U bent hier

Raadslid van de week

Iemand voordragen als Raadslid van de Week? Laat ons met een korte motivatie weten wie het verdient via info@raadsleden.nl!

Echt-Susteren
'Vooraf samen heel heldere kaders scheppen en een goed verwachtingsmanagement is uiterst belangrijk om burgerparticipatie te laten slagen. En de raad en het college moeten een stukje controle durven loslaten.'
Barendrecht
'Met de kennis van nu moeten we bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden het beleid meer en beter aan de voorkant bij de gemeente verankeren.'
Cranendonck
'Een goed raadslid is niet iemand die meepraat maar iemand die terugpraat, iemand die ergens voor staat en niet bang is.'
Almelo
'In Twente hebben we 14 gemeenten. Onze ambitie is om ze dichter bij elkaar te brengen op het gebied van de RES, zodat zij van elkaar leren en met elkaar beslissen over de stappen die nodig zijn in de energietransitie.'
Utrecht
'De kracht van de gemeenteraad kan toenemen als het raadsleden zelf makkelijker wordt gemaakt om er voldoende tijd in te stoppen.'
Gulpen-Wittem
'We hebben geen maand zonder raadsvergadering gezeten, dus alle lof voor onze griffie! Misschien kunnen we nog eens het gesprek aangaan over welke mogelijkheden er nog meer zijn ter ondersteuning.'
Zuidplas
'Kies een portefeuille die bij je past en ga hier met integriteit en passie mee om. Streef na om het verschil te maken en Dare to be Different!'
Enschede
'De griffie is in wezen de immer aanwezige steunpilaar vraagbaak en kenniscentrum van een lekenbestuur, de rots in de branding, de basis waar je op terug kunt vallen.'
Culemborg
'Wel blijft het nodig voor rekenkamer, accountant en onderzoek voldoende aandacht te hebben opdat hiervoor wordt gereserveerd.'

Pagina's