U bent hier

Raadslid van de Week

Iemand voordragen als Raadslid van de Week? Laat ons met een korte motivatie weten wie het verdient via info@raadsleden.nl!

Elburg
'De raad is gebaat bij een bekende voorzitter met statuur'
Groningen
"Burgerparticipatie verloopt niet altijd perfect, maar er zijn ook voorbeelden waar het proces wel goed verloopt"
Den Haag
'Minder lang debatteren op het stadhuis en meer de wijk in'
Dordrecht
'Goede ondersteuning moet niet een keuze zijn maar een vereiste'
Overbetuwe
"Iedereen kan een steentje bijdragen aan diversiteit door zich bewust te zijn van en in te zetten op het horen van andere geluiden"
Stefanie Offermans
Brunssum
"Ik wil niet dat de wethouder bepaalt, maar in de praktijk blijft dit soms lastig."
Schagen
'Onze welvaart heeft een grens bereikt, deze moeten we respecteren en er samen naar handelen'
Heemstede
'Ik hoef niet te weten welk percentage van het WMO-vervoer goed gaat als ik zie en hoor dat het vaak mis gaat'
Venlo
'Doe wat je niet laten kunt, maar ben je er wel van bewust dat je verantwoordelijkheid draagt voor de raad als geheel'

Pagina's