U bent hier

Boegbeeld: wat voor voorzitter (burgemeester) wil je als raad en welke rol heeft de vicevoorzitter?

Belang: de voorzitter van de raad is de burgemeester. De burgemeester heeft is tevens voorzitter van het college. De raad is verantwoordelijk voor aanstelling en ontslag van de burgemeester omdat Nederland sinds 2002 een materieel door de raad gekozen burgemeester kent welke keuze wordt geformaliseerd met een Kroonbenoeming.

Een waarnemend burgemeester wordt door de CdK aangesteld, nadat de gemeenteraad heeft aangegeven of deze waarnemer wordt aanvaard. Het is dus van belang dat de raad zich realiseert dat hij gaat over selectie, aanwijzing en ontslag van de burgemeester: zonder vertrouwensbasis in de raad is er geen basis voor functioneren van de burgemeester. 

De vicevoorzitter van de raad is de nestor van de raad tenzij de raad een keuze maakt voor een van de andere raadsleden. De vicevoorzitter vervangt de burgemeester. De rol van vicevoorzitter is nog in ontwikkeling, welke ontwikkeling mede afhangt van een mogelijke andere aanstellingswijze van de burgemeester. 

Werkwijze

  • Bij de aanvang van de raadsperiode is/wordt er een commissie ingesteld die verantwoordelijk is voor de klankbord/functioneringsgesprekken met de burgemeester. Deze gesprekken dienen ertoe dat in een openhartige setting het functioneren van de burgemeester wordt besproken. De raad informeert de CdK over de uitkomst van deze (evaluatie)gesprekken. 
  • Bij de aanvang van de raadsperiode maakt de raad een keuze voor de raadsnestor als vicevoorzitter c.q. een van de andere raadsleden als vicevoorzitter. De raad kan daarbij gebruik maken van een profielschets voor de vicevoorzitter. De raad heeft de mogelijkheid om afspraken te maken om het vicevoorzitterschap in te vullen voor een periode van telkens twee jaar. 
  • Wanneer er een burgemeestersvacature ontstaat, is de raad aan zet om te bepalen wat voor type burgemeester is gewenst voor de gemeente. Tevens gaat de raad over de selectie van de op gesprek uit te nodigen kandidaten. Daarbij neemt de raad kennis van een preselectie en beoordeling door de CdK van de geschiktheid van kandidaten. 
  • In het geval de situatie ontstaat dat er een waarnemend burgemeester is gewenst, wordt een commissie uit de raad c.q. de fractievoorzitters uitgenodigd bij de CdK om kennis te nemen van de voordracht voor een waarnemend burgemeester. De commissie als vertegenwoordiging van de raad hebben het recht om de voorgestelde keuze af te wijzen.