U bent hier

Cursus Bestemmingsplannen voor raadsleden

Het bestemmingsplan is volgens de Wro het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke ordening. Welke ruimtelijke afweging moet worden gemaakt door de raad en hoe wordt deze in rechte getoetst?

Bij welke omgevingsaspecten (bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit, ladder duurzame verstedelijking, verkeer, milieuaspecten) bestaat meer beleidsruimte voor de raad om een eigen koers te varen en bij welke aspecten bestaat juist minder ruimte? Deze cursus behandelt het beoordelingskader dat geldt voor een bestemmingsplan.

Doelgroep

(Delen van) gemeenteraden en raadswerkgroepen

Duur

1 of 2 avonden; in overleg

Opleiders

Geoplan

Inschrijven?

Lees verder