U bent hier

Lidmaatschap

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is de belangenvereniging van alle gemeenteraadsleden in Nederland. De vereniging zorgt voor het ondersteuning met trainings- en onderwijsaanbod voor raadsleden, treedt op als belangenbehartiger en vraagbaak van en voor raadsleden, en vormt hét landelijke netwerk van raadsleden onafhankelijk van enige politieke partij.

Raadsleden en duo-, burger- en commissieleden kunnen lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Omdat de vereniging is aangemerkt als een beroepsvereniging wordt de contributie door de gemeente vergoed*. 
Het is mogelijk om individueel lid te worden of om collectief als gehele gemeenteraad lid te worden. Meer informatie vindt u in het factsheet.
Wilt u zich aanmelden voor het collectief lidmaatschap? Stuur dan een e-mail naar info@raadsleden.nl.

Voordelen van het lidmaatschap

  • Als lid ontvangt u wekelijks onze digitale nieuwsbrief met een overzicht van de belangrijkste nieuwsfeiten voor raadsleden van de afgelopen week, het Raadslid van de Week en tips en adviezen om uw rol als raad en raadslid beter te kunnen vervullen.
  • Als lid kunt u deelnemen aan de Raadsacademie die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in uw regio verzorgt;
  • Als lid hebt u voordeel van de inwerkprogramma's die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers maakt;
  • Als lid zorgt u er voor dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden namens en voor raadsleden de belangen behartigt van raadsleden bij ministeries, de Tweede Kamer en VNG;
  • Als lid kunt u gebruik maken van de deskundige (juridische) ondersteuning die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden biedt wanneer u als raadslid te maken krijgt met vragen over de rechts- en rolpositie van raadsleden in uw gemeenteraad en in de verhouding tot de andere actoren in de lokale democratie;
  • Als lid krijgt u van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ondersteuning op de werkgeversfunctie van de raad;
  • Als lid kunt u deelnemen aan regiobijeenkomsten die de vereniging regelmatig organiseren rondom specifieke thema's.

Individueel en collectief lidmaatschap

Individueel lidmaatschap

U kunt als individueel raadslid lid worden. De contributie bedraagt € 97,- per jaar. Dit bedrag wordt volledig door de gemeente vergoed sinds de wijziging in het rechtspositiebesluit van raadsleden. Wij adviseren u hiernaar te informeren bij uw griffier.

Collectief lidmaatschap

Gemeenteraden kunnen zich ook collectief aanmelden als lid. Als een gemeenteraad collectief lid wordt betaalt u per (raads)lid een contributie van € 55,-. Informeer bij uw griffier naar de mogelijkheid om als gemeenteraad collectief lid te worden.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (= kalenderjaar) met een opzegtermijn van vier weken. Een lid kan echter zijn lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren (bij beëindigen raadslidmaatschap). Gehele of gedeeltelijke restitutie van contributie is niet mogelijk.

Vriend

Als oud-lid van de vereniging of sympathisant van de vereniging kunt u vriend van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden worden. De contributie voor Vrienden van bedraagt € 20,-. Lees daarover hier meer. 

* Volgens het rechtspositiebesluit (artikel 3.3.4) geldt de vergoeding door de gemeente van de contributie voor raadsleden. Deze bepaling over het vergoeden van de contributie door de gemeente (de zogeheten kosten voor het lidmaatschap van een beroepsvereniging) geldt ook voor commissieleden (zie artikel 3.4.4 van het rechtspositiebesluit). Gemeenten hoeven daardoor dus niet langer zelfstandig een besluit te nemen of zij bereid zijn om de contributie van burgerleden, die vaak hetzelfde werk doen als raadsleden, te vergoeden.