U bent hier

Raadslid van de Week

Iemand voordragen als Raadslid van de Week? Laat ons met een korte motivatie weten wie het verdient via info@raadsleden.nl!

Lelystad
De raad strijdt unaniem voor noodzakelijke ontwikkelingen en voorzieningen. Ik denk dat Lelystad trots mag zijn dat wij laten zien dat je met veel fracties prima werk kan verzetten.
Waalwijk
Probeer die onderwerpen te verkrijgen, die voor je achterban belangrijk zijn en waar je interesse ook naar uitgaat.
Hollands Kroon
De gemeenteraad is de perfecte plaats om wensen van inwoners om te zetten in werkelijkheid.
Renkum
Voor mij is inwonersparticipatie niet een leuk modewoord, maar heeft het echt inhoud. En voor mij betekent dit dat ik naast en tussen inwoners sta en er niet boven.
Eindhoven
Daarom ben ik raadslid geworden: zorgen dat ik een stem van de mensen kan zijn die zich niet gehoord voelen, proberen om de politiek zo dicht mogelijk bij de mensen te organiseren, en zo de mensen ook een onderdeel te laten zijn van het besluitvormingsproces.
Katwijk
Naast het vertegenwoordigen, beschermen wij ook de democratie. Dat doen we door respectvol met elkaar om te gaan, tijdens het debat, maar ook daarbuiten.
Molenlanden
Het collectieve leertraject dat wij als raad bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden volgen, helpt ons als raad krachtiger en relevanter te worden door een bevordering van kennis, vaardigheden en samenwerking.
Veendam
We moeten beseffen dat bij inwoners ongelooflijk veel kennis aanwezig is en dat men bereidt is die kennis met ons als raadsleden te delen
Tilburg
Ongeacht politieke voorkeur of portefeuilles dient de Raad zich te scharen achter de betrokken persoon om zo een front te vormen tegen ondermijning.

Pagina's