U bent hier

Raadstegels

Belang: de voorzitter van de raad is de burgemeester. De burgemeester heeft is tevens voorzitter van het college. De raad is verantwoordelijk voor aanstelling en ontslag van de burgemeester omdat Nederland sinds 2002 een materieel door...

Belang: de veiligheid van inwoners in uw gemeente is niet alleen een openbare orde en veiligheidstaak van de burgemeester. De raad stelt samen met de burgemeester in het eerste jaar van de raadsperiode het integraal veiligheidsplan op...

Belang: steeds meer gemeentelijke taken worden uitgevoerd in regionaal verband door de samenwerking van een of meer gemeenten. De gezamenlijke gemeenteraden zijn direct of indirect (via bestuurders/afgevaardigden in de regio)...

Belang: de gemeenteraad is in de huidige verhoudingen een vorm van lekenbestuur. Het betekent dat raadsleden maar beperkt de tijd hebben om het raadswerk uit te voeren. Het is daarom van groot belang dat de raad op een goede manier...

Achtergrondinformatie

De raad is werkgever van de raadsgriffie, de belangrijkste ondersteuner van de gemeenteraad. Maar: wat voor raad wil je zijn en hoe organiseer je de griffie?

Belang: de raad heeft recht op alle informatie van het college, om als hoogste bestuursorgaan zijn sturende en controlerende rol optimaal te kunnen uitvoeren. 

Belang: raadsleden vormen als de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de raad worden politieke verschillen zichtbaar. Tegelijkertijd is het belangrijk om als raad de koers te bepalen om zo ook effectief het...

Belang: raadsleden vormen tesamen de gemeenteraad en zijn daarmee het platform in de gemeente waar in beginsel over alles wat de inwoners raakt het gesprek/debat kan worden gevoerd.
Het is belangrijk dat in dit gesprek/debat ruimte...

Belang: raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en vertolken daarmee de opvattingen en emoties van inwoners in de raad. Raadsleden worden eens in de vier jaar gekozen volgens de spelregels van de representatieve democratie.
Het is...

Pagina's

Abonneren op Raadstegels