U bent hier

Werkgeverscommissie

Werkgeverscommissie

De raad is werkgever van de griffie. De gemeenteraad bepaalt hoeveel en welke middelen er beschikbaar zijn voor de griffier en welke verantwoordelijkheden de griffier op zich neemt. De werkgeverscommissie bestaat doorgaans uit de fractievoorzitters in de gemeenteraad.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ondersteunt werkgeverscommissies met diverse handreikingen en de module 'Werkgeverscommissie van de raad' in de digitale leeromgeving:

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

In de praktijk is het niet altijd even makkelijk om de functioneringsgesprekken van de griffier en de raad op een voor beide partijen prettige en juiste wijze te voeren. In deze handreiking staan daarom verschillende adviezen over functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

Startagenda en profielschets werkgeverscommissie

Een goede start van de werkgeverscommissie is belangrijk voor de rest van de periode. Welke zaken zijn belangrijk om aan het begin van de periode te bespreken? Aan welke competenties dient een lid van de werkgeverscommissie te voldoen? De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers hebben een startagenda en een profielschets gemaakt om de werkgeverscommissies op weg te helpen. 

Tien treden van goed werkgeverschap

Om tot een goede invulling van de werkgeversrol te komen moet elke raad een aantal stappen zetten. De tien treden vormen de basis voor de wijze waarop raadsleden inrichting kunnen geven aan van de werkgeversrol in hun gemeenten. Afhankelijk van de vraag waar een gemeenteraad mee zit dient op het trappenschema een stapvoorwaarts te zetten op de trap of eerst een stapje terug te doen.

- 'Werkgeverscommissie van de raad'

Deze module in de digitale leeromgeving voor raadsleden bestaat uit de Goede raad video 'De griffier als rechterhand van de raad' en de infographic 'De raad als werkgever van de griffier'.

Pagina's

Abonneren op RSS - Werkgeverscommissie