U bent hier

Over ons

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich ten doel om raadsleden en gemeenteraden sterk en krachtig in positie te krijgen onder het motto 'Een sterke raad doet er toe!'.

De activiteiten, evenementen en informatie door en van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden via nieuwsbrief, website, Twitter, Facebook en Instagram zijn gericht op het zo goed mogelijk vervullen van de rol in de gemeenteraad. Daarnaast gaat het om een optimale vervulling van de rol in het lokaal- en regionaal politiek-bestuurlijke krachtenveld door individuele raadsleden.

De vereniging is er voor alle:

 • Raadsleden
 • Deelraadsleden
 • Burgerraadsleden
 • Commissieleden
 • Duo-raadsleden
 • Steunfractieleden
 • Fractiemedewerkers

De vereniging telt ruim 5000 leden. Het bestuur bestaat uitsluitend uit raadsleden. In haar dagelijkse werkzaamheden wordt het bestuur ondersteund door een klein en flexibel bureau. Het bureau organiseert de activiteiten, voert de onderzoeken uit, beheert het opleidingsaanbod en onderhoudt het contact met andere beroeps- en belangenverenigingen.

Statuten

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft zijn statuten in de Algemene Ledenvergadering van 11 juni 2022 gewijzigd. De belangrijkste reden daartoe waren de eisen van de wet bestuurlijk toezicht. Dat was aanleiding om de statuten in zijn geheel door te nemen en daar waar nodig aan te passen. Tegelijkertijd heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een aantal onderwerpen uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement, dat in dezelfde ledenvergadering voor het eerst is vastgesteld. Na goedkeuring van het verslag in de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2022 zijn de statuten vastgelegd bij de notaris.  

Klik hier voor de statuten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 

Geschiedenis

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is opgericht op 3 juni 2005. De afgelopen jaren heeft de vereniging onder andere gezorgd voor het verhogen van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten, reiskostenvergoeding voor raadsleden die reizen moeten maken buiten de gemeente, een gelijke onkostenvergoeding voor alle raadsleden en voor de invoering van 1 profiel voor een gelijkwaardige rol en positie van de griffier als belangrijkste ondersteuner!

Voorzitters 

 • De eerste voorzitter was in 2005 het Utrechtse VVD-raadslid Danielle van den Broek.
 • Zij werd opgevolgd door het Delftse GroenLinks-raadslid Saskia Bolten.
 • Peter Otten, VVD-raadslid in Zeist was voorzitter van 2008 tot 2014.
 • Mark den Boer, CDA-raadslid uit Molenlanden was voorzitter van 2014 tot 2018.
 • Bahreddine Belhaj, PvdA-raadslid uit Lelystad was voorzitter van 2018 tot 2022.
 • Hanneke Willemstein, raadslid voor lokale partij GBSV in Alphen-Chaam, is sinds 2022 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 

Ondersteuning, toerusting & belangenbehartiging 

Voor raadsleden is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een vraagbaak en informatiebron. De doelstelling van de vereniging is: een sterke Raad die er toe doet! Raadsleden kunnen bij de vereniging terecht over vragen over de rol en de rechtspositie van de raad en raadsleden. De vereniging behartigt de belangen van raadsleden en gemeenteraden in Den Haag, en maakt zich onder meer sterk voor een positionering van de raadsgriffier op voet van gelijkwaardigheid in de lokale driehoek met burgemeester en gemeentesecretaris. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zet zich in voor een burgemeester die een voorzitter is van alle raadsleden. Voor raadsleden is er een digitaal platform (leeromgeving) met enkele honderden leerlijnen, filmpjes en stappenplannen om het raadswerk beter te doen. 

Ereleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft twee ereleden. De Algemene Ledenvergadering van 18 november 2017 besloot voormalig voorzitter Peter Otten en Frank Rozenberg, voormalig secretaris en penningmeester, beiden tot erelid te benoemen. Peter Otten was bijna zeven jaar voorzitter en heeft ervoor gezorgd dat het fundament werd gelegd voor een bloeiende vereniging. Frank Rozenberg kreeg het erelidmaatschap omdat hij er voor zorgde dat de vereniging na een financieel lastige periode er weer volledig bovenop kwam. Zonder de inspanningen van Frank Rozenberg in 2014 had de vereniging er niet meer geweest en dat was volgens de ledenvergadering een bijzondere verdienste waarvoor het erelidmaatschap op zijn plaats is.