U bent hier

Raadslid van de Week

Iemand voordragen als Raadslid van de Week? Laat ons met een korte motivatie weten wie het verdient via info@raadsleden.nl!

Zuidplas
'Kies een portefeuille die bij je past en ga hier met integriteit en passie mee om. Streef na om het verschil te maken en Dare to be Different!'
Enschede
'De griffie is in wezen de immer aanwezige steunpilaar vraagbaak en kenniscentrum van een lekenbestuur, de rots in de branding, de basis waar je op terug kunt vallen.'
Culemborg
'Wel blijft het nodig voor rekenkamer, accountant en onderzoek voldoende aandacht te hebben opdat hiervoor wordt gereserveerd.'
Súdwest-Fryslân
'Hoe kun jij je als kiezer nou vertegenwoordigd voelen wanneer je niemand terugziet waarmee je je kan identificeren? Het is dus een opdracht om vrouwen en mensen met kleur die talent hebben, de kans te bieden.'
Woerden
'Het zou helpen als er nieuwe structuren komen die raden beter in staat stellen om regionaal het debat aan te gaan of bestuurders van gemeenschappelijke regelingen politiek ter verantwoording te roepen.'
Zwijndrecht
'De raad zou meer op hoofdlijnen moeten sturen en minder de neiging hebben om zich met uitvoeringszaken bezig te houden. Het lastige voor raadsleden is vaak om de hoofdlijnen vast te houden en het college op die wijze sturing te geven.'
Utrecht
De gemeenteraad staat of valt met raadsleden die stevig in hun schoenen staan en zelf keuzes durven maken. Daar ligt vooral een taak voor politieke partijen om te zorgen voor goede kandidaten en lijsten.
Leeuwarden
'Bedreigingen en intimidatie horen niet van invloed te zijn op het functioneren van een raadslid of zelfs aan de voorkant het stemgedrag te beïnvloeden.' 
Amsterdam
'De democratische controle kan zeker beter. Dat zien wij nu bijvoorbeeld rondom de coronacrisis. De veiligheidsregio wordt niet direct gecontroleerd door de gemeenteraad, terwijl er wel beslissingen worden genomen die in Amsterdam worden uitgevoerd.'

Pagina's