U bent hier

Over ons

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich ten doel om raadsleden en gemeenteraden sterk en krachtig in positie te krijgen onder het motto 'Een sterke raad doet er toe!'.

De activiteiten, evenementen en informatie door en van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden via nieuwsbrief, website, Twitter, Facebook en Instagram zijn gericht op het zo goed mogelijk vervullen van de rol in de gemeenteraad. Daarnaast gaat het om een optimale vervulling van de rol in het lokaal- en regionaal politiek-bestuurlijke krachtenveld door individuele raadsleden.

De vereniging is er voor alle:

  • Raadsleden
  • Deelraadsleden
  • Burgerraadsleden
  • Commissieleden
  • Duo-raadsleden
  • Steunfractieleden
  • Fractiemedewerkers

De vereniging telt ruim 5000 leden. Het bestuur bestaat uitsluitend uit raadsleden. In haar dagelijkse werkzaamheden wordt het bestuur ondersteund door een klein en flexibel bureau. Het bureau organiseert de activiteiten, voert de onderzoeken uit, beheert het opleidingsaanbod en onderhoudt het contact met andere beroeps- en belangenverenigingen.

Statuten

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft zijn statuten in de Algemene Ledenvergadering van 11 juni 2022 gewijzigd. De belangrijkste reden daartoe waren de eisen van de wet bestuurlijk toezicht. Dat was aanleiding om de statuten in zijn geheel door te nemen en daar waar nodig aan te passen. Tegelijkertijd heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een aantal onderwerpen uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement, dat in dezelfde ledenvergadering voor het eerst is vastgesteld. Na goedkeuring van het verslag in de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2022 zijn de statuten vastgelegd bij de notaris.  

Klik hier voor de statuten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.