U bent hier

Raadslid van de week

Iemand voordragen als Raadslid van de Week? Laat ons met een korte motivatie weten wie het verdient via info@raadsleden.nl!

Súdwest-Fryslân
'Hoe kun jij je als kiezer nou vertegenwoordigd voelen wanneer je niemand terugziet waarmee je je kan identificeren? Het is dus een opdracht om vrouwen en mensen met kleur die talent hebben, de kans te bieden.'
Woerden
'Het zou helpen als er nieuwe structuren komen die raden beter in staat stellen om regionaal het debat aan te gaan of bestuurders van gemeenschappelijke regelingen politiek ter verantwoording te roepen.'
Zwijndrecht
'De raad zou meer op hoofdlijnen moeten sturen en minder de neiging hebben om zich met uitvoeringszaken bezig te houden. Het lastige voor raadsleden is vaak om de hoofdlijnen vast te houden en het college op die wijze sturing te geven.'
Utrecht
De gemeenteraad staat of valt met raadsleden die stevig in hun schoenen staan en zelf keuzes durven maken. Daar ligt vooral een taak voor politieke partijen om te zorgen voor goede kandidaten en lijsten.
Leeuwarden
'Bedreigingen en intimidatie horen niet van invloed te zijn op het functioneren van een raadslid of zelfs aan de voorkant het stemgedrag te beïnvloeden.' 
Amsterdam
'De democratische controle kan zeker beter. Dat zien wij nu bijvoorbeeld rondom de coronacrisis. De veiligheidsregio wordt niet direct gecontroleerd door de gemeenteraad, terwijl er wel beslissingen worden genomen die in Amsterdam worden uitgevoerd.'
Woerden
'Vaak hoor je vanuit de collegebanken “we nemen het mee” en dat is niet concreet, dus is vastleggen waar, hoe en binnen welke termijn van belang om er controle op te houden.'
Zoetermeer
'Ik ben niet raadslid geworden om alles kapot te bezuinigen, dus op dit moment is het keihard werken met ons Actiecomité Raden in Verzet, om te zorgen dat we de bibliotheken open kunnen houden en het onderhoud van de stad weer op orde kunnen krijgen.'
Zandvoort
'Het is fijn om concreet te kunnen bijdragen aan jouw woonplaats. Daarnaast hou ik van het politieke spel, om te debatteren en op te komen voor waar je voor staat.'

Pagina's