andere raadsleden zou willen geven?

Zorg ervoor dat je goed contact onderhoudt met de mensen van wie je het mandaat gekregen hebt – de zogeheten achterban. Op die manier heb je voortdurend input en raak je niet ontbonden van de realiteit. Dat laatste kan vrij gemakkelijk gebeuren door de enorme instroom aan stukken en het feit dat concrete problemen een hoog abstractieniveau krijgen zodra ze behandeld worden in de raad.

Kort gezegd: het gaat om mensen, dus blijf dicht bij hen.

 

 

Vorige/volgende