Kennispartners

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden werkt samen met kennispartners en andere verenigingen om raadsleden van goede dienstverlening te voorzien.

Om de positie van de decentrale volksvertegenwoordigingen te versterken werken we nauw samen met de andere beroeps- en belangenvereniging zoals het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, Statenlid.nu, de Vereniging van Gemeentesecretarissen, de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers &
Rekenkamercommissies, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en in het bijzonder met de Vereniging van Griffiers.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers bundelen de krachten samen en gaan zich extra inspannen voor het versterken van het lokaal bestuur. Lees in dit nieuwsbericht meer over de aandachtspunten komende periode. 

Bekijk hieronder het overzicht van alle kennispartners:

ccv centrum criminaliteitspreventie

CCV - Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt samen met anderen aan een veilig en leefbaar Nederland onder het motto is: veiligheid maken we samen.

Website CCV - Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
1280px Deloitte

Deloitte

Deloitte is wereldwijd actief op het gebied van accountancy, consulting, financiële advisering, risk advisering, belastingadviesen gerelateerde dienstverlening.

Website Deloitte
argumentenfabriek

De Argumentenfabriek

De Argumentenfabriek is het denkbedrijf voor heldere argumentatie, strategie en stevig rekenwerk. De fabriek leidt het denk- en rekenwerk van mensen en organisaties in goede banen zodat zij gefundeerde strategische beslissingen nemen.

Website De Argumentenfabriek
logo debat nl

Debat.nl

Debat.NL helpt mens en organisatie bij het verbeteren van gespreks-, presentatie- en argumentatietechnieken.

Website Debat.nl
logo notubiz

NotuBiz

Notubiz maakt politieke besluitvorming inzichtelijk door gemeenten, provincies en watenschappen te faciliteren bij het vergaderproces.

Website NotuBiz
Nederlands jeugdinstituut

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Informatiesheet NJi

Website Nederlands Jeugdinstituut
bmc yacht group

BMC - Yacht Group

BMC ondersteunt de publieke sector bij het vinden van oplossingen voor veelal complexe, interdisciplinaire vraagstukken. Zij streven naar maximale maatschappelijke toegevoegde waarde.

Website BMC - Yacht Group
open state foundation

Open State Foundation

Open State Foundation (OSF) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, en heeft als missie het bijdragen aan een digitaal transparante overheid en daarmee een controleerbare en vitale democratie.

Website Open State Foundation