U bent hier

Wietse de Boer

Wietse de Boer

Zwolle
Kom op, we moeten meer naar buiten, meer in contact met de inwoners blijven staan.

Raadslid sinds: maart 2014
Partij: ChristenUnie
Hoofdberoep: teamcoordinator gebiedsgericht werken bij een welzijnsorganisatie 
Twitter: @WietsedeBoer2

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ik vind het wel een eer om deel uit te maken van de raad, ja. Op het moment dat een nieuw (burger)raadslid geïnstalleerd wordt voel ik dat ook elke keer weer. Je gaat een enorme verantwoordelijkheid aan, omdat we besluiten nemen die onze inwoners raken. Dan moet je weten waar je over praat, maar is het minstens zo belangrijk dat je ook gewoon onderdeel blijft van de Zwolse samenleving en dus niet blind staart op je plekje in het stadhuis.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Ik heb een deel van het sociaal domein in portefeuille. Dat is een enorm uitdagend terrein waar we stapje voor stapje leren om maatwerk te bieden en meer regie bij de inwoner te laten.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Ik houd de uren niet bij want raadswerk laat zich niet in een aantal vergaderingen afbakenen. Vermoedelijk zit het tussen de 15 en 20 uur. Ik vind het aantal uur ook niet het meest interessant. Het is toch ook een beetje een hobby, als is het inderdaad wel een heel intensieve.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan? 

Het aanzien van de raad is onderdeel van je geloofwaardigheid. Dus kritiek moet je altijd serieus nemen. Als ik in Zwolle kijk zie ik een hoog niveau in het debat. Maar ik denk ook wel eens: kom op, we moeten meer naar buiten, meer in contact met de inwoners blijven staan. Hen vooraf meenemen, zodat we ook achteraf toe kunnen lichten hoe besluiten tot stand zijn gekomen.

Kom op, we moeten meer naar buiten, meer in contact met de inwoners blijven staan.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Ik ben als raadslid zelf nog nooit bedreigd of geïntimideerd dus kan daar weinig anders over zeggen dan dat ik het heel triest vind dat anderen dat wel mee moeten maken. In Zwolle zijn de verhoudingen in de raad en daarbuiten heel plezierig. Ik doe mijn werk met veel plezier en inzet. Daarbij mag het best knallen als het maar met respect gebeurt. Het is heel erg dat dat op andere plekken mis blijkt te gaan.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

Omdat ik gelukkig geen ervaring heb met geweld of bedreiging, mis ik persoonlijk niets. In het geval dat er wel meer sprake zou zijn van bedreiging en intimidatie dan verwacht ik van de burgemeester, griffie en collega raadsleden steun en de-escalerende maatregelen

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? 

Ja, er is ontegenzeggelijk veel veranderd door de nieuwe taken met bijbehorende verantwoordelijkheden en budget. Dat maakt nu bijna de helft van de begroting uit. Ik vind dat op zich mooi: we kunnen via het sociaal domein heel dicht bij onze inwoners betrokken zijn.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?

Dat is zeker een grote uitdaging. Ik denk vooral mee over de kansen die de omgevingswet biedt om een omgeving te creëren die maximaal bijdraagt aan een samenleving waarin mensen zolang mogelijk mee kunnen doen, gezond blijven en elkaar ondersteunen.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Ik ben trots op de manier waarop we in Zwolle proberen maatwerk te bieden. Natuurlijk zijn we er nog lang niet maar veel dingen lossen we in Zwolle samen op. Ik lever daar ook mijn bijdrage aan. Ik ben vooral trots op het gezamenlijk resultaat van inwoners, professionals en politici.                            

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Wees vooral jezelf, daarnaast nieuwsgierig en blijf beseffen dat je er niet zit voor jezelf maar voor de mensen om je heen. Blijf dus ook gewoon met ze in gesprek.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de rekenkamer, accountant en griffie. Binnen de ChristenUnie kan ik ook gebruik maken van ondersteuning en opleiding

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? 

Ik vind de vergoeding passend voor de kosten die je maakt en kan door de vergoeding ook voldoende tijd creëren om het raadswerk goed te doen.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Ik ben zelf veel en vaak gericht op de volksvertegenwoordigende rol maar vind dat je de andere taken niet mag vergeten. Alle 3 de taken horen bij de raad. Wel past de ene rol soms beter bij je dan de andere rol.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

Het is noodzakelijk dat we tijdige informatie krijgen op momenten dat er nog wat te kiezen valt. Het moet ook duidelijker zijn wat we gedelegeerd hebben en waar nog ruimte ligt.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

In een tijd waarin we een groter beroep doen op de eigen kracht van inwoners moet de raad op zo'n vraag ook eerst naar zichzelf kijken. Ga staan voor wat je belangrijk vindt,  zoek medestanders (zowel binnen als buiten de raad) en maak je punt. En leg daarna goed uit wat je bereikt hebt, zowel via social media als face to face. Het helpt daarbij als je gebruik kunt maken van goede ondersteuning en faciliteiten.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de controlerende rol van de raad in 2016 als hoofdthema. Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

Die controle krijgt pas echt goed vorm in de dialoog tussen inwoners en politici. Daarom moet je als raadslid ook regelmatig op werkbezoek gaan of in de gesprekken op social media, bij de kapper of in de supermarkt. Bij het sociaal domein gaan we in Zwolle ook ervaring opdoen met het 'festival der verantwoording' (een ontmoeting over de resultaten van de geboden hulp tussen inwoners, professionals en politici).

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’.

Voor; in de politieke arena worden besluiten genomen. Bij die besluitvorming moeten zelfs alle geluiden worden gehoord zodat er een zo goed mogelijk besluit wordt genomen.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’ 

Voor; we hebben absoluut een voorbeeld hoe je in een samenleving omgaat met verschillen. Waar je ook rekening houdt met minderheden. Als ChristenUnie willen we er voor álle Zwollenaren zijn.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Leuke vraag. Ik ben tevreden als ik zie dat het beleid de samenleving verder heeft geholpen. Dat is een vraag die ik mijzelf bij elk debat stel maar ook bij het einde van deze collegeperiode. 

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Het is nog wat vroeg om dat te zeggen, maar ik heb vooralsnog niet het gevoel dat ik al klaar ben als raadslid. Samen met al die Zwollenaren wil ik eraan bijdragen dat de stad nog mooier, de samenleving nog sterker en de omgeving nog duurzamer wordt.